De gezondheidsenquête, die om de vier à vijf jaar plaatsvindt, gaat de gezondheidstoestand na van de bevolking, haar behoeften en wordt gebruikt door de overheid om het beleid op af te stemmen.

In totaal worden dit jaar 10.750 mensen geïnterviewd - 6.000 gezinnen uit 158 Belgische gemeenten. De gezinnen die uitgeloot worden, krijgen een uitnodiging in de bus en worden daarna gecontacteerd door een enquêteur. Ze kunnen vrijwillig deelnemen aan de enquête. Die wordt thuis afgenomen.

De enquête, in opdracht van de federale regering, gewesten en gemeenschappen, peilt naar de gezondheidstoestand in het algemeen, maar ook meer specifiek naar bijvoorbeeld de consumptie van geneesmiddelen. De resultaten kunnen onder andere leiden tot het bevorderen van de toegang tot bepaalde behandelingen. Meer concreet hebben de resultaten in het verleden aanleiding gegeven tot een speciaal statuut voor mensen met een chronische aandoening.

De eerste resultaten zullen vanaf eind 2014 beschikbaar zijn.

De gezondheidsenquête, die om de vier à vijf jaar plaatsvindt, gaat de gezondheidstoestand na van de bevolking, haar behoeften en wordt gebruikt door de overheid om het beleid op af te stemmen. In totaal worden dit jaar 10.750 mensen geïnterviewd - 6.000 gezinnen uit 158 Belgische gemeenten. De gezinnen die uitgeloot worden, krijgen een uitnodiging in de bus en worden daarna gecontacteerd door een enquêteur. Ze kunnen vrijwillig deelnemen aan de enquête. Die wordt thuis afgenomen. De enquête, in opdracht van de federale regering, gewesten en gemeenschappen, peilt naar de gezondheidstoestand in het algemeen, maar ook meer specifiek naar bijvoorbeeld de consumptie van geneesmiddelen. De resultaten kunnen onder andere leiden tot het bevorderen van de toegang tot bepaalde behandelingen. Meer concreet hebben de resultaten in het verleden aanleiding gegeven tot een speciaal statuut voor mensen met een chronische aandoening. De eerste resultaten zullen vanaf eind 2014 beschikbaar zijn.