Wie hulp zoekt wanneer hij of zij wil stoppen met roken, maakt veel meer kans om daar ook daadwerkelijk in te slagen, dan wie het op eigen houtje probeert. Die hulp kan je bijvoorbeeld vinden bij Tabakstop tel. 0800 111 00 of www.tabakstop.be, je (huis)arts of een tabakoloog.

Wat is een tabakoloog?

Een tabakoloog is een rookstopspecialist. Hij heeft daarvoor een opleiding gevolgd en is geregistreerd als expert. Sommige (huis)artsen zijn ook zelf tabakoloog. Een tabakoloog begeleidt mensen die het roken willen afleren en geeft hen handige tips. Hij gaat na wat roken voor die persoon betekent en weet hoe moeilijk het kan zijn om te stoppen. In overleg met de rookstopkandidaat legt hij een stopdatum vast. Hij zorgt ervoor dat de kandidaat goed voorbereid is op het stoppen.

Hoeveel kost deze begeleiding?

De begeleiding door een tabakoloog werd vroeger terugbetaald door de mutualiteit, maar vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor inwoners van Vlaanderen. Vanaf dan worden tabakologen rechtstreeks vergoed door de Vlaamse Overheid. De rookstopkandidaat betaalt een eigen bijdrage die wordt berekend per kwartier consultatie.

Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van je situatie (verhoogde tegemoetkoming - in dat geval eindigt de code op de klevers van de mutualiteit met een 1 - of zonder verhoogde tegemoetkoming), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding.

Jongeren t.e.m. 20 jaar betalen even weinig als mensen met een verhoogde tegemoetkoming.

  • Mensen met een verhoogde tegemoetkoming betalen voor een kwartier begeleiding in groep max. € 0,5 en individuele begeleiding max. € 1.
  • Mensen zonder verhoogde tegemoetkoming betalen voor een kwartier begeleiding in groep max. € 1 en individuele begeleiding max. € 7,5.

Elke inwoner van Vlaanderen heeft jaarlijks recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep (je kan wisselen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd). (LB)

Wie hulp zoekt wanneer hij of zij wil stoppen met roken, maakt veel meer kans om daar ook daadwerkelijk in te slagen, dan wie het op eigen houtje probeert. Die hulp kan je bijvoorbeeld vinden bij Tabakstop tel. 0800 111 00 of www.tabakstop.be, je (huis)arts of een tabakoloog.Een tabakoloog is een rookstopspecialist. Hij heeft daarvoor een opleiding gevolgd en is geregistreerd als expert. Sommige (huis)artsen zijn ook zelf tabakoloog. Een tabakoloog begeleidt mensen die het roken willen afleren en geeft hen handige tips. Hij gaat na wat roken voor die persoon betekent en weet hoe moeilijk het kan zijn om te stoppen. In overleg met de rookstopkandidaat legt hij een stopdatum vast. Hij zorgt ervoor dat de kandidaat goed voorbereid is op het stoppen.De begeleiding door een tabakoloog werd vroeger terugbetaald door de mutualiteit, maar vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor inwoners van Vlaanderen. Vanaf dan worden tabakologen rechtstreeks vergoed door de Vlaamse Overheid. De rookstopkandidaat betaalt een eigen bijdrage die wordt berekend per kwartier consultatie. Hoeveel je precies moet betalen, hangt af van je situatie (verhoogde tegemoetkoming - in dat geval eindigt de code op de klevers van de mutualiteit met een 1 - of zonder verhoogde tegemoetkoming), de soort begeleiding (individueel of in groep) en de duur van de begeleiding. Jongeren t.e.m. 20 jaar betalen even weinig als mensen met een verhoogde tegemoetkoming. Elke inwoner van Vlaanderen heeft jaarlijks recht op 4 uur individuele begeleiding of 12 uur begeleiding in groep (je kan wisselen van individuele begeleiding naar groepsbegeleiding en omgekeerd). (LB)