Thuiszorg komt minder in het nieuws. Nochtans spelen gezinszorg en thuisverpleging eveneens een essentiële rol tijdens deze gezondheidscrisis. Duizenden medewerkers zijn dagelijks in de weer om bij de mensen thuis een passende zorg en verzorging te bieden.

Honderden van deze 'helden van de zorg' zijn bereid gevonden om over openbare en private zorgorganisaties heen hun rol van thuisverzorger bij (vermoedelijk) besmette mensen op te nemen. Ze doen dit al een tijdje, maar vanaf 16 april nu ook 'officieel'. De cohortteams zullen overigens niet enkel georganiseerd worden voor mensen thuis, maar ook voor woonzorgcentra en andere zorginstellingen.

Kwaliteitsvolle zorg in hun thuisomgeving

Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen: "Alle zorgverleners trekken vandaag aan hetzelfde zeel. Samenwerking in deze tijden is belangrijk en daarom nemen we onze verantwoordelijkheid op. De patiënt staat centraal, los van waar patiënten klant zijn of tot welk ziekenfonds ze behoren. Wij willen er zijn voor alle patiënten. Mensen warme en kwaliteitsvolle zorg bieden in hun thuisomgeving, dat is wat ons bindt en dat is waar we - meer dan ooit - samen voor gaan."

Lucien Speeckaert, voorzitter van het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen: "Het is zeer belangrijk om onze mensen te beschermen. Door samen te werken bundelen we onze krachten én alle materialen. Dat zal nodig en nuttig blijken om zeer efficiënt om te gaan met het schaarse beschermingsmateriaal."

"Ook de gezinszorg levert een belangrijke bijdrage aan de cohortzorg", voegt algemeen directeur van Familiehulp Ann Demeulemeester toe. "Van dag één bleven wij actief op het terrein. Heel wat kwetsbare mensen - jong en oud - kunnen immers niet 'in hun kot blijven' zonder onze zorg en ondersteuning. Lichamelijke verzorging, boodschappen doen, maaltijden bereiden... Het zijn zaken waar wij veel meerwaarde betekenen. Maar vooral ons nabij zijn en onze psychosociale ondersteuning maken vandaag het verschil."

Met de steun van de overheid

"Het is cruciaal dat de sector de steun van de overheid geniet", zegt directeur van koepelorganisatie Zorggezind Stefaan Berteloot. "Alle mogelijke obstakels om efficiënt te kunnen samenwerken, hebben we met de steun van Vlaanderen kunnen wegwerken. En ja, de financiering is daar één belangrijk element van. Maar de beschikbaarheid van voldoende beschermend materiaal evenzeer. Hiervoor ijveren we continu bij de bevoegde overheden."

Binnen de samenwerking worden voorts 'COVID-19-zorglijnen' opgestart. Dat is één communicatielijn (0800-nummer) per provincie voor de inschakeling van gezinszorg en/of thuisverpleging bij (vermoedelijk) COVID-19 besmette patiënten in de thuiszorg. Daar kunnen zorgverleners binnen de eerstelijnszones 24/7 terecht en kan er snel geschakeld worden tussen de verschillende diensten en organisatie zodat de patiënt meteen de juiste zorg krijgt.

Ook hulp in woonzorgcentra

Elke organisatie neemt een rol op naar coördinatie, opvolging of dispatching. De diensten voor thuisverpleging en diensten voor gezinszorg zullen, naast hun reguliere werking en de cohortzorg, de vraag krijgen om personeel in te schakelen in schakelzorgcentra en woonzorgcentra.

Thuiszorg komt minder in het nieuws. Nochtans spelen gezinszorg en thuisverpleging eveneens een essentiële rol tijdens deze gezondheidscrisis. Duizenden medewerkers zijn dagelijks in de weer om bij de mensen thuis een passende zorg en verzorging te bieden. Honderden van deze 'helden van de zorg' zijn bereid gevonden om over openbare en private zorgorganisaties heen hun rol van thuisverzorger bij (vermoedelijk) besmette mensen op te nemen. Ze doen dit al een tijdje, maar vanaf 16 april nu ook 'officieel'. De cohortteams zullen overigens niet enkel georganiseerd worden voor mensen thuis, maar ook voor woonzorgcentra en andere zorginstellingen.Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator van het Wit-Gele Kruis Vlaanderen: "Alle zorgverleners trekken vandaag aan hetzelfde zeel. Samenwerking in deze tijden is belangrijk en daarom nemen we onze verantwoordelijkheid op. De patiënt staat centraal, los van waar patiënten klant zijn of tot welk ziekenfonds ze behoren. Wij willen er zijn voor alle patiënten. Mensen warme en kwaliteitsvolle zorg bieden in hun thuisomgeving, dat is wat ons bindt en dat is waar we - meer dan ooit - samen voor gaan."Lucien Speeckaert, voorzitter van het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen: "Het is zeer belangrijk om onze mensen te beschermen. Door samen te werken bundelen we onze krachten én alle materialen. Dat zal nodig en nuttig blijken om zeer efficiënt om te gaan met het schaarse beschermingsmateriaal.""Ook de gezinszorg levert een belangrijke bijdrage aan de cohortzorg", voegt algemeen directeur van Familiehulp Ann Demeulemeester toe. "Van dag één bleven wij actief op het terrein. Heel wat kwetsbare mensen - jong en oud - kunnen immers niet 'in hun kot blijven' zonder onze zorg en ondersteuning. Lichamelijke verzorging, boodschappen doen, maaltijden bereiden... Het zijn zaken waar wij veel meerwaarde betekenen. Maar vooral ons nabij zijn en onze psychosociale ondersteuning maken vandaag het verschil.""Het is cruciaal dat de sector de steun van de overheid geniet", zegt directeur van koepelorganisatie Zorggezind Stefaan Berteloot. "Alle mogelijke obstakels om efficiënt te kunnen samenwerken, hebben we met de steun van Vlaanderen kunnen wegwerken. En ja, de financiering is daar één belangrijk element van. Maar de beschikbaarheid van voldoende beschermend materiaal evenzeer. Hiervoor ijveren we continu bij de bevoegde overheden."Binnen de samenwerking worden voorts 'COVID-19-zorglijnen' opgestart. Dat is één communicatielijn (0800-nummer) per provincie voor de inschakeling van gezinszorg en/of thuisverpleging bij (vermoedelijk) COVID-19 besmette patiënten in de thuiszorg. Daar kunnen zorgverleners binnen de eerstelijnszones 24/7 terecht en kan er snel geschakeld worden tussen de verschillende diensten en organisatie zodat de patiënt meteen de juiste zorg krijgt. Elke organisatie neemt een rol op naar coördinatie, opvolging of dispatching. De diensten voor thuisverpleging en diensten voor gezinszorg zullen, naast hun reguliere werking en de cohortzorg, de vraag krijgen om personeel in te schakelen in schakelzorgcentra en woonzorgcentra.