Huisartsen vereniging Domus Medica stelde ten behoeve van de artsen een synthesedocument op met vuistregels. We overlopen de belangrijkste veranderingen voor jou als patiënt.

Enkel op afspraak

Huisartsen zullen geen vrije raadplegingen eer doen. Je moet eerst een afspraak maken. Zo kan de arts de patiënten spreiden en meteen, door enkele vragen te stellen, ook mogelijke covid-19 patiënten scheiden van niet-covid patiënten.

Wie is niet welkom in de praktijk maar wordt doorverwezen naar een covid-19 triagepunt in een ziekenhuis. Iedereen die op één van volgende vragen 'ja' moet antwoorden:

 • Heb je koorts? Gemeten of gaat het om zich koortsig voelen?
 • Moet je hoesten? Of meer en anders hoesten dan gebruikelijk?
 • Voel je je kortademig?
 • Moet je meer sputum opgeven dan anders?
 • Is er een pijnlijk gevoel in de spieren?
 • Is er neusloop? Een verstopte neus? Niezen?
 • Ruik je minder goed?
 • Heb je smaakverlies?
 • Heb je diarree?
 • Zijn er klachten van misselijkheid of braken?
 • Ben je recent in contact geweest met een covid-19 positieve patiënt of is een gezinslid covid-19 positief?

Teleconsultaties en beeldbellen zullen waarschijnlijk nog lange tijd een vast onderdeel blijven van de raadplegingen van een arts. De arts zal zelf beslissen in welke omstandigheden en voor welke patiënten hij hiervan gebruik zal maken.

Testen op corona?

Het was de bedoeling dat huisartsen vanaf 4 mei ook coronatests zouden uitvoeren. Vanaf 4 mei kunnen in principe alle mensen die klachten hebben die mogelijk wijzen op een covid-19-infectie, getest worden. Het is echter áltijd de arts die bepaalt of een patiënt al dan niet getest wordt.

In de week van 4 mei tot 10 mei zullen de huisartsenkringen de organisatie van de testing van de bestaande triagepunten verder uitbouwen. Belangrijk is dat de huisartsen regelmatig informatie ontvangen over de beschikbare testcapaciteit om deze maximaal te benutten.

De federale overheid garandeert dat er vanaf 4 mei in deze triagepunten voldoende testmateriaal en beschermingsmateriaal aanwezig zal zijn.

Bezoek aan de arts

De wachtzaal van de arts zal hoogstwaarschijnlijk herschikt zijn, met een afstand van 1,5 tot 2 meter tussen de stoelen. Laat die stoelen ook zo staan, zelfs wanneer je met twee naar de raadpleging komt.

Elke persoon die naar de arts gaat, draagt zijn eigen (stoffen) mondmasker!

Bij het binnenkomen moet iedereen de handen ontsmetten met de daartoe voorziene alkoholgel. Het dragen van handschoenen is niet nodig voor de patiënt, wel voor de arts.

In de wachtzaal zal niet zoals gebruikelijk lectuur en eventueel kinderspeelgoed voorzien zijn. Artsen hebben het advies gekregen dit te verwijderen omdat elke patiënt moet gezien worden als mogelijk besmet.

Je arts zal er ook iets anders uitzien. Hij zal een chirurgisch mondmasker dragen en handschoenen, eventueel ook een beschermschort over zijn witte jas. Bij het uitvoeren van onderzoeken kan ook een veiligheidsbril of gelaatsscherm worden gebruikt.

De kans is groot dat jouw arts geen cash betaling zal aanvaarden. Dat is alleszins het advies dat Domus Medica geeft. Betalen via bankcontact is een alternatief: dat kan (indien minder dan 50 euro) contactloos, of na het intikken van de persoonlijke code. Voor het intikken van de code geeft Domus Medica de raad een wattenstokje aan te reiken dat nadien wordt weggegooid; zo blijven de toetsen zuiver. Een andere mogelijkheid is dat de arts je vraagt om het bedrag na de raadpleging over te schrijven.

Na de raadpleging zal de arts telkens alle grote oppervlakken zoals zijn bureau, de onderzoekstafel etc. en alle gebruikte medische materiaal (stethoscoop etc.) desinfecteren. Daarom zal voldoende tijd voorzien worden tussen de afspraken.

Huisbezoeken

Huisbezoeken zijn in principe mogelijk. Ook dan wordt gevraagd dat de patiënt en eventuele andere aanwezigen een mondmasker dragen. De arts zal handschoenen en een mondmasker dragen, liefst ook een beschermschort. Artsen hebben de raad gekregen om zo weinig mogelijk materiaal mee te nemen bij een huisbezoek om zo het mogelijke besmettingsgevaar tot een minimum te beperken.

Pro-actief opgebeld worden door je arts

Domus Medica beveelt aan dat de huisarts zelf zijn chronische of kwetsbare patiënten opbelt en informeert hoe het met hen gaat. Huisartsen, maar ook specialisten en ziekenhuizen, hebben de afgelopen maanden immers vastgesteld dat patiënten routinezorg uitstellen en zelfs bij acute klachten geen medische hulp zoeken. Het kan dus best zijn dat je zelf wordt opgebeld door je huisarts en deze voorstelt hoe de zorg best hervat wordt en zal uitleggen welke veiligheidsmaatregelen hij in zijn praktijk heeft voorzien.

Huisartsen vereniging Domus Medica stelde ten behoeve van de artsen een synthesedocument op met vuistregels. We overlopen de belangrijkste veranderingen voor jou als patiënt.Huisartsen zullen geen vrije raadplegingen eer doen. Je moet eerst een afspraak maken. Zo kan de arts de patiënten spreiden en meteen, door enkele vragen te stellen, ook mogelijke covid-19 patiënten scheiden van niet-covid patiënten.Wie is niet welkom in de praktijk maar wordt doorverwezen naar een covid-19 triagepunt in een ziekenhuis. Iedereen die op één van volgende vragen 'ja' moet antwoorden:Teleconsultaties en beeldbellen zullen waarschijnlijk nog lange tijd een vast onderdeel blijven van de raadplegingen van een arts. De arts zal zelf beslissen in welke omstandigheden en voor welke patiënten hij hiervan gebruik zal maken.Het was de bedoeling dat huisartsen vanaf 4 mei ook coronatests zouden uitvoeren. Vanaf 4 mei kunnen in principe alle mensen die klachten hebben die mogelijk wijzen op een covid-19-infectie, getest worden. Het is echter áltijd de arts die bepaalt of een patiënt al dan niet getest wordt.In de week van 4 mei tot 10 mei zullen de huisartsenkringen de organisatie van de testing van de bestaande triagepunten verder uitbouwen. Belangrijk is dat de huisartsen regelmatig informatie ontvangen over de beschikbare testcapaciteit om deze maximaal te benutten.De federale overheid garandeert dat er vanaf 4 mei in deze triagepunten voldoende testmateriaal en beschermingsmateriaal aanwezig zal zijn. De wachtzaal van de arts zal hoogstwaarschijnlijk herschikt zijn, met een afstand van 1,5 tot 2 meter tussen de stoelen. Laat die stoelen ook zo staan, zelfs wanneer je met twee naar de raadpleging komt. Elke persoon die naar de arts gaat, draagt zijn eigen (stoffen) mondmasker!Bij het binnenkomen moet iedereen de handen ontsmetten met de daartoe voorziene alkoholgel. Het dragen van handschoenen is niet nodig voor de patiënt, wel voor de arts.In de wachtzaal zal niet zoals gebruikelijk lectuur en eventueel kinderspeelgoed voorzien zijn. Artsen hebben het advies gekregen dit te verwijderen omdat elke patiënt moet gezien worden als mogelijk besmet.Je arts zal er ook iets anders uitzien. Hij zal een chirurgisch mondmasker dragen en handschoenen, eventueel ook een beschermschort over zijn witte jas. Bij het uitvoeren van onderzoeken kan ook een veiligheidsbril of gelaatsscherm worden gebruikt.De kans is groot dat jouw arts geen cash betaling zal aanvaarden. Dat is alleszins het advies dat Domus Medica geeft. Betalen via bankcontact is een alternatief: dat kan (indien minder dan 50 euro) contactloos, of na het intikken van de persoonlijke code. Voor het intikken van de code geeft Domus Medica de raad een wattenstokje aan te reiken dat nadien wordt weggegooid; zo blijven de toetsen zuiver. Een andere mogelijkheid is dat de arts je vraagt om het bedrag na de raadpleging over te schrijven.Na de raadpleging zal de arts telkens alle grote oppervlakken zoals zijn bureau, de onderzoekstafel etc. en alle gebruikte medische materiaal (stethoscoop etc.) desinfecteren. Daarom zal voldoende tijd voorzien worden tussen de afspraken.Huisbezoeken zijn in principe mogelijk. Ook dan wordt gevraagd dat de patiënt en eventuele andere aanwezigen een mondmasker dragen. De arts zal handschoenen en een mondmasker dragen, liefst ook een beschermschort. Artsen hebben de raad gekregen om zo weinig mogelijk materiaal mee te nemen bij een huisbezoek om zo het mogelijke besmettingsgevaar tot een minimum te beperken.Domus Medica beveelt aan dat de huisarts zelf zijn chronische of kwetsbare patiënten opbelt en informeert hoe het met hen gaat. Huisartsen, maar ook specialisten en ziekenhuizen, hebben de afgelopen maanden immers vastgesteld dat patiënten routinezorg uitstellen en zelfs bij acute klachten geen medische hulp zoeken. Het kan dus best zijn dat je zelf wordt opgebeld door je huisarts en deze voorstelt hoe de zorg best hervat wordt en zal uitleggen welke veiligheidsmaatregelen hij in zijn praktijk heeft voorzien.