Mensen brengen zo'n 85 procent van hun tijd binnen door. Dat is op het eerste gezicht niet problematisch, maar dat wordt het wel wanneer blijkt dat lucht binnen vaak meer vervuild is dan de lucht buiten. Nog te veel Vlaamse huizen zijn slecht verlucht en krijgen te maken met vocht- en schimmelproblemen. Bovendien komt dit meer voor bij mensen in maatschappelijke kwetsbare situaties, die geen keuze hebben dan er hun intrek te nemen.

De actieweek "Gezond Binnen: dat lucht op" richt zich daarom, net als vorig jaar, op lokale besturen en lokale organisaties, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, wijkgezondheidscentra of thuiszorg. Het initiatief komt er op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

"Dergelijke organisaties kunnen het tij keren en het verschil maken. Niet op hun eentje, maar door hun krachten te bundelen. We bieden hun bv. ondersteunende materialen aan, zoals inspirerende praktijkvoorbeelden", zegt Elisa Van Der Jeugd, stafmedewerker gezondheid en milieu van Gezond Leven.

Bij het bredere publiek zet de actieweek in op het verspreiden van de vier vuistregels uit de campagne "Hou je kot gezond": ventileren, verluchten, vervuilende stoffen in huis beperken en het verwarmingstoestel laten nakijken om CO-vergiftiging te vermijden.

Mensen brengen zo'n 85 procent van hun tijd binnen door. Dat is op het eerste gezicht niet problematisch, maar dat wordt het wel wanneer blijkt dat lucht binnen vaak meer vervuild is dan de lucht buiten. Nog te veel Vlaamse huizen zijn slecht verlucht en krijgen te maken met vocht- en schimmelproblemen. Bovendien komt dit meer voor bij mensen in maatschappelijke kwetsbare situaties, die geen keuze hebben dan er hun intrek te nemen. De actieweek "Gezond Binnen: dat lucht op" richt zich daarom, net als vorig jaar, op lokale besturen en lokale organisaties, zoals sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren, wijkgezondheidscentra of thuiszorg. Het initiatief komt er op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Dergelijke organisaties kunnen het tij keren en het verschil maken. Niet op hun eentje, maar door hun krachten te bundelen. We bieden hun bv. ondersteunende materialen aan, zoals inspirerende praktijkvoorbeelden", zegt Elisa Van Der Jeugd, stafmedewerker gezondheid en milieu van Gezond Leven. Bij het bredere publiek zet de actieweek in op het verspreiden van de vier vuistregels uit de campagne "Hou je kot gezond": ventileren, verluchten, vervuilende stoffen in huis beperken en het verwarmingstoestel laten nakijken om CO-vergiftiging te vermijden.