Elke diabetespatiënt met een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij een erkende huisarts kon in het verleden een diabetespas aanvragen. Die diabetespas gaf onder meer recht op:

  • 2 diëtetiekverstrekkingen per kalenderjaar, die op dezelfde dag kunnen plaatsvinden;
  • 2 podologieverstrekkingen per kalenderjaar, die niet op dezelfde dag kunnen plaatsvinden.

Diabetespas werd voortraject diabetes

De diabetespas is sinds 1 februari 2016 vervangen door het voortraject diabetes. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen besliste immers om een generiek zorgmodel te ontwikkelen voor alle patiënten met diabetes type 2, vanaf de diagnose tot het zorgtraject diabetes type 2 of de diabetesconventie.

Sedert 1 februari 2016 kan een huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten. De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.

Voortaan kan de huisarts voor diabetespatiënten waarvan hij het globaal medisch dossier beheert het zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2' aanvragen en hiervoor één maal per kalenderjaar een vergoeding van € 20 aanrekenen, volledig ten laste van het Riziv, dus zonder kost voor de patiënt.

Daar staat tegenover dat hij regelmatig met de patiënt bespreekt wat de doestellingen van het zorgprotocol zijn en die doelstellingen, samen met de nodige klinische en biologische gegevens, in het GMD noteert.

In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts zich er ook toe moeten verbinden deel te nemen aan een multidisciplinaire samenwerking waarbinnen de patiëntengegevens worden uitgewisseld en de patiënten toegang te verlenen tot educatie en bewegingsadvies.

Voetzorg en dieetadvies

De patiënten met een zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2' hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die door zijn of haar huisarts werden voorgeschreven.

- Een individuele diëtistische evaluatie en/of interventie door een diëtist mag maximaal 2 x per jaar terugbetaald.

- Het individueel podologisch onderzoek of een podologische behandeling door een podoloog wordt maximaal 2 maal per jaar terugbetaald op voorwaarde dat de patiënt tot één van de wel gedefinieerde risicogroepen behoort.

  • groep 1: bewezen verlies van gevoeligheid in de voet
  • groep 2a: lichte orthopedische misvormingen zoals prominente metatarsaalkoppen met minimale eelten en/of soepele hamer- of klauwtenen en/of beperkte hallux valgus < 30°
  • groep 2b: ernstiger orthopedische afwijkingen
  • groep 3: vaatlijden of vroegere voetwonden of amputatie of Charcot.

Deze risicoklasse moet op het voorschrift van de huisarts worden vermeld.

Voor de patiënt verandert er in de praktijk voorlopig weinig of niets.

Elke diabetespatiënt met een Globaal Medisch Dossier (GMD) bij een erkende huisarts kon in het verleden een diabetespas aanvragen. Die diabetespas gaf onder meer recht op:De diabetespas is sinds 1 februari 2016 vervangen door het voortraject diabetes. De Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen besliste immers om een generiek zorgmodel te ontwikkelen voor alle patiënten met diabetes type 2, vanaf de diagnose tot het zorgtraject diabetes type 2 of de diabetesconventie. Sedert 1 februari 2016 kan een huisarts dus geen diabetespas meer aanvragen voor zijn patiënten. De patiënten die een diabetespas ontvingen vóór februari 2016 kunnen die blijven gebruiken tot 31 december 2017.Voortaan kan de huisarts voor diabetespatiënten waarvan hij het globaal medisch dossier beheert het zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2' aanvragen en hiervoor één maal per kalenderjaar een vergoeding van € 20 aanrekenen, volledig ten laste van het Riziv, dus zonder kost voor de patiënt. Daar staat tegenover dat hij regelmatig met de patiënt bespreekt wat de doestellingen van het zorgprotocol zijn en die doelstellingen, samen met de nodige klinische en biologische gegevens, in het GMD noteert.In een latere fase, vermoedelijk vanaf 2017, zal de huisarts zich er ook toe moeten verbinden deel te nemen aan een multidisciplinaire samenwerking waarbinnen de patiëntengegevens worden uitgewisseld en de patiënten toegang te verlenen tot educatie en bewegingsadvies. De patiënten met een zorgmodel 'Opvolging van een patiënt met diabetes type 2' hebben recht op terugbetaling van bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen die door zijn of haar huisarts werden voorgeschreven. - Een individuele diëtistische evaluatie en/of interventie door een diëtist mag maximaal 2 x per jaar terugbetaald. - Het individueel podologisch onderzoek of een podologische behandeling door een podoloog wordt maximaal 2 maal per jaar terugbetaald op voorwaarde dat de patiënt tot één van de wel gedefinieerde risicogroepen behoort.Deze risicoklasse moet op het voorschrift van de huisarts worden vermeld.Voor de patiënt verandert er in de praktijk voorlopig weinig of niets.