Hoe werkt het eAttest?

Op het einde van de raadpleging of het huisbezoek, kan de huisarts het getuigschrift voor verstrekte hulp in plaats van dit met de hand in te vullen voortaan met de juiste software, via het MyCareNet-platform, naar het ziekenfonds van de patiënt sturen.

Enkele seconden na de verzending ontvangt de arts een ontvangstbewijs van het ziekenfonds. Na controle en als alles in orde is, zal het ziekenfonds het terugbetalingsbedrag op de rekening van de patiënt storten.

Vervolgens overhandigt de huisarts aan de patiënt een bewijsstuk waarop onder meer het aangerekende bedrag, het bedrag van het honorarium (volgens het akkoord) en ook het nummer van het ontvangstbewijs vermeld staan. Met dat unieke nummer kan de patiënt de verwerking van zijn elektronisch getuigschrift bij het ziekenfonds volgen.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van het eAttest?

  • Voor de patiënten: zij moeten hun getuigschrift niet meer aan hun ziekenfonds bezorgen. Het circuit is eenvoudig, snel, automatisch en beveiligd.
  • Voor de huisartsen: het gaat om een administratieve vereenvoudiging (ze moeten geen getuigschriftenboekjes meer kopen en geen boekhouding voor de fiscus bijhouden ) en een beveiligde uitwisseling. Indien de huisarts, de eGMD-dienst al gebruikt, zal de automatische verlenging van het GMD via eAttest nog sneller worden betaald.
  • Voor de ziekenfondsen: dit is een volgende stap in de digitalisering en modernisering van hun diensten.

Voor welke patiënten en voor welke zorgverleners?

eAttest wordt gebruikt voor de patiënten in het kader van de contante betaling, dus niet voor patiënten die onder de derdebetalersregeling vallen. Voor de patiënten die de derdebetalersregeling genieten, kan de huisarts de verstrekkingen elektronisch factureren dankzij de eFact-dienst.

Momenteel kunnen enkel de huisartsen die over erkende software voor die dienst beschikken, gebruik maken van eAttest, en dit op vrijwillige basis.

In een latere fase zal eAttest ook ter beschikking worden gesteld van andere zorgverleners, zoals de tandartsen.

Geleidelijke invoering en zonder verplichting

eAttest is beschikbaar op vrijwillige basis, er is dus geen enkele verplichting. Afwisselen is ook mogelijk: soms op paper, soms elektronisch. Of het dus voor de patiënt echt gemakkelijker wordt, valt nog af te wachten.

Op het einde van de raadpleging of het huisbezoek, kan de huisarts het getuigschrift voor verstrekte hulp in plaats van dit met de hand in te vullen voortaan met de juiste software, via het MyCareNet-platform, naar het ziekenfonds van de patiënt sturen.Enkele seconden na de verzending ontvangt de arts een ontvangstbewijs van het ziekenfonds. Na controle en als alles in orde is, zal het ziekenfonds het terugbetalingsbedrag op de rekening van de patiënt storten. Vervolgens overhandigt de huisarts aan de patiënt een bewijsstuk waarop onder meer het aangerekende bedrag, het bedrag van het honorarium (volgens het akkoord) en ook het nummer van het ontvangstbewijs vermeld staan. Met dat unieke nummer kan de patiënt de verwerking van zijn elektronisch getuigschrift bij het ziekenfonds volgen.eAttest wordt gebruikt voor de patiënten in het kader van de contante betaling, dus niet voor patiënten die onder de derdebetalersregeling vallen. Voor de patiënten die de derdebetalersregeling genieten, kan de huisarts de verstrekkingen elektronisch factureren dankzij de eFact-dienst.Momenteel kunnen enkel de huisartsen die over erkende software voor die dienst beschikken, gebruik maken van eAttest, en dit op vrijwillige basis. In een latere fase zal eAttest ook ter beschikking worden gesteld van andere zorgverleners, zoals de tandartsen.eAttest is beschikbaar op vrijwillige basis, er is dus geen enkele verplichting. Afwisselen is ook mogelijk: soms op paper, soms elektronisch. Of het dus voor de patiënt echt gemakkelijker wordt, valt nog af te wachten.