De derdebetalersregeling kan momenteel al worden toegepast in sommige gevallen, bv. voor chronisch zieken en mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Normaal gezien moest de derde betaler officieel verplicht worden op 1 januari 2015, maar de regering stelt die maatregel uit naar 1 juli 2015. Vanaf die datum zal het recht op de verplichte derdebetalersregeling geleidelijk worden ingevoerd bij de huisarts, te beginnen bij wie de verhoogde tegemoetkoming geniet

De derdebetalersregeling kan momenteel al worden toegepast in sommige gevallen, bv. voor chronisch zieken en mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Normaal gezien moest de derde betaler officieel verplicht worden op 1 januari 2015, maar de regering stelt die maatregel uit naar 1 juli 2015. Vanaf die datum zal het recht op de verplichte derdebetalersregeling geleidelijk worden ingevoerd bij de huisarts, te beginnen bij wie de verhoogde tegemoetkoming geniet