Nieuw is het niet. Steeds meer mensen zijn afwezig op het werk als gevolg van werkgerelateerde stress en burn-out. "Ook bij de Vlaamse overheid merken we een stijging van het aantal afwezigheden omwille van psychosociale redenen, waaronder burn-out", zegt Jessy Van Dousselaere, die het actieplan coördineert.

Ze wijst er op dat het ziekteafwezigheidspercentage is gestegen van 6,91 procent in 2014 naar 7,05 procent vorig jaar. Het gaat daarbij om het aantal dagen dat een personeelslid afwezig is wegens ziekte. Op het aandeel burn-outs kan de overheid momenteel echter geen cijfer plakken. "Dat helderder achterhalen is net één van de tien bouwstenen uit het actieplan", licht Van Dousselaere toe.

Concreet zal bijvoorbeeld een aantal personeelsleden dat nooit sport, een sportieve uitdaging aangaan onder begeleiding van Sport Vlaanderen. Op die manier ondervinden ze aan den lijve de positieve effecten van een gezonde levensstijl op het welzijn. Er is ook sprake van preventieve acties, zoals 'job crafting'. Daarbij hebben personeelsleden meer autonomie om hun job zelf vorm te geven. Teams worden meer zelfsturend, terwijl plaats- en tijdsonafhankelijk werken het makkelijker maakt om werk en privé beter te combineren.

De overheid zal informatie over stress en burn-out bundelen op de website https://overheid.vlaanderen.be/burn-out. Daar staan ook tips voor personeelsleden, HR en leidinggevenden om burn-out te vermijden en om symptomen te herkennen.

Het actieplan moet er voor zorgen dat de personeelsleden "de werkeisen de baas blijven", zegt Van Dousselaere. In deze "boeiende" tijden van besparingen, veranderingen en langer werken wordt veel van het personeel verwacht, licht ze toe. Maar dat personeel moet zich tegelijkertijd goed voelen op het werk, ook om een efficiënte dienstverlening te kunnen garanderen. Het plan kwam tot stand in overleg met de topambtenaren, de vakbonden en de interne preventiedienst. Bedoeling is dat de Vlaamse overheid de komende maanden stapsgewijs de verschillende acties uitrolt.

Nieuw is het niet. Steeds meer mensen zijn afwezig op het werk als gevolg van werkgerelateerde stress en burn-out. "Ook bij de Vlaamse overheid merken we een stijging van het aantal afwezigheden omwille van psychosociale redenen, waaronder burn-out", zegt Jessy Van Dousselaere, die het actieplan coördineert. Ze wijst er op dat het ziekteafwezigheidspercentage is gestegen van 6,91 procent in 2014 naar 7,05 procent vorig jaar. Het gaat daarbij om het aantal dagen dat een personeelslid afwezig is wegens ziekte. Op het aandeel burn-outs kan de overheid momenteel echter geen cijfer plakken. "Dat helderder achterhalen is net één van de tien bouwstenen uit het actieplan", licht Van Dousselaere toe. Concreet zal bijvoorbeeld een aantal personeelsleden dat nooit sport, een sportieve uitdaging aangaan onder begeleiding van Sport Vlaanderen. Op die manier ondervinden ze aan den lijve de positieve effecten van een gezonde levensstijl op het welzijn. Er is ook sprake van preventieve acties, zoals 'job crafting'. Daarbij hebben personeelsleden meer autonomie om hun job zelf vorm te geven. Teams worden meer zelfsturend, terwijl plaats- en tijdsonafhankelijk werken het makkelijker maakt om werk en privé beter te combineren. De overheid zal informatie over stress en burn-out bundelen op de website https://overheid.vlaanderen.be/burn-out. Daar staan ook tips voor personeelsleden, HR en leidinggevenden om burn-out te vermijden en om symptomen te herkennen. Het actieplan moet er voor zorgen dat de personeelsleden "de werkeisen de baas blijven", zegt Van Dousselaere. In deze "boeiende" tijden van besparingen, veranderingen en langer werken wordt veel van het personeel verwacht, licht ze toe. Maar dat personeel moet zich tegelijkertijd goed voelen op het werk, ook om een efficiënte dienstverlening te kunnen garanderen. Het plan kwam tot stand in overleg met de topambtenaren, de vakbonden en de interne preventiedienst. Bedoeling is dat de Vlaamse overheid de komende maanden stapsgewijs de verschillende acties uitrolt.