De Amerikaanse spoedarts Eugenia South (University of Pennsylvania) had het al een hele poos in de gaten. "Armoede en de buurt waarin mensen wonen hebben rampzalige effecten op de gezondheid en hun welbevinden", zo vertelde ze aan Reuters Health. Mensen die leven temidden van sluikstorten, bouwvallige panden en braakliggende terreinen ervaren vooral een negatieve impact van hun omgeving. Maar wat als deze buurten zouden opgeruimd worden, en voorzien van meer groen en een regelmatige onderhoudsbeurt? Zou dat ook omgekeerd dan ook leiden tot minder mistroostigheid bij de bewoners?

Gras en bomen

Zo groeide het idee om een studie op te zetten waarbij de onderzoekers door eenvoudige en vrij goedkope interventies deze buurten zouden vergroenen om de effecten op de buurtbewoners na te gaan. De onderzoekers vonden zo'n 541 gelijkaardige buurten met bewoners van vergelijkbare sociale achtergronden en met braakliggende, vuile terreinen. Die werden opgedeeld in drie groepen. Bij de eerste werd grondig ingegrepen door het afval te verwijderen, de grond te egaliseren en vervolgens te voorzien van groene aanplantingen, gras, bomen en onderhoud. Bij de tweede groep terreinen werd alleen het achtergelaten vuilnis weggehaald en de derde categorie gronden kreeg geen enkele ingreep.

Waardeloosheid

In elke buurt werden zo'n 340 buurtbewoners willekeurig geselecteerd voor interviews. De onderzoekers peilden daarin naar hun mentale gezondheid. Dit gebeurde tweemaal gedurende 18 maanden voor de ingreep in hun buurt en tweemaal in de 18 maanden nadat hun buurt was opgeruimd en vergroend. De resultaten waren opvallend. In de buurten die grondig vergroend werden daalde het aantal meldingen van depressieve gevoelens met zo'n 40 %, het aantal mensen dat kampte met gevoelens van waardeloosheid ging er zelfs met 60 % op achteruit in vergelijking met de buurtbewoners uit wijken waar de terreinen er vuil en braakliggend bleven bijliggen. Dat effect was er enkel bij de grondige vergroening. De buurten waar het onderzoeksteam alleen het afval liet verwijderen, zag het aantal meldingen van depressieven gevoelens niet veranderen.

Voor de onderzoekers onderlijnt dit niet alleen de duidelijke link tussen natuur en onze gezondheid maar geeft het ook aan dat er via kleine en relatief goedkope interventies al heel wat mentale gezondheidswinst kan geboekt worden.

De Amerikaanse spoedarts Eugenia South (University of Pennsylvania) had het al een hele poos in de gaten. "Armoede en de buurt waarin mensen wonen hebben rampzalige effecten op de gezondheid en hun welbevinden", zo vertelde ze aan Reuters Health. Mensen die leven temidden van sluikstorten, bouwvallige panden en braakliggende terreinen ervaren vooral een negatieve impact van hun omgeving. Maar wat als deze buurten zouden opgeruimd worden, en voorzien van meer groen en een regelmatige onderhoudsbeurt? Zou dat ook omgekeerd dan ook leiden tot minder mistroostigheid bij de bewoners? Zo groeide het idee om een studie op te zetten waarbij de onderzoekers door eenvoudige en vrij goedkope interventies deze buurten zouden vergroenen om de effecten op de buurtbewoners na te gaan. De onderzoekers vonden zo'n 541 gelijkaardige buurten met bewoners van vergelijkbare sociale achtergronden en met braakliggende, vuile terreinen. Die werden opgedeeld in drie groepen. Bij de eerste werd grondig ingegrepen door het afval te verwijderen, de grond te egaliseren en vervolgens te voorzien van groene aanplantingen, gras, bomen en onderhoud. Bij de tweede groep terreinen werd alleen het achtergelaten vuilnis weggehaald en de derde categorie gronden kreeg geen enkele ingreep. In elke buurt werden zo'n 340 buurtbewoners willekeurig geselecteerd voor interviews. De onderzoekers peilden daarin naar hun mentale gezondheid. Dit gebeurde tweemaal gedurende 18 maanden voor de ingreep in hun buurt en tweemaal in de 18 maanden nadat hun buurt was opgeruimd en vergroend. De resultaten waren opvallend. In de buurten die grondig vergroend werden daalde het aantal meldingen van depressieve gevoelens met zo'n 40 %, het aantal mensen dat kampte met gevoelens van waardeloosheid ging er zelfs met 60 % op achteruit in vergelijking met de buurtbewoners uit wijken waar de terreinen er vuil en braakliggend bleven bijliggen. Dat effect was er enkel bij de grondige vergroening. De buurten waar het onderzoeksteam alleen het afval liet verwijderen, zag het aantal meldingen van depressieven gevoelens niet veranderen.Voor de onderzoekers onderlijnt dit niet alleen de duidelijke link tussen natuur en onze gezondheid maar geeft het ook aan dat er via kleine en relatief goedkope interventies al heel wat mentale gezondheidswinst kan geboekt worden.