Alle personeelsleden van de specifieke afdelingen die covid-19-patiënten behandelen, konden deelnemen aan deze pilootstudie. Vandaag zijn dat meer dan 400 verpleegkundigen, artsen, secretaresses, zorgkundigen, logistiek en technisch helpers en leden van de schoonmaakdienst.

De eerste resultaten op 413 blootgestelde personeelsleden tonen de punctuele aanwezigheid van het genetische materiaal van het virus, bevestigd door een nasofaryngeaal uitstrijkje bij 4,5% van de individuen.

Ook is bij 14,6% van de individuen een recent contact met het virus aangetoond, bevestigd door de dosering van de antilichamen (serologie IgG). Meer dan de helft hiervan herinnert zich niet symptomen te hebben ontwikkeld.

Alle personeelsleden opgenomen in de studie zullen gedurende zes maanden met uitstrijkjes en bloedonderzoeken met regelmatige intervallen opgevolgd worden om de evolutie van de aanwezigheid van het virus en het immunologische antwoord op te volgen.

Andere groepen van gezondheidspersoneel, met name uit rusthuizen, worden binnenkort in de studie opgenomen.

Dit onderzoek moet de beleidsmakers bijkomende informatie verschaffen bij hun strategische keuzes voor de afbouw van de lockdown.

Alle personeelsleden van de specifieke afdelingen die covid-19-patiënten behandelen, konden deelnemen aan deze pilootstudie. Vandaag zijn dat meer dan 400 verpleegkundigen, artsen, secretaresses, zorgkundigen, logistiek en technisch helpers en leden van de schoonmaakdienst. De eerste resultaten op 413 blootgestelde personeelsleden tonen de punctuele aanwezigheid van het genetische materiaal van het virus, bevestigd door een nasofaryngeaal uitstrijkje bij 4,5% van de individuen. Ook is bij 14,6% van de individuen een recent contact met het virus aangetoond, bevestigd door de dosering van de antilichamen (serologie IgG). Meer dan de helft hiervan herinnert zich niet symptomen te hebben ontwikkeld. Alle personeelsleden opgenomen in de studie zullen gedurende zes maanden met uitstrijkjes en bloedonderzoeken met regelmatige intervallen opgevolgd worden om de evolutie van de aanwezigheid van het virus en het immunologische antwoord op te volgen. Andere groepen van gezondheidspersoneel, met name uit rusthuizen, worden binnenkort in de studie opgenomen. Dit onderzoek moet de beleidsmakers bijkomende informatie verschaffen bij hun strategische keuzes voor de afbouw van de lockdown.