De verschillen tussen man en vrouw moeten worden erkend en... gehoord. Vrouwen horen beter dan mannen. Wetenschappelijke studies wijzen immers uit dat het gehoor van mannen twee keer zo snel achteruitgaat als dat van vrouwen en dat vrouwen tot 50 jaar over het algemeen beter horen op de frequentie waarvoor het oor het meest gevoelig is (rond 1 000 Hertz). Volgens sommige deskundigen verklaart dit waarom vrouwen andere luister- en leervaardigheden hebben én experts zijn in "de kunst van het babbelen".

Meer lawaai

Het beschermende effect van vrouwelijke hormonen is één van de redenen waarom vrouwen tussen 30 en 50 beter horen. Net zoals het feit dat mannen vaker aan lawaai worden blootgesteld op het werk en in hun vrije tijd. Al van kinds af aan spelen jongens op een luidruchtigere manier dan meisjes. Ook als volwassene komen ze vaker in aanraking met lawaai (bv bij het gebruik van een elektrische boor bij het klussen, of bij sommige lawaaierige sporten).

Gehoorverlies op latere leeftijd

Momenteel hebben 590 miljoen mensen ter wereld en meer dan 1,4 miljoen Belgen gehoorproblemen. Tegen 2050 zullen wereldwijd meer dan één miljard mensen aan gehoorverlies lijden: zij nemen minder goed geluid waar en verstaan anderen moeilijk, vooral wanneer er zacht wordt gesproken of er veel achtergrondlawaai is. Gehoorverlies komt vaker voor bij ouderen omdat het deel uitmaakt van het ouder worden. Meer dan 40% van de mensen tussen 60 en 69 jaar hebben aanzienlijk gehoorverlies en dat loopt op tot 90% bij de 80-plussers.

Mannen versus vrouwen

De belangrijkste verschillen tussen man en vrouw bij horen:
1. Vrouwen horen beter dan mannen, voornamelijk bij 1,000 Hertz en in het algemeen op alle spraakfrequenties;
2. Volgens sommige experts hebben vrouwen andere luister- en leervaardigheden dan mannen net omdat ze beter horen;
3. Het gehoor van mannen gaat twee keer zo snel achteruit als dat van vrouwen;
4. Mannen beginnen minder goed te horen vanaf 30 jaar, bij vrouwen is dat veel later;
5. Gehoorverschillen nemen af met de leeftijd. Dankzij het beschermende effect van vrouwelijke hormonen horen vrouwen beter tussen 30 en 50 jaar en hebben mannen dus vaker te kampen met idiopathisch gehoorverlies.

De verschillen tussen man en vrouw moeten worden erkend en... gehoord. Vrouwen horen beter dan mannen. Wetenschappelijke studies wijzen immers uit dat het gehoor van mannen twee keer zo snel achteruitgaat als dat van vrouwen en dat vrouwen tot 50 jaar over het algemeen beter horen op de frequentie waarvoor het oor het meest gevoelig is (rond 1 000 Hertz). Volgens sommige deskundigen verklaart dit waarom vrouwen andere luister- en leervaardigheden hebben én experts zijn in "de kunst van het babbelen".Het beschermende effect van vrouwelijke hormonen is één van de redenen waarom vrouwen tussen 30 en 50 beter horen. Net zoals het feit dat mannen vaker aan lawaai worden blootgesteld op het werk en in hun vrije tijd. Al van kinds af aan spelen jongens op een luidruchtigere manier dan meisjes. Ook als volwassene komen ze vaker in aanraking met lawaai (bv bij het gebruik van een elektrische boor bij het klussen, of bij sommige lawaaierige sporten).Momenteel hebben 590 miljoen mensen ter wereld en meer dan 1,4 miljoen Belgen gehoorproblemen. Tegen 2050 zullen wereldwijd meer dan één miljard mensen aan gehoorverlies lijden: zij nemen minder goed geluid waar en verstaan anderen moeilijk, vooral wanneer er zacht wordt gesproken of er veel achtergrondlawaai is. Gehoorverlies komt vaker voor bij ouderen omdat het deel uitmaakt van het ouder worden. Meer dan 40% van de mensen tussen 60 en 69 jaar hebben aanzienlijk gehoorverlies en dat loopt op tot 90% bij de 80-plussers.De belangrijkste verschillen tussen man en vrouw bij horen:1. Vrouwen horen beter dan mannen, voornamelijk bij 1,000 Hertz en in het algemeen op alle spraakfrequenties;2. Volgens sommige experts hebben vrouwen andere luister- en leervaardigheden dan mannen net omdat ze beter horen;3. Het gehoor van mannen gaat twee keer zo snel achteruit als dat van vrouwen; 4. Mannen beginnen minder goed te horen vanaf 30 jaar, bij vrouwen is dat veel later;5. Gehoorverschillen nemen af met de leeftijd. Dankzij het beschermende effect van vrouwelijke hormonen horen vrouwen beter tussen 30 en 50 jaar en hebben mannen dus vaker te kampen met idiopathisch gehoorverlies.