Terwijl Vlaanderen instaat voor de bouw van woonzorgcentra, gebeurt de financiering van de uitbating en de zorgverlening nog federaal. In het kader van de besparingen, heeft de federale regering beslist om ook in de financiering van de zorg de buikriem aan te halen. Zo maakt federaal minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) geen budget meer vrij voor bijkomende RVT-erkenningen, nieuwe erkenningen voor de opvang van zwaar zorgbehoevende senioren.

Vlaams parlementslid Tom Dehaene heeft kritiek op die ingreep. "Jaarlijks komen er 1.900 RVT-gerechtigden bij. Ruim de helft daarvan zal worden opgevangen in nieuwe voorzieningen. Dat minister Onkelinx geen budgetten wil vrijmaken, staat niet alleen haaks op het Vlaamse beleid, ze ontkent daarmee ook de zorgnoden die met de vergrijzing gepaard gaan. Dat is onaanvaardbaar", aldus de CD&V'er.

Volgens Dehaene hadden veel rust- en verzorgingsinstellingen ook gerekend op die middelen om hun werking rendabel te houden. "Nu die middelen er niet komen, zullen zij genoodzaakt zijn dat door te rekenen aan de bewoners. Dat kan neerkomen op een verhoging van de dagprijs met 30 euro. Dat terwijl het gaat om zorgkosten waar die mensen heel hun leven hebben voor bijgedragen. Dat is niet correct", zo zei Dehaene.

Dehaene roept Onkelinx op om oplossingen te zoeken. Hij doet zelf een voorstel. "Misschien kan de 25 miljoen euro die voor 2012 voorzien is voor 'zorgvernieuwingsprojecten' geheroriënteerd worden. Vlaanderen heeft recht op 14 miljoen euro van dit budget. Daarmee kan het de RVT-uitbreiding van 2012 en een stuk van 2013 financieren."

Terwijl Vlaanderen instaat voor de bouw van woonzorgcentra, gebeurt de financiering van de uitbating en de zorgverlening nog federaal. In het kader van de besparingen, heeft de federale regering beslist om ook in de financiering van de zorg de buikriem aan te halen. Zo maakt federaal minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) geen budget meer vrij voor bijkomende RVT-erkenningen, nieuwe erkenningen voor de opvang van zwaar zorgbehoevende senioren.Vlaams parlementslid Tom Dehaene heeft kritiek op die ingreep. "Jaarlijks komen er 1.900 RVT-gerechtigden bij. Ruim de helft daarvan zal worden opgevangen in nieuwe voorzieningen. Dat minister Onkelinx geen budgetten wil vrijmaken, staat niet alleen haaks op het Vlaamse beleid, ze ontkent daarmee ook de zorgnoden die met de vergrijzing gepaard gaan. Dat is onaanvaardbaar", aldus de CD&V'er.Volgens Dehaene hadden veel rust- en verzorgingsinstellingen ook gerekend op die middelen om hun werking rendabel te houden. "Nu die middelen er niet komen, zullen zij genoodzaakt zijn dat door te rekenen aan de bewoners. Dat kan neerkomen op een verhoging van de dagprijs met 30 euro. Dat terwijl het gaat om zorgkosten waar die mensen heel hun leven hebben voor bijgedragen. Dat is niet correct", zo zei Dehaene.Dehaene roept Onkelinx op om oplossingen te zoeken. Hij doet zelf een voorstel. "Misschien kan de 25 miljoen euro die voor 2012 voorzien is voor 'zorgvernieuwingsprojecten' geheroriënteerd worden. Vlaanderen heeft recht op 14 miljoen euro van dit budget. Daarmee kan het de RVT-uitbreiding van 2012 en een stuk van 2013 financieren."