De euthanasiewet bepaalt dat steeds een tweede arts geraadpleegd moet worden voor er tot euthanasie wordt overgegaan. Bij niet-terminale patiënten is zelfs een derde arts nodig.

In 2007 kwamen ziekenfondsen en artsen overeen dat er voor het tweede advies een vergoeding moet worden voorzien. Daarop werd een KB uitgewerkt, dat in 2010 klaar was. Dat jaar werd dan 180.000 euro begroot, een som die bij de ziekteverzekering op een geblokkeerde rekening staat en in 2011 geïndexeerd werd. Maar de artsen worden nog steeds niet vergoed, omdat het KB nog niet in werking is, klinkt het.

De Raad van State had immers bezwaren tegen het KB dat de adviserende artsen een honorarium van 160 euro toekende. De Raad oordeelde dat de rechtsgrond voor het KB ontbrak, verklaarde Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx deze week op een mondelinge vraag van Jean-Jacques De Gucht.

Om hieraan te verhelpen wil ze op korte termijn deze rechtsgrond leveren, bijvoorbeeld via de volgende programmawet. De minister gaat ook onderzoeken of dit ook retroactief van toepassing gemaakt kan worden, zodat de artsen die reeds advies gegeven hebben in een euthanasiedossier alsnog vergoed kunnen worden.

De Federatie Palliatieve Zorg reageert

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen laat in een bericht weten dat ze achter dit honorarium staat. Advies verlenen met betrekking tot een euthanasievraag vergt tijd en deskundigheid van een professional, en dient vergoed.

Maar de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vraaget om betrokken te worden bij de aanpassingen aan het KB in kwestie, zodat gegarandeerd kan worden dat

  • voldoende palliatieve deskundigheid in rekening genomen wordt,
  • alle artsen die in de palliatieve zorg werkzaam zijn, en over de nodige opleiding en ervaring beschikken, ook voor dit honorarium in aanmerking zouden komen.

"Alle palliatief artsen leveren nu reeds dit advies en doen dit deskundig, waar mogelijk in samenwerking met een multidisciplinair team van verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, pastores en vrijzinnig humanistisch consulenten. Het is een zeer slecht signaal als patiënt of bevolking uit de berichtgeving zou afleiden dat zij voor een euthanasievraag bij een apart circuit terecht zouden moeten", stelt de Federatie. "Patiënten zijn niet enkel het slachtoffer wanneer artsen afhaken omdat zij niet vergoed worden voor hun advies bij euthanasie. Patiënten en hun omgeving lijden ook onder de onderbezetting en beperkte financiering van de palliatieve zorgverstrekkers in ziekenhuizen, woonzorgcentra en equipes voor palliatieve thuiszorg."

De euthanasiewet bepaalt dat steeds een tweede arts geraadpleegd moet worden voor er tot euthanasie wordt overgegaan. Bij niet-terminale patiënten is zelfs een derde arts nodig. In 2007 kwamen ziekenfondsen en artsen overeen dat er voor het tweede advies een vergoeding moet worden voorzien. Daarop werd een KB uitgewerkt, dat in 2010 klaar was. Dat jaar werd dan 180.000 euro begroot, een som die bij de ziekteverzekering op een geblokkeerde rekening staat en in 2011 geïndexeerd werd. Maar de artsen worden nog steeds niet vergoed, omdat het KB nog niet in werking is, klinkt het. De Raad van State had immers bezwaren tegen het KB dat de adviserende artsen een honorarium van 160 euro toekende. De Raad oordeelde dat de rechtsgrond voor het KB ontbrak, verklaarde Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx deze week op een mondelinge vraag van Jean-Jacques De Gucht. Om hieraan te verhelpen wil ze op korte termijn deze rechtsgrond leveren, bijvoorbeeld via de volgende programmawet. De minister gaat ook onderzoeken of dit ook retroactief van toepassing gemaakt kan worden, zodat de artsen die reeds advies gegeven hebben in een euthanasiedossier alsnog vergoed kunnen worden.De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen laat in een bericht weten dat ze achter dit honorarium staat. Advies verlenen met betrekking tot een euthanasievraag vergt tijd en deskundigheid van een professional, en dient vergoed.Maar de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vraaget om betrokken te worden bij de aanpassingen aan het KB in kwestie, zodat gegarandeerd kan worden dat"Alle palliatief artsen leveren nu reeds dit advies en doen dit deskundig, waar mogelijk in samenwerking met een multidisciplinair team van verpleegkundigen, psychologen, sociaal werkers, pastores en vrijzinnig humanistisch consulenten. Het is een zeer slecht signaal als patiënt of bevolking uit de berichtgeving zou afleiden dat zij voor een euthanasievraag bij een apart circuit terecht zouden moeten", stelt de Federatie. "Patiënten zijn niet enkel het slachtoffer wanneer artsen afhaken omdat zij niet vergoed worden voor hun advies bij euthanasie. Patiënten en hun omgeving lijden ook onder de onderbezetting en beperkte financiering van de palliatieve zorgverstrekkers in ziekenhuizen, woonzorgcentra en equipes voor palliatieve thuiszorg."