De studie schotelde circa 100.000 mensen na zes, twaalf en achttien maanden een vragenlijst voor. Zowat een derde had een corona-infectie opgelopen, terwijl de overigen geen besmetting hadden doorgemaakt. Daardoor maken de onderzoekers zich sterk dat ze hebben kunnen achterhalen welke symptomen veroorzaakt werden door een coronabesmetting en welke niet.

Zes à achttien maanden na infectie gaf 42 procent van de personen die een besmetting hadden opgelopen, aan nog klachten te hebben. Het gaat daarbij echter om zowel milde als matige symptomen, en dus niet in alle gevallen om long covid, onderstrepen de onderzoekers.

Vooral oudere personen, vrouwen en mensen in armoede gaven aan langer de gevolgen van een infectie te merken. Daarnaast komt long covid ook vaker voor bij mensen die na hun besmetting in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en mensen met een medische of psychische voorgeschiedenis.

De klachten variëren van kortademigheid en pijn in de borst, tot hartkloppingen en verwarring of zogenaamde hersenmist.

Bemoedigend is wel dat mensen die een asymptomatische infectie hebben doorgemaakt - en dus geen symptomen ontwikkelden - geen langetermijngevolgen rapporteerden. Ook mensen die gevaccineerd waren vooraleer ze besmet raakten, blijken beter beschermd tegen langdurige klachten.

De studie werd afgenomen bij 33.281 mensen die een coronabesmetting hadden opgelopen en 62.957 personen die nog niet besmet raakten. Deze mensen kregen na zes, twaalf en achttien maanden een vragenlijst voorgeschoteld.

De studie schotelde circa 100.000 mensen na zes, twaalf en achttien maanden een vragenlijst voor. Zowat een derde had een corona-infectie opgelopen, terwijl de overigen geen besmetting hadden doorgemaakt. Daardoor maken de onderzoekers zich sterk dat ze hebben kunnen achterhalen welke symptomen veroorzaakt werden door een coronabesmetting en welke niet.Zes à achttien maanden na infectie gaf 42 procent van de personen die een besmetting hadden opgelopen, aan nog klachten te hebben. Het gaat daarbij echter om zowel milde als matige symptomen, en dus niet in alle gevallen om long covid, onderstrepen de onderzoekers.Vooral oudere personen, vrouwen en mensen in armoede gaven aan langer de gevolgen van een infectie te merken. Daarnaast komt long covid ook vaker voor bij mensen die na hun besmetting in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en mensen met een medische of psychische voorgeschiedenis.De klachten variëren van kortademigheid en pijn in de borst, tot hartkloppingen en verwarring of zogenaamde hersenmist.Bemoedigend is wel dat mensen die een asymptomatische infectie hebben doorgemaakt - en dus geen symptomen ontwikkelden - geen langetermijngevolgen rapporteerden. Ook mensen die gevaccineerd waren vooraleer ze besmet raakten, blijken beter beschermd tegen langdurige klachten.De studie werd afgenomen bij 33.281 mensen die een coronabesmetting hadden opgelopen en 62.957 personen die nog niet besmet raakten. Deze mensen kregen na zes, twaalf en achttien maanden een vragenlijst voorgeschoteld.