Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat één op tien volwassenen minstens één keer per week last heeft van zuurbranden en één op drie minstens een keer per maand. Bij de symptomatische patiënten heeft meer dan 50 % wekelijks last en ongeveer driekwart ondervindt hinder in het dagelijkse leven. Deze pijnlijke en vooral ongemakkelijke kwaal kan de levenskwaliteit behoorlijk beïnvloeden. Het farmaceutische bedrijf Nycomed vroeg aan het bureau Citobi om een grondige enquête te organiseren waaraan meer dan 600 maagzuurlijders deelnamen met diverse profielen. Bedoeling van dit onderzoek was om meer te weten te komen over de behoeften van de 28 % Belgen die aan reflux lijden.

Patiënten hebben te weinig kennis over reflux

De patiëntenenquête bracht dan een aantal interessante bevindingen aan het licht. Zo heeft 47% van de patiënten geen idee of slechts een vaag vermoeden van de factoren die hun maag- en slokdarmproblemen ontlokken of verergeren. Positief is wel dat meer dan de helft (52%) van de ondervraagden zijn zuurbranden probeert aan te pakken door zijn/haar eet- en/of levensstijl aan te passen. De globale conclusie van de enquête was dat patiënten vaak over onvoldoende kennis over hun aandoening beschikken, terwijl ruim 1 op 2 (55%) te kennen gaf zijn/haar refluxprobleem beter te willen begrijpen.

Een persoonlijke coach die tips en advies geeft en uitdagingen voorstelt om reflux beter aan te pakken... dat zou een ideale oplossing zijn. Maar hoe kan je dat aan alle patiënten aanbieden? Via digitale weg!

Nycomed ging de uitdaging aan en ontwikkelde de Reflux Coach om patiënten te ondersteunen bij de dagelijkse aanpak van deze aandoening. Reflux Coach werd inhoudelijk en vormelijk ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf in samenwerking met Citobi, en vervolgens gevalideerd door een neutrale testgroep patiënten en medische specialisten, waaronder huisartsen, gastro-enterologen en apothekers. De toepassing bestaat op een website (www.refluxcoach.be) en onder de vorm van een app voor iPhone en androïd.

Advies op maat

Wie de Reflux Coach app downloadt of zich op de website inschrijft, kan in een lijst van mogelijke triggers aangeven welke factoren bij hem/haar reflux uitlokken en/of verergeren, of kan zich hiervoor door de coach - op basis van het opgegeven profiel - laten adviseren. Deze laatste geeft ook tal van praktische tips en stelt een aantal gepersonaliseerde uitdagingen voor die de gebruiker moeten aansporen om zijn eet- en/of levensstijl aan te passen door bijvoorbeeld gekruide ingrediënten te vermijden, minder spuitwater te drinken of het hoofdeinde van het bed aan te passen. De app en website bevatten nuttige informatie over de oorzaken en behandeling van reflux a.d.h.v. bijvoorbeeld video's. Reflux Coach is dus ontworpen om de gebruikers te helpen met symptomen van reflux, brandend maagzuur of oprispingen. Het is echter geen diagnostisch hulpmiddel en vervangt geenszins een medische raadpleging.

"Wij juichen informatieve, sensibiliserings- en responsabiliseringsinitiatieven als deze van ganser harte toe", vertelt professor dr. Jan Tack, kliniekhoofd van het departement gastro-enterologie van het UZ Leuven, die het Reflux Coach project graag mee ondersteunt. "Want een gerichte verandering van eet- en leefgewoonten is essentieel voor wie te maken heeft met reflux en minstens even belangrijk als het nemen van aangepaste medicatie."

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat één op tien volwassenen minstens één keer per week last heeft van zuurbranden en één op drie minstens een keer per maand. Bij de symptomatische patiënten heeft meer dan 50 % wekelijks last en ongeveer driekwart ondervindt hinder in het dagelijkse leven. Deze pijnlijke en vooral ongemakkelijke kwaal kan de levenskwaliteit behoorlijk beïnvloeden. Het farmaceutische bedrijf Nycomed vroeg aan het bureau Citobi om een grondige enquête te organiseren waaraan meer dan 600 maagzuurlijders deelnamen met diverse profielen. Bedoeling van dit onderzoek was om meer te weten te komen over de behoeften van de 28 % Belgen die aan reflux lijden.De patiëntenenquête bracht dan een aantal interessante bevindingen aan het licht. Zo heeft 47% van de patiënten geen idee of slechts een vaag vermoeden van de factoren die hun maag- en slokdarmproblemen ontlokken of verergeren. Positief is wel dat meer dan de helft (52%) van de ondervraagden zijn zuurbranden probeert aan te pakken door zijn/haar eet- en/of levensstijl aan te passen. De globale conclusie van de enquête was dat patiënten vaak over onvoldoende kennis over hun aandoening beschikken, terwijl ruim 1 op 2 (55%) te kennen gaf zijn/haar refluxprobleem beter te willen begrijpen.Een persoonlijke coach die tips en advies geeft en uitdagingen voorstelt om reflux beter aan te pakken... dat zou een ideale oplossing zijn. Maar hoe kan je dat aan alle patiënten aanbieden? Via digitale weg! Nycomed ging de uitdaging aan en ontwikkelde de Reflux Coach om patiënten te ondersteunen bij de dagelijkse aanpak van deze aandoening. Reflux Coach werd inhoudelijk en vormelijk ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf in samenwerking met Citobi, en vervolgens gevalideerd door een neutrale testgroep patiënten en medische specialisten, waaronder huisartsen, gastro-enterologen en apothekers. De toepassing bestaat op een website (www.refluxcoach.be) en onder de vorm van een app voor iPhone en androïd.Wie de Reflux Coach app downloadt of zich op de website inschrijft, kan in een lijst van mogelijke triggers aangeven welke factoren bij hem/haar reflux uitlokken en/of verergeren, of kan zich hiervoor door de coach - op basis van het opgegeven profiel - laten adviseren. Deze laatste geeft ook tal van praktische tips en stelt een aantal gepersonaliseerde uitdagingen voor die de gebruiker moeten aansporen om zijn eet- en/of levensstijl aan te passen door bijvoorbeeld gekruide ingrediënten te vermijden, minder spuitwater te drinken of het hoofdeinde van het bed aan te passen. De app en website bevatten nuttige informatie over de oorzaken en behandeling van reflux a.d.h.v. bijvoorbeeld video's. Reflux Coach is dus ontworpen om de gebruikers te helpen met symptomen van reflux, brandend maagzuur of oprispingen. Het is echter geen diagnostisch hulpmiddel en vervangt geenszins een medische raadpleging."Wij juichen informatieve, sensibiliserings- en responsabiliseringsinitiatieven als deze van ganser harte toe", vertelt professor dr. Jan Tack, kliniekhoofd van het departement gastro-enterologie van het UZ Leuven, die het Reflux Coach project graag mee ondersteunt. "Want een gerichte verandering van eet- en leefgewoonten is essentieel voor wie te maken heeft met reflux en minstens even belangrijk als het nemen van aangepaste medicatie."