Valpreventie moet als medische problematiek en in zijn globaliteit worden benaderd. Alle partijen moeten erbij betrokken worden, van de familie over het verzorgend personeel tot en met het management van instellingen zoals woonzorgcentra. Het moet een gezamenlijke inspanning zijn van alle betrokkenen.

Maar men kan geen ijzer met handen breken: de oorzaak van valpartijen is complex want multifactorieel. Alles begint bij het identificeren van de risico's. Meestal gaat het om een mix van persoonsgebonden (te wijten aan de veroudering van de persoon, aan zijn gedrag) en extrinsieke (medicatie en/of omgeving) factoren.

Het Brusselse medische bedrijf MintT draagt een steentje bij aan de sensibilisering rond valpreventie. "We beseffen meer dan ooit dat het delen van kennis en de informatiedoorstroming cruciaal zijn in de sensibiliseringsboodschap," aldus Eric Krzeslo, CEO van MintT, de startup die een valdetectiesysteem voor woonzorgcentra en ziekenhuizen heeft ontwikkeld. "Wanneer een valpartij in een woonzorgcentrum leidt tot een ziekenhuisopname, dan beschikt het verzorgend personeel niet altijd over alle elementen die het ziekenhuis nodig heeft. Vandaar dat we tijdens de Week van de Valpreventie extra aandacht willen vestigen aan het belang van rapportering, opvolging en het delen van informatie. Door de coronacrisis is het niet mogelijk om gezondheidsprofessionals te verzamelen en dus bieden we inhoud aan via de website.

https://mintt.care/nl/week-valpreventie/

Valpreventie moet als medische problematiek en in zijn globaliteit worden benaderd. Alle partijen moeten erbij betrokken worden, van de familie over het verzorgend personeel tot en met het management van instellingen zoals woonzorgcentra. Het moet een gezamenlijke inspanning zijn van alle betrokkenen.Maar men kan geen ijzer met handen breken: de oorzaak van valpartijen is complex want multifactorieel. Alles begint bij het identificeren van de risico's. Meestal gaat het om een mix van persoonsgebonden (te wijten aan de veroudering van de persoon, aan zijn gedrag) en extrinsieke (medicatie en/of omgeving) factoren. Het Brusselse medische bedrijf MintT draagt een steentje bij aan de sensibilisering rond valpreventie. "We beseffen meer dan ooit dat het delen van kennis en de informatiedoorstroming cruciaal zijn in de sensibiliseringsboodschap," aldus Eric Krzeslo, CEO van MintT, de startup die een valdetectiesysteem voor woonzorgcentra en ziekenhuizen heeft ontwikkeld. "Wanneer een valpartij in een woonzorgcentrum leidt tot een ziekenhuisopname, dan beschikt het verzorgend personeel niet altijd over alle elementen die het ziekenhuis nodig heeft. Vandaar dat we tijdens de Week van de Valpreventie extra aandacht willen vestigen aan het belang van rapportering, opvolging en het delen van informatie. Door de coronacrisis is het niet mogelijk om gezondheidsprofessionals te verzamelen en dus bieden we inhoud aan via de website.https://mintt.care/nl/week-valpreventie/