Vlaanderen telt vandaag zo'n 122.000 mensen met dementie. Tegen 2060 zal dat aantal verdubbeld zijn. Vlaanderen moet zich dus voorbereiden op een forse toename van het aantal mensen met dementie.

In het geactualiseerde actieplan vormt preventie een belangrijk speerpunt. Een gezonde levensstijl blijkt cruciaal in het voorkomen van dementie. Het blijft volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen ook belangrijk om de beeldvorming rond dementie genuanceerd te houden. "Dementie is geen zwart-witverhaal. We moeten kijken naar de persoon achter het ziektebeeld en zien wat hij of zij nog kan", aldus Vandeurzen.

Het plan voorziet ook specifieke aandacht voor het probleem van jongdementie. In Vlaanderen leven er naar schatting 5.400 mensen met jongdementie. Bedoeling is dat het expertisecentrum dementie nog verder de ondersteuningsmethoden voor die groep van jongdementerenden verfijnt.

Vlaanderen telt vandaag zo'n 122.000 mensen met dementie. Tegen 2060 zal dat aantal verdubbeld zijn. Vlaanderen moet zich dus voorbereiden op een forse toename van het aantal mensen met dementie. In het geactualiseerde actieplan vormt preventie een belangrijk speerpunt. Een gezonde levensstijl blijkt cruciaal in het voorkomen van dementie. Het blijft volgens minister van Welzijn Jo Vandeurzen ook belangrijk om de beeldvorming rond dementie genuanceerd te houden. "Dementie is geen zwart-witverhaal. We moeten kijken naar de persoon achter het ziektebeeld en zien wat hij of zij nog kan", aldus Vandeurzen. Het plan voorziet ook specifieke aandacht voor het probleem van jongdementie. In Vlaanderen leven er naar schatting 5.400 mensen met jongdementie. Bedoeling is dat het expertisecentrum dementie nog verder de ondersteuningsmethoden voor die groep van jongdementerenden verfijnt.