Darmkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker: het treft 1 Belg op 20 en jaarlijks worden er in ons land 8.500 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Negentig procent van de mensen met darmkanker zijn ouder dan 50 jaar. Het is de tweede meest dodelijke kanker, na longkanker bij de man en borstkanker bij de vrouw. Dagelijks sterven er in ons land 8 mensen aan. Dit hoge sterftecijfer komt door het vaak laattijdig stellen van de diagnose. Darmkanker ontwikkelt zich aanvankelijk zonder enig symptoom. Als de ziekte vroegtijdig ontdekt wordt is de kans op genezing méér dan 90%. Wanneer de ziekte echter in een meer gevorderd stadium vastgesteld wordt, zijn de vooruitzichten een stuk minder gunstig.

Tijdig opsporen

"Screening is cruciaal - ook bij personen zonder klachten. Darmkanker ontstaat bijna altijd uit een klein goedaardig gezwel aan de binnenzijde van de darm, de zogeheten poliep", verduidelijktDr. Luc Colemont, maagdarmspecialist van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen en medeoprichter van de vzw Stop Darmkanker. "Tussen het ontstaan van een kleine poliep en de vorming van darmkanker ligt er gemiddeld 8 tot 10 jaar. Wanneer poliepen tijdig gedetecteerd worden, kunnen ze verwijderd worden en krijgen ze geen kans om te evolueren tot darmkanker. Ook wanneer er reeds darmkanker aanwezig is, is vroegtijdige opsporing aangewezen: hoe vroeger vastgesteld, hoe beter immers de kans op overleving. Screening heeft drie positieve effecten: minder sterfte door darmkanker, minder persoonlijk en familiaal leed, minder dure behandelingen. Een win-win-win situatie!"

Er bestaan verschillende methoden voor het vroegtijdig opsporen van darmkanker:

  • De immunochemische faeces occult bloed-test (iFOB-test), waarbij de ontlasting onderzocht wordt op bloedsporen die niet zichtbaar zijn met het blote oog. Deze "mascara"-test is vrij eenvoudig en goedkoop. Bij een afwijkende test (aanwezigheid van occult bloed) moet een darmonderzoek worden uitgevoerd. De test wordt best om de 2 jaar herhaald.
  • Het darmonderzoek of de (endoscopische) coloscopie, waarbij de darm -meestal onder lichte verdoving- met een camera onderzocht wordt om poliepen op te sporen.
  • De virtuele colonoscopie: bij deze radiologische techniek wordt van de binnenkant van de darm met behulp van een scan een 3D-beeld gemaakt om poliepen te detecteren.

De Vlaamse overheid is in oktober 2013 begonnen met een algemeen bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor personen tussen de 56 en 74 jaar.

De Trein van het Leven

De vzw 'Stop Darmkanker' en de FLCD (Fédération Liégeoise de Cancérologie Digestive) hebben de handen in elkaar geslagen in de strijd tegen darmkanker. Zij willen het grote publiek bewust maken over het belang van de vroegtijdige opsporing van darmkanker. De 'trein van het leven' houdt halt in diverse stations. Op 18 september is Hasselt aan de beurt, op 19 september Antwerpen! Bezoekers krijgen tijdens een wandeling door een reuzegrote darm informatie over het ontstaan en de preventie van darmkanker. Deze campagne is de eerste in zijn soort en wordt ondersteund door Sanofi, een bedrijf in de gezondheidszorg dat therapeutische oplossingen biedt aan patiënten.

Darmkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker: het treft 1 Belg op 20 en jaarlijks worden er in ons land 8.500 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Negentig procent van de mensen met darmkanker zijn ouder dan 50 jaar. Het is de tweede meest dodelijke kanker, na longkanker bij de man en borstkanker bij de vrouw. Dagelijks sterven er in ons land 8 mensen aan. Dit hoge sterftecijfer komt door het vaak laattijdig stellen van de diagnose. Darmkanker ontwikkelt zich aanvankelijk zonder enig symptoom. Als de ziekte vroegtijdig ontdekt wordt is de kans op genezing méér dan 90%. Wanneer de ziekte echter in een meer gevorderd stadium vastgesteld wordt, zijn de vooruitzichten een stuk minder gunstig."Screening is cruciaal - ook bij personen zonder klachten. Darmkanker ontstaat bijna altijd uit een klein goedaardig gezwel aan de binnenzijde van de darm, de zogeheten poliep", verduidelijktDr. Luc Colemont, maagdarmspecialist van het Sint-Vincentiusziekenhuis in Antwerpen en medeoprichter van de vzw Stop Darmkanker. "Tussen het ontstaan van een kleine poliep en de vorming van darmkanker ligt er gemiddeld 8 tot 10 jaar. Wanneer poliepen tijdig gedetecteerd worden, kunnen ze verwijderd worden en krijgen ze geen kans om te evolueren tot darmkanker. Ook wanneer er reeds darmkanker aanwezig is, is vroegtijdige opsporing aangewezen: hoe vroeger vastgesteld, hoe beter immers de kans op overleving. Screening heeft drie positieve effecten: minder sterfte door darmkanker, minder persoonlijk en familiaal leed, minder dure behandelingen. Een win-win-win situatie!"Er bestaan verschillende methoden voor het vroegtijdig opsporen van darmkanker:De Vlaamse overheid is in oktober 2013 begonnen met een algemeen bevolkingsonderzoek naar darmkanker voor personen tussen de 56 en 74 jaar.De vzw 'Stop Darmkanker' en de FLCD (Fédération Liégeoise de Cancérologie Digestive) hebben de handen in elkaar geslagen in de strijd tegen darmkanker. Zij willen het grote publiek bewust maken over het belang van de vroegtijdige opsporing van darmkanker. De 'trein van het leven' houdt halt in diverse stations. Op 18 september is Hasselt aan de beurt, op 19 september Antwerpen! Bezoekers krijgen tijdens een wandeling door een reuzegrote darm informatie over het ontstaan en de preventie van darmkanker. Deze campagne is de eerste in zijn soort en wordt ondersteund door Sanofi, een bedrijf in de gezondheidszorg dat therapeutische oplossingen biedt aan patiënten.