Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien Vlamingen vindt dat een 85-plusser een ingreep van 50.000 euro niet waard is. De Vlaamse Ouderenraad vindt een gezondheidszorgbeleid dat uitsluit op basis van leeftijd onaanvaardbaar en oordeelt dat dit leeftijdsdiscriminatie is.

"Dat standpunt wordt bepaald door de negatieve kijk van de bevolking op ouderen en het ouder worden", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad.

"Wie 85 is, wordt afgeschreven en aan de kant gezet. Door de vele negatieve berichten over de vergrijzing worden de oudste ouderen vooral gezien als een last en een grote financiële kost, maar deze generatie heeft ook solidariteit waargemaakt. Zij hebben gewerkt en sociale bijdragen betaald, hebben gezorgd voor hun kinderen en kleinkinderen, zetten zich in voor mantelzorg en vrijwilligerswerk", aldusMoerenhout.

De Vlaamse Ouderenraad is voorstander van een solidaire ziekteverzekering en een efficiënt en effectief gezondheidszorgbeleid. De organisatie bepleit meer preventie en een actievere levensstijl bij ouderen. Deze resultaten, ten nadele van ouderen en zwaar zieke personen, vormen volgens de Ouderenraad hopelijk de start van een grondige discussie over de keuzes binnen een betaalbare gezondheidszorg.

De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan van de 60-plussers voor de Vlaamse overheid en het overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

Uit het onderzoek blijkt dat vier op de tien Vlamingen vindt dat een 85-plusser een ingreep van 50.000 euro niet waard is. De Vlaamse Ouderenraad vindt een gezondheidszorgbeleid dat uitsluit op basis van leeftijd onaanvaardbaar en oordeelt dat dit leeftijdsdiscriminatie is. "Dat standpunt wordt bepaald door de negatieve kijk van de bevolking op ouderen en het ouder worden", zegt Mie Moerenhout, directeur van de Vlaamse Ouderenraad. "Wie 85 is, wordt afgeschreven en aan de kant gezet. Door de vele negatieve berichten over de vergrijzing worden de oudste ouderen vooral gezien als een last en een grote financiële kost, maar deze generatie heeft ook solidariteit waargemaakt. Zij hebben gewerkt en sociale bijdragen betaald, hebben gezorgd voor hun kinderen en kleinkinderen, zetten zich in voor mantelzorg en vrijwilligerswerk", aldusMoerenhout. De Vlaamse Ouderenraad is voorstander van een solidaire ziekteverzekering en een efficiënt en effectief gezondheidszorgbeleid. De organisatie bepleit meer preventie en een actievere levensstijl bij ouderen. Deze resultaten, ten nadele van ouderen en zwaar zieke personen, vormen volgens de Ouderenraad hopelijk de start van een grondige discussie over de keuzes binnen een betaalbare gezondheidszorg.De Vlaamse Ouderenraad is het officiële adviesorgaan van de 60-plussers voor de Vlaamse overheid en het overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.