Hoewel een overmaat aan cholesterol één van de belangrijkste risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen is, blijft de kennis van de Belgen omtrent cholesterol beperkt. Dat blijkt uit een enquête die Belchol, de Vereniging van Belgische patiënten met Familiale Hypercholesterolemie (FH), liet uitvoeren. Een onafhankelijk bureau voerde een objectieve peiling uit bij bijna 700 landgenoten naar hun kennis over cholesterol en FH, een genetische aandoening die verhindert dat cholesterol voldoende weggewerkt wordt.

Jongeren negeren het cholesterolprobleem

"Volgens de enquête onderschat 83% van de respondenten de aanwezigheid en problematiek van cholesterol bij de Belgen. Terwijl in werkelijkheid maar liefst 2/3 van de bevolking aan een te hoog cholesterolgehalte (190 à 250 mg/dl) lijdt, gaf slechts 42% van de respondenten aan een te hoge cholesterolspiegel te hebben", zegt prof. dr. Ernst Rietzschel, cardioloog bij het UZ Gent en medestichter van Belchol. "Niet elke overmaat aan cholesterol houdt noodzakelijkerwijs een risico in, maar wanneer dit gepaard gaat met andere ernstige factoren zoals diabetes, hoge bloeddruk, roken, gebrek aan lichaamsbeweging, een onevenwichtige voeding, overgewicht, stress en buitensporig alcoholverbruik wordt de waarschijnlijkheid om hart- en vaatziekten te ontwikkelen groter en neemt ze nog meer toe naarmate men ouder wordt."

Factoren die het cholesterolgehalte beïnvloeden

Wanneer werd gepeild naar de factoren die het cholesterolgehalte het meeste beïnvloeden, werden voeding (92%), gebrek aan beweging (77%), gewicht (67%), leeftijd (62%), alcohol (57%) het meest aangeduid. Genen vallen buiten de top 5: ze worden zelfs door minder dan 50% van de respondenten aangegeven als invloedrijke factor. Roken (39%), stress (37%) en geslacht (19%) maken het lijstje af.

"In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht, komt cholesterol niet alleen uit voeding. Ook de genen spelen een uitgesproken rol bij iedereen! In sommige ernstige gevallen, wordt een genetische afwijking doorgegeven van generatie op generatie, waardoor vanaf jonge leeftijd een zeer hoog cholesterolgehalte bestaat. Dit wordt familiale hypercholesterolemie genoemd", vertelt prof. dr. Rietzschel. "Het belang van deze component wordt echter door de meerderheid van de Belgen genegeerd. Velen geloven bovendien ook dat gewichtsverlies het cholesterolgehalte verlaagt, terwijl dat niet noodzakelijk het geval is of slechts in zeer geringe mate."

Familiale Hypercholesterolemie, een afwijking in onze genen!

Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de Belgen nog niet gehoord heeft over "Familiale Hypercholesterolemie". Nochtans lijdt 1 op 300 Belgen aan deze aandoening. Binnen deze groep wist 2 op 3 respondenten (68%) zelfs niet dat er een genetische aandoening bestaat die een extreem hoge cholesterolspiegel veroorzaakt, die niet kan gecorrigeerd worden door aangepaste voeding. "Nochtans kent iedereen in principe onder zijn vrienden ten minste één of twee mensen die drager zijn van de ziekte", voegt prof. dr. Olivier Descamps, internist aan het ziekenhuis Jolimont (dienst endocrinologie) en aan het Universitair ziekenhuis Saint-Luc (dienst cardiologie) en medestichter van Belchol, toe. "Wanneer iemand wordt gewezen op een te hoog cholesterolgehalte, hebben zijn familieleden er ook belang bij om hun cholesterolspiegel te laten meten. FH is echter een erfelijke ziekte met dominante transmissie, wat wil zeggen dat een kind, broer of zus 50% kans heeft er ook aan te lijden, 25% als het om een kleinkind, grootouder, oom of tante gaat, 12% indien het om een neef/nicht gaat. De kennis kan helpen bij de screening: het volstaat om een getroffen persoon op te sporen om er een tiental te ontdekken en te behandelen ten gevolge van een familiale cascade screening. Er rest dus nog heel wat werk wat betreft bewustmaking, aangezien slechts de helft van de respondenten weet dat een FH-drager 50% kans heeft om de ziekte aan zijn kind door te geven."

Meer info over de patiëntenvereniging Belchol: www.belchol.be

(LB)

Hoewel een overmaat aan cholesterol één van de belangrijkste risicofactoren voor cardiovasculaire aandoeningen is, blijft de kennis van de Belgen omtrent cholesterol beperkt. Dat blijkt uit een enquête die Belchol, de Vereniging van Belgische patiënten met Familiale Hypercholesterolemie (FH), liet uitvoeren. Een onafhankelijk bureau voerde een objectieve peiling uit bij bijna 700 landgenoten naar hun kennis over cholesterol en FH, een genetische aandoening die verhindert dat cholesterol voldoende weggewerkt wordt."Volgens de enquête onderschat 83% van de respondenten de aanwezigheid en problematiek van cholesterol bij de Belgen. Terwijl in werkelijkheid maar liefst 2/3 van de bevolking aan een te hoog cholesterolgehalte (190 à 250 mg/dl) lijdt, gaf slechts 42% van de respondenten aan een te hoge cholesterolspiegel te hebben", zegt prof. dr. Ernst Rietzschel, cardioloog bij het UZ Gent en medestichter van Belchol. "Niet elke overmaat aan cholesterol houdt noodzakelijkerwijs een risico in, maar wanneer dit gepaard gaat met andere ernstige factoren zoals diabetes, hoge bloeddruk, roken, gebrek aan lichaamsbeweging, een onevenwichtige voeding, overgewicht, stress en buitensporig alcoholverbruik wordt de waarschijnlijkheid om hart- en vaatziekten te ontwikkelen groter en neemt ze nog meer toe naarmate men ouder wordt." Wanneer werd gepeild naar de factoren die het cholesterolgehalte het meeste beïnvloeden, werden voeding (92%), gebrek aan beweging (77%), gewicht (67%), leeftijd (62%), alcohol (57%) het meest aangeduid. Genen vallen buiten de top 5: ze worden zelfs door minder dan 50% van de respondenten aangegeven als invloedrijke factor. Roken (39%), stress (37%) en geslacht (19%) maken het lijstje af. "In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht, komt cholesterol niet alleen uit voeding. Ook de genen spelen een uitgesproken rol bij iedereen! In sommige ernstige gevallen, wordt een genetische afwijking doorgegeven van generatie op generatie, waardoor vanaf jonge leeftijd een zeer hoog cholesterolgehalte bestaat. Dit wordt familiale hypercholesterolemie genoemd", vertelt prof. dr. Rietzschel. "Het belang van deze component wordt echter door de meerderheid van de Belgen genegeerd. Velen geloven bovendien ook dat gewichtsverlies het cholesterolgehalte verlaagt, terwijl dat niet noodzakelijk het geval is of slechts in zeer geringe mate."Uit de enquête blijkt dat meer dan de helft van de Belgen nog niet gehoord heeft over "Familiale Hypercholesterolemie". Nochtans lijdt 1 op 300 Belgen aan deze aandoening. Binnen deze groep wist 2 op 3 respondenten (68%) zelfs niet dat er een genetische aandoening bestaat die een extreem hoge cholesterolspiegel veroorzaakt, die niet kan gecorrigeerd worden door aangepaste voeding. "Nochtans kent iedereen in principe onder zijn vrienden ten minste één of twee mensen die drager zijn van de ziekte", voegt prof. dr. Olivier Descamps, internist aan het ziekenhuis Jolimont (dienst endocrinologie) en aan het Universitair ziekenhuis Saint-Luc (dienst cardiologie) en medestichter van Belchol, toe. "Wanneer iemand wordt gewezen op een te hoog cholesterolgehalte, hebben zijn familieleden er ook belang bij om hun cholesterolspiegel te laten meten. FH is echter een erfelijke ziekte met dominante transmissie, wat wil zeggen dat een kind, broer of zus 50% kans heeft er ook aan te lijden, 25% als het om een kleinkind, grootouder, oom of tante gaat, 12% indien het om een neef/nicht gaat. De kennis kan helpen bij de screening: het volstaat om een getroffen persoon op te sporen om er een tiental te ontdekken en te behandelen ten gevolge van een familiale cascade screening. Er rest dus nog heel wat werk wat betreft bewustmaking, aangezien slechts de helft van de respondenten weet dat een FH-drager 50% kans heeft om de ziekte aan zijn kind door te geven." Meer info over de patiëntenvereniging Belchol: www.belchol.be(LB)