Eigenlijk is vitamine D niet echt een vitamine, maar een in vet oplosbaar prohormoon. Uit onze voeding valt er maar weinig te halen: vrijwel alle vitamine D wordt onder invloed van uv B-stralen door de huid aangemaakt uit een cholesterolderivaat. In onze contreien zou vrijwel iedereen een tekort aan vitamine D hebben, vooral tijdens de wintermaanden. "Via een onderzoek bij kerngezonde studenten hebben we kunnen aantonen dat in de maand februari de helft van hen een 25-hydroxyvitamine D-gehalte vertoonde dat lager lag dan 12 ng/ml (nanogram per milliliter)", legt professor Etienne Cavalier (dienst klinische chemie, CHU Luik) uit. "Over de ideale vitamine D-waarden bestaat bij specialisten niet echt een consensus, maar we gaan er toch vanuit dat die niet minder dan 20 ng/ml mogen bedragen. Sommigen vinden zelfs dat concentraties van 30 tot 40 ng/ml moeten worden gehaald. Vitamine D-tekort spaart dus ook de jongeren niet, maar treft toch vooral ouderen. De oorzaak moet gezocht in een zittend leven waardoor ze minder in de zon komen en aan het feit dat het vermogen van de huid om dit prohormoon aan te maken afneemt met de jaren."
...