Patiënten kunnen sinds 2 april 2010 een klachtendossier indienen bij het FMO, een nieuwe dienst van het Riziv. Mensen die menen het slachtoffer te zijn van een medische fout, kunnen op die manier een aanvraag tot schadeloosstelling claimen.

Uit de meest recente statistieken van het Riziv blijkt dat 61,4 procent van de dossiers (465) afkomstig is van Franstaligen, tegenover 38,3 procent van Nederlandstaligen (290) en 0,3 procent van Duitstaligen (2). Het Fonds onderzocht sinds zijn oprichting dus 757 dossiers: 94 zijn afgesloten, 662 worden momenteel onderzocht en eentje is heropend.

Het FMO werkt sinds 31 juli 2012 met een callcenter dat de vragen van burgers beantwoordt. Tussen 1 augustus 2012 en 1 maart 2013 behandelde dat 1.099 oproepen. Dat is goed voor een maandelijks gemiddelde van ongeveer 150 oproepen. September en oktober vorig jaar waren heel druk voor het callcenter. De Specialist verklaart dat door de media-aandacht rond de officiële lancering van het Fonds door Laurette Onkelinx op 1 september 2012.

Doel van het FMO is alle vragen te onderzoeken van patiënten of nabestaanden die denken dat ze schade leden door de zorg verstrekt door een zorgverstrekker. Patiënten kunnen klacht indienen via een formulier dat op de website www.fam.fgov.be gedownload kan worden.

Patiënten kunnen sinds 2 april 2010 een klachtendossier indienen bij het FMO, een nieuwe dienst van het Riziv. Mensen die menen het slachtoffer te zijn van een medische fout, kunnen op die manier een aanvraag tot schadeloosstelling claimen. Uit de meest recente statistieken van het Riziv blijkt dat 61,4 procent van de dossiers (465) afkomstig is van Franstaligen, tegenover 38,3 procent van Nederlandstaligen (290) en 0,3 procent van Duitstaligen (2). Het Fonds onderzocht sinds zijn oprichting dus 757 dossiers: 94 zijn afgesloten, 662 worden momenteel onderzocht en eentje is heropend. Het FMO werkt sinds 31 juli 2012 met een callcenter dat de vragen van burgers beantwoordt. Tussen 1 augustus 2012 en 1 maart 2013 behandelde dat 1.099 oproepen. Dat is goed voor een maandelijks gemiddelde van ongeveer 150 oproepen. September en oktober vorig jaar waren heel druk voor het callcenter. De Specialist verklaart dat door de media-aandacht rond de officiële lancering van het Fonds door Laurette Onkelinx op 1 september 2012. Doel van het FMO is alle vragen te onderzoeken van patiënten of nabestaanden die denken dat ze schade leden door de zorg verstrekt door een zorgverstrekker. Patiënten kunnen klacht indienen via een formulier dat op de website www.fam.fgov.be gedownload kan worden.