"Hooggeschoolden die geen job vinden die uitdagend of betekenisvol genoeg is, blijken meer depressieve klachten te vertonen dan andere hooggeschoolden", verduidelijkt professor Piet Bracke. "Deze bevinding geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Bovendien is het nefaste effect op de mentale gezondheid niet beperkt tot zij die hoger onderwijs gevolgd hebben, het heeft betrekking op iedereen die een job uitoefent die niet beantwoordt aan zijn of haar diploma."

Het onderzoek aan de UGent wijst uit dat de gebrekkige afstemming van de arbeidsmarkt op de groeiende instroom van hooggeschoolden negatieve gevolgen kan hebben voor de mentale gezondheid. "Een voortdurende expansie van het tertiaire onderwijs, die niet samengaat met een opwaardering van de arbeidsmarkt, heeft een impact op het psychisch welbevinden."

Omwille van de overduidelijke gunstige gevolgen van scholing voor het psychisch welbevinden, pleiten de onderzoekers dan ook voor meer aandacht voor de ontwikkeling van hooggekwalificeerde jobs om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de groeiende groep hooggeschoolden. De sociologen baseren hun conclusies op gegevens uit de European Social Survey, waarbij 19.135 tewerkgestelde mannen en vrouwen werden bevraagd, onder wie 900 Belgen.

Depressiviteit staat overigens centraal op de werelddag van de geestelijke gezondheid, vandaag op 10 oktober.

"Hooggeschoolden die geen job vinden die uitdagend of betekenisvol genoeg is, blijken meer depressieve klachten te vertonen dan andere hooggeschoolden", verduidelijkt professor Piet Bracke. "Deze bevinding geldt zowel voor vrouwen als voor mannen. Bovendien is het nefaste effect op de mentale gezondheid niet beperkt tot zij die hoger onderwijs gevolgd hebben, het heeft betrekking op iedereen die een job uitoefent die niet beantwoordt aan zijn of haar diploma." Het onderzoek aan de UGent wijst uit dat de gebrekkige afstemming van de arbeidsmarkt op de groeiende instroom van hooggeschoolden negatieve gevolgen kan hebben voor de mentale gezondheid. "Een voortdurende expansie van het tertiaire onderwijs, die niet samengaat met een opwaardering van de arbeidsmarkt, heeft een impact op het psychisch welbevinden." Omwille van de overduidelijke gunstige gevolgen van scholing voor het psychisch welbevinden, pleiten de onderzoekers dan ook voor meer aandacht voor de ontwikkeling van hooggekwalificeerde jobs om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de groeiende groep hooggeschoolden. De sociologen baseren hun conclusies op gegevens uit de European Social Survey, waarbij 19.135 tewerkgestelde mannen en vrouwen werden bevraagd, onder wie 900 Belgen. Depressiviteit staat overigens centraal op de werelddag van de geestelijke gezondheid, vandaag op 10 oktober.