Voorkamerfibrillatie is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. In Europa en de Verenigde Staten kampen meer dan negen miljoen mensen met dit probleem. Het leidt ertoe dat het hart te snel, te traag of onregelmatig gaat kloppen.

Voorkamerfibrillatie treedt op doordat er iets misloopt met de prikkels naar het hart waardoor de voorkamers of atria snel en ondoeltreffend beginnen samen te trekken. Daardoor wordt er onvoldoende bloed naar de ventrikels of kamers van het hart gepompt en verliest de hartpomp aan doeltreffendheid.

Risicofactoren

Iedereen kan voorkamerfibrillatie ontwikkelen, maar er bestaan verschillende risicofactoren die het ontstaan ervan kunnen bespoedigen. Indien u aan een van de volgende voorwaarden voldoet, raden we u sterk aan om actief deel te nemen aan de Week van het Hartritme:

? U bent ouder dan 40 jaar.
? U hebt een verhoogde bloeddruk of u neemt medicatie voor uw bloeddruk.
? U hebt diabetes.
? U hebt al een trombose of een beroerte gehad.
? U hebt een hartinfarct gehad of lijdt aan hartfalen.
? U lijdt aan slaapapneu.
? U lijdt aan overgewicht.
? Uw schildklier werkt te snel.
? Uw alcoholgebruik ligt boven het gemiddelde.
? U beoefent duursport.
? U hebt een familiale voorgeschiedenis van voorkamerfibrillatie.

Voorkamerfibrillatie kan aanleiding geven tot klachten zoals duizeligheid, palpitaties, pijn in de borst en kortademigheid, maar de bij de meeste mensen die aan voorkamerfibrillatie lijden geeft dit helemaal geen klachten.

De Week van het Hartritme

Omdat nog te weinig Belgen vertrouwd zijn met voorkamerfibrillatie en een tijdige diagnose erg belangrijk is, organiseert de BeHRA (Belgian Heart Rhythm Association) van 6 tot 12 juni 2011 voor de tweede keer de nationale Week van het Hartritme.Tijdens deze week kunt u in heel wat ziekenhuizen gratis uw hartritme laten controleren en hierover nuttige tips krijgen van zorgverleners die vrijwillig deelnemen aan onze sensibiliseringsactie.

Ga naar www.mijnhartritme.be om u in te schrijven en na te gaan waar u zich in uw buurt gratis kunt laten testen.

Hoe verloopt de test? De deelnemende specialisten zullen gratis een hartfilmpje of een elektrocardiogram (ECG) nemen met een hartritmemonitor. Hiermee wordt de elektrische activiteit van uw hart pijnloos opgemeten gedurende ongeveer 30 seconden.

Vijf maal meer kans op beroerte

Toch is het belangrijk dat het bestaan van voorkamerfibrillatie zo snel mogelijk wordt ontdekt en behandeld omdat mensen met deze hartritmestoornis een vijf maal groter risico lopen op een beroerte. De diagnose van voorkamerfibrillatie kan gesteld worden aan de hand van een electro-cardiogram.

Wanneer het hart ondoeltreffend wordt rondgepompt door het hart, dan gaat het daar stagneren en ontstaat er een aanzienlijk risico op de vorming van bloedklonters. Deze bloedklonters kunnen in de bloedsomloop terecht komen en vandaar onder meer naar de hersenen gaan waar ze een beroerte of CVA veroorzaken wanneer een deel van de hersenen door de verstopping van een bloedvat niet meer voldoende zuurstof krijgt.

De gevolgen van een beroerte kunnen bijzonder erg zijn. Bovendien blijken de beroertes die ontstaan ten gevolge van voorkamerfibrillatie over het algemeen ernstiger te zijn dan beroertes die in andere omstandigheden optreden.

One mission, one million

Jane Seymour zet haar schouders onder de campagne 'One Mission, 1 million'. Omdat te weinig mensen zich bewust zijn van deze belangrijke relatie tussen het optreden van voorkamerfibrillatie en het risico op een beroerte, werd de campagne 'One Mission, One Million - Getting to the heart of stroke' opgezet. Het doel van de campagne bestaat erin door meer bekendheid te geven aan dit probleem wereldwijd één miljoen beroertes ten gevolge van voorkamerfibrillatie te voorkomen.

En waarom zet een ster als Jane Seymour haar schouders onder deze campagne? Dat vroegen we haar zelf toen ze in Madrid de campagne kwam voorstellen. Jane Seymour praat overigens nog steeds een aardig mondje Nederlands. Haar moeder was immers afkomstig uit het Nederlandse Deventer. Net haar moeder (die samen met haar op de foto staat) ligt mede aan de basis van alles. "Zowel mijn moeder, mijn beide schoonouders als twee goede vrienden van me leden of lijden aan voorkamerfibrillatie", legt Jane Seymour uit. "Mijn moeder wist dat dit probleem maakte dat ze een groter risico had om een beroerte te doen en precies dat maakte haar bijzonder bang. Uiteindelijk werd haar grootste nachtmerrie ook werkelijkheid. Op tachtigjarige leeftijd deed ze een ernstig CVA. Zeven maanden lang zou ze nog blijven leven, opgesloten in haar eigen lichaam, niet meer in staat om te praten, te bewegen.... Het was vreselijk om haar zo te moeten zien en te weten dat dit precies was wat ze nooit had willen meemaken. Vandaar dat ik me nu ten volle wil inzetten om er mee voor te zorgen dat minder mensen dit moeten meemaken."

Breng uw stem uit

Als onderdeel van deze bewustmakingscampagne werd door een panel van experten een selectie gemaakt van projecten wereldwijd die tot doel hebben het verband tussen ventrikelfibrillatie en beroerte meer bekendheid te geven, informatie en hulp te bieden aan patiënten en het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Voor het eerst wordt aan het grote publiek gevraagd om te stemmen voor hun favoriete projecten. Op basis daarvan zal uiteindelijk 1 miljoen euro verdeeld worden over 32 projecten.

Laat u niet onbetuigd. Ga naar de campagnewebsite www.heartofstroke.com en breng uw stem uit voor eind juni!

Voorkamerfibrillatie is wereldwijd de meest voorkomende hartritmestoornis bij volwassenen. In Europa en de Verenigde Staten kampen meer dan negen miljoen mensen met dit probleem. Het leidt ertoe dat het hart te snel, te traag of onregelmatig gaat kloppen. Voorkamerfibrillatie treedt op doordat er iets misloopt met de prikkels naar het hart waardoor de voorkamers of atria snel en ondoeltreffend beginnen samen te trekken. Daardoor wordt er onvoldoende bloed naar de ventrikels of kamers van het hart gepompt en verliest de hartpomp aan doeltreffendheid. Iedereen kan voorkamerfibrillatie ontwikkelen, maar er bestaan verschillende risicofactoren die het ontstaan ervan kunnen bespoedigen. Indien u aan een van de volgende voorwaarden voldoet, raden we u sterk aan om actief deel te nemen aan de Week van het Hartritme:? U bent ouder dan 40 jaar.? U hebt een verhoogde bloeddruk of u neemt medicatie voor uw bloeddruk.? U hebt diabetes.? U hebt al een trombose of een beroerte gehad.? U hebt een hartinfarct gehad of lijdt aan hartfalen.? U lijdt aan slaapapneu.? U lijdt aan overgewicht.? Uw schildklier werkt te snel.? Uw alcoholgebruik ligt boven het gemiddelde.? U beoefent duursport.? U hebt een familiale voorgeschiedenis van voorkamerfibrillatie.Voorkamerfibrillatie kan aanleiding geven tot klachten zoals duizeligheid, palpitaties, pijn in de borst en kortademigheid, maar de bij de meeste mensen die aan voorkamerfibrillatie lijden geeft dit helemaal geen klachten. Toch is het belangrijk dat het bestaan van voorkamerfibrillatie zo snel mogelijk wordt ontdekt en behandeld omdat mensen met deze hartritmestoornis een vijf maal groter risico lopen op een beroerte. De diagnose van voorkamerfibrillatie kan gesteld worden aan de hand van een electro-cardiogram.Wanneer het hart ondoeltreffend wordt rondgepompt door het hart, dan gaat het daar stagneren en ontstaat er een aanzienlijk risico op de vorming van bloedklonters. Deze bloedklonters kunnen in de bloedsomloop terecht komen en vandaar onder meer naar de hersenen gaan waar ze een beroerte of CVA veroorzaken wanneer een deel van de hersenen door de verstopping van een bloedvat niet meer voldoende zuurstof krijgt. De gevolgen van een beroerte kunnen bijzonder erg zijn. Bovendien blijken de beroertes die ontstaan ten gevolge van voorkamerfibrillatie over het algemeen ernstiger te zijn dan beroertes die in andere omstandigheden optreden. Jane Seymour zet haar schouders onder de campagne 'One Mission, 1 million'. Omdat te weinig mensen zich bewust zijn van deze belangrijke relatie tussen het optreden van voorkamerfibrillatie en het risico op een beroerte, werd de campagne 'One Mission, One Million - Getting to the heart of stroke' opgezet. Het doel van de campagne bestaat erin door meer bekendheid te geven aan dit probleem wereldwijd één miljoen beroertes ten gevolge van voorkamerfibrillatie te voorkomen.En waarom zet een ster als Jane Seymour haar schouders onder deze campagne? Dat vroegen we haar zelf toen ze in Madrid de campagne kwam voorstellen. Jane Seymour praat overigens nog steeds een aardig mondje Nederlands. Haar moeder was immers afkomstig uit het Nederlandse Deventer. Net haar moeder (die samen met haar op de foto staat) ligt mede aan de basis van alles. "Zowel mijn moeder, mijn beide schoonouders als twee goede vrienden van me leden of lijden aan voorkamerfibrillatie", legt Jane Seymour uit. "Mijn moeder wist dat dit probleem maakte dat ze een groter risico had om een beroerte te doen en precies dat maakte haar bijzonder bang. Uiteindelijk werd haar grootste nachtmerrie ook werkelijkheid. Op tachtigjarige leeftijd deed ze een ernstig CVA. Zeven maanden lang zou ze nog blijven leven, opgesloten in haar eigen lichaam, niet meer in staat om te praten, te bewegen.... Het was vreselijk om haar zo te moeten zien en te weten dat dit precies was wat ze nooit had willen meemaken. Vandaar dat ik me nu ten volle wil inzetten om er mee voor te zorgen dat minder mensen dit moeten meemaken."Als onderdeel van deze bewustmakingscampagne werd door een panel van experten een selectie gemaakt van projecten wereldwijd die tot doel hebben het verband tussen ventrikelfibrillatie en beroerte meer bekendheid te geven, informatie en hulp te bieden aan patiënten en het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Voor het eerst wordt aan het grote publiek gevraagd om te stemmen voor hun favoriete projecten. Op basis daarvan zal uiteindelijk 1 miljoen euro verdeeld worden over 32 projecten.Laat u niet onbetuigd. Ga naar de campagnewebsite www.heartofstroke.com en breng uw stem uit voor eind juni!