Op 19 mei heeft de Senaat het eerste luik goedgekeurd van een wetsvoorstel in verband met esthetische geneeskunde (zowel esthetische chirurgie als niet-chirurgische medische esthetische ingrepen) dat ingediend werd door senator Dominique Tilmans.
Het wetsvoorstel verbiedt enerzijds reclame voor esthetische heelkunde en reglementeert anderzijds de informatie die de artsen aan hun patiënten verstrekken.

De vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS), die vijf jaar lang met hun collega's dermatologen en 'niet-chirurgische esthetische artsen' aan de werkzaamheden van de parlementaire werkgroep deelnamen, zijn verheugd over dit eerste resultaat.

Duidelijke, realistische informatie

"Deze wet is een belangrijke stap voorwaarts voor alle Belgische plastische chirurgen en hun patiënten," verklaart de voorzitter van de RBSPS, Dr. Jean-Luc Nizet. "We ijveren er al jaren voor om de patiënten betere informatie te verstrekken en voor een betere erkenning van het beroep van plastisch chirurg."

Voor de RBSPS is de esthetische geneeskunde, en meer bepaald de esthetische chirurgie, een medische en dus niet-commerciële discipline. De patiënten die daarvan gebruikmaken hebben dan ook recht op maximale kwaliteitsgaranties. De artsen die hen behandelen moeten goed opgeleid en competent zijn. De instellingen waar de ingrepen worden uitgevoerd moeten aan strenge veiligheidsnormen voldoen. De informatie die de artsen of de instellingen verspreiden moet discreet, duidelijk en realistisch zijn.

"Vroeger kwamen kwaliteitsproblemen in ons land slechts sporadisch voor", stelt de RBSPS. "Nu de vraag naar diverse soorten esthetische zorgen explodeert, nemen ze echter toe. De afwezigheid van een wetgevend kader heeft het ontstaan van misbruiken en zelfs gevaarlijk gedrag in de hand gewerkt, waardoor de reputatie van de esthetische chirurgie, een noodzakelijke discipline, op het spel komt te staan."

De RBSPS hoopt dat het Parlement binnenkort ook de twee andere luiken van de wetgeving zal goedkeuren, namelijk de wettelijke regeling van de competentie- en opleidingsvereisten voor de beoefenaars van plastische chirurgie en de veiligheidsnormen voor de centra waar de ingrepen worden uitgevoerd.

Op 19 mei heeft de Senaat het eerste luik goedgekeurd van een wetsvoorstel in verband met esthetische geneeskunde (zowel esthetische chirurgie als niet-chirurgische medische esthetische ingrepen) dat ingediend werd door senator Dominique Tilmans.Het wetsvoorstel verbiedt enerzijds reclame voor esthetische heelkunde en reglementeert anderzijds de informatie die de artsen aan hun patiënten verstrekken. De vertegenwoordigers van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Plastische, Reconstructieve en Esthetische Chirurgie (RBSPS), die vijf jaar lang met hun collega's dermatologen en 'niet-chirurgische esthetische artsen' aan de werkzaamheden van de parlementaire werkgroep deelnamen, zijn verheugd over dit eerste resultaat. "Deze wet is een belangrijke stap voorwaarts voor alle Belgische plastische chirurgen en hun patiënten," verklaart de voorzitter van de RBSPS, Dr. Jean-Luc Nizet. "We ijveren er al jaren voor om de patiënten betere informatie te verstrekken en voor een betere erkenning van het beroep van plastisch chirurg."Voor de RBSPS is de esthetische geneeskunde, en meer bepaald de esthetische chirurgie, een medische en dus niet-commerciële discipline. De patiënten die daarvan gebruikmaken hebben dan ook recht op maximale kwaliteitsgaranties. De artsen die hen behandelen moeten goed opgeleid en competent zijn. De instellingen waar de ingrepen worden uitgevoerd moeten aan strenge veiligheidsnormen voldoen. De informatie die de artsen of de instellingen verspreiden moet discreet, duidelijk en realistisch zijn. "Vroeger kwamen kwaliteitsproblemen in ons land slechts sporadisch voor", stelt de RBSPS. "Nu de vraag naar diverse soorten esthetische zorgen explodeert, nemen ze echter toe. De afwezigheid van een wetgevend kader heeft het ontstaan van misbruiken en zelfs gevaarlijk gedrag in de hand gewerkt, waardoor de reputatie van de esthetische chirurgie, een noodzakelijke discipline, op het spel komt te staan."De RBSPS hoopt dat het Parlement binnenkort ook de twee andere luiken van de wetgeving zal goedkeuren, namelijk de wettelijke regeling van de competentie- en opleidingsvereisten voor de beoefenaars van plastische chirurgie en de veiligheidsnormen voor de centra waar de ingrepen worden uitgevoerd.