De Europese richtlijn 'Falsified Medicines Directive' (FMD) vereist dat elke verpakking van geneesmiddelen op voorschrift vanaf 2019 een uniek serienummer moet hebben, dat is geregistreerd in een centrale database. In navolging van andere lidstaten van de Europese Unie, zal de maatregel in België vanaf 9 februari ingevoerd worden.

Het nieuwe systeem biedt een aanvullende controle voor de consument. Elke unieke QR-code wordt geregistreerd door geneesmiddelenfabrikanten in databases op Belgisch en Europees niveau via een beveiligd netwerk, en vervolgens gecontroleerd voor elke verpakking. Wanneer de medicatie aan de patiënt wordt afgeleverd, vergelijkt een eenvoudige scan de QR-code op de verpakking met de code in de database om na te gaan of alles correct verlopen is.

Pieter Boudrez, voorzitter van BeMVO, juicht de nieuwe maatregel toe. 'We zijn bijzonder trots dat iedereen in de farmaceutische sector, van producent tot groothandelaar en apotheek, rekening heeft gehouden met de Europese richtlijn. Zo kunnen we nu in België het systeem operationeel maken.'

Toch zullen niet direct alle verpakkingen vanaf 9 februari onmiddellijk uitgerust zijn met de QR-code. 'Omdat het over een nieuw systeem gaat, dat geleidelijk de huidige barcodes op verpakkingen zal vervangen, zullen we eerst een tijdje met verschillende soorten verpakkingen werken met zowel een bar- als een QR-code. Dit zal geen invloed hebben op de authenticiteit, veiligheid en kwaliteit van de medicatie', benadrukt Boudrez.

De Europese richtlijn 'Falsified Medicines Directive' (FMD) vereist dat elke verpakking van geneesmiddelen op voorschrift vanaf 2019 een uniek serienummer moet hebben, dat is geregistreerd in een centrale database. In navolging van andere lidstaten van de Europese Unie, zal de maatregel in België vanaf 9 februari ingevoerd worden.Het nieuwe systeem biedt een aanvullende controle voor de consument. Elke unieke QR-code wordt geregistreerd door geneesmiddelenfabrikanten in databases op Belgisch en Europees niveau via een beveiligd netwerk, en vervolgens gecontroleerd voor elke verpakking. Wanneer de medicatie aan de patiënt wordt afgeleverd, vergelijkt een eenvoudige scan de QR-code op de verpakking met de code in de database om na te gaan of alles correct verlopen is.Pieter Boudrez, voorzitter van BeMVO, juicht de nieuwe maatregel toe. 'We zijn bijzonder trots dat iedereen in de farmaceutische sector, van producent tot groothandelaar en apotheek, rekening heeft gehouden met de Europese richtlijn. Zo kunnen we nu in België het systeem operationeel maken.'Toch zullen niet direct alle verpakkingen vanaf 9 februari onmiddellijk uitgerust zijn met de QR-code. 'Omdat het over een nieuw systeem gaat, dat geleidelijk de huidige barcodes op verpakkingen zal vervangen, zullen we eerst een tijdje met verschillende soorten verpakkingen werken met zowel een bar- als een QR-code. Dit zal geen invloed hebben op de authenticiteit, veiligheid en kwaliteit van de medicatie', benadrukt Boudrez.