De behandeling is afgerond, de revalidatie is achter de kiezen en eindelijk lijkt je leven na kanker opnieuw in zijn plooi te vallen. Voor veel ex-kankerpatiënten blijkt het dan moeilijk om terug of voor het eerst te beginnen bewegen. 'Meteen gaan sporten in een reguliere club is vaak lastig omdat het niveau te veel verschilt of niet op hen wordt afgestemd. De kans is daardoor groot dat je je gaat overtrainen of overbelasten. Door bepaalde chemo- en post chemobehandelingen hebben ex-kankerpatiënten bovendien meer af te rekenen met gewrichtsontstekingen of andere fysieke klachten. Daarmee moet rekening gehouden bij het opstellen van een trainingsschema. Ook mentaal voelen velen zich nog niet klaar om zich meteen te begeven tussen de andere sportievelingen. Vandaar ons idee om mensen te stimuleren door hen een tussenstap aan te bieden onder de vorm van een sporttraject voor ex-kankerpatiënten en hun buddy's', vertelt sportfysioloog Rudi Frankinouille die samen met oncoloog dr. Marc Peeters (UZA) het project TriaGO! opstartte.

Progressie

Dat pilootproject richtte zich speciaal tot mensen die 1 à 3 jaar kankervrij waren. Zij werden uitgenodigd voor een informatievergadering met de vraag om deel te nemen aan een nieuw programma rond duursporten. Het was de bedoeling dat ze trainden voor een specifiek doel: een kwarttriatlon. "Belangrijke voorwaarde voor deelname was hun motivatie en hun medische status. Over een goede fysieke conditie beschikken hoefde niet. We waren ervan overtuigd dat je dat met de juiste motivatie en goede begeleiding uitdagende prestaties kan neerzetten. Onder de deelnemers waren er zelfs drie die bij aanvang totaal niet konden zwemmen, terwijl ze na 8 maanden een kwarttriatlon zouden afwerken!" Uiteindelijk stapten 12 ex-kankerpatiënten en evenveel buddy's aan boord en bouwden ze gedurende weken en maanden hun trainingen op. Het werd een combinatie van groepstrainingen en individuele sessies, samen met een buddy.

Die aanpak leverde enkele opvallende resultaten op. Zo slaagden de ex-kankerpatiënten erin om een gelijkaardige progressie op te bouwen op het vlak van conditie en spierkracht als de partners zonder kanker. 'Dat geeft aan dat je lichaam na een kankerbehandeling in staat is om weer fysiek aan te sterken, ook bij degenen zonder sportervaring. Ze hebben met andere woorden dezelfde 'verbetermogelijkheden' als iedereen. Ook op hun gewicht en buikomtrek hadden de trainingen een gunstig effect. Alle deelnemers samen waren zo'n 44 kilogram afgevallen en waren allemaal geëvolueerd naar een gezondere BMI. Iedereen gaf ook aan dat de levenskwaliteit en hun zelfvertrouwen erop vooruit zijn gegaan. Wie kanker doormaakt, is vaak het vertrouwen en de controle kwijt over zijn eigen lichaam. Positief is ook dat de meeste deelnemers na het bereiken van hun doel gewoon zijn blijven sporten, in sportclubs of met een buddy.'

'Tussenclubs'

De positieve resultaten zijn alvast een stimulans om meer van dat soort tussentrajecten op poten te zetten. Via Go2sport trachten Rudi Frankinouille en Marc Peeters hierop in te spelen. Intussen zijn ze al aan de slag met een volgende lotgenotengroep die ze op weg helpen richting een sportief bestaan. 'We willen groepen van patiënten en buddy's de kans bieden om veilig te beginnen bewegen na hun ziekenhuisrevalidatie. Dat hoeft zeker geen triatlon te zijn. Ook samen zwemmen, wandelen, lopen, fietsen, muurklimmen of duursporten met dat tikje meer willen we organiseren. We willen wel telkens een jaarlijks doel vooropstellen om naartoe te trainen. Dat ondersteunt de motivatie ook tijdens lastige perioden. Op iets langere termijn denken we er zelfs aan om gelijkaardige initiatieven uit te dokteren voor andere chronische zieken, zoals diabetes- of transplantatiepatiënten.'

www.go2sport.be

De behandeling is afgerond, de revalidatie is achter de kiezen en eindelijk lijkt je leven na kanker opnieuw in zijn plooi te vallen. Voor veel ex-kankerpatiënten blijkt het dan moeilijk om terug of voor het eerst te beginnen bewegen. 'Meteen gaan sporten in een reguliere club is vaak lastig omdat het niveau te veel verschilt of niet op hen wordt afgestemd. De kans is daardoor groot dat je je gaat overtrainen of overbelasten. Door bepaalde chemo- en post chemobehandelingen hebben ex-kankerpatiënten bovendien meer af te rekenen met gewrichtsontstekingen of andere fysieke klachten. Daarmee moet rekening gehouden bij het opstellen van een trainingsschema. Ook mentaal voelen velen zich nog niet klaar om zich meteen te begeven tussen de andere sportievelingen. Vandaar ons idee om mensen te stimuleren door hen een tussenstap aan te bieden onder de vorm van een sporttraject voor ex-kankerpatiënten en hun buddy's', vertelt sportfysioloog Rudi Frankinouille die samen met oncoloog dr. Marc Peeters (UZA) het project TriaGO! opstartte. Dat pilootproject richtte zich speciaal tot mensen die 1 à 3 jaar kankervrij waren. Zij werden uitgenodigd voor een informatievergadering met de vraag om deel te nemen aan een nieuw programma rond duursporten. Het was de bedoeling dat ze trainden voor een specifiek doel: een kwarttriatlon. "Belangrijke voorwaarde voor deelname was hun motivatie en hun medische status. Over een goede fysieke conditie beschikken hoefde niet. We waren ervan overtuigd dat je dat met de juiste motivatie en goede begeleiding uitdagende prestaties kan neerzetten. Onder de deelnemers waren er zelfs drie die bij aanvang totaal niet konden zwemmen, terwijl ze na 8 maanden een kwarttriatlon zouden afwerken!" Uiteindelijk stapten 12 ex-kankerpatiënten en evenveel buddy's aan boord en bouwden ze gedurende weken en maanden hun trainingen op. Het werd een combinatie van groepstrainingen en individuele sessies, samen met een buddy. Die aanpak leverde enkele opvallende resultaten op. Zo slaagden de ex-kankerpatiënten erin om een gelijkaardige progressie op te bouwen op het vlak van conditie en spierkracht als de partners zonder kanker. 'Dat geeft aan dat je lichaam na een kankerbehandeling in staat is om weer fysiek aan te sterken, ook bij degenen zonder sportervaring. Ze hebben met andere woorden dezelfde 'verbetermogelijkheden' als iedereen. Ook op hun gewicht en buikomtrek hadden de trainingen een gunstig effect. Alle deelnemers samen waren zo'n 44 kilogram afgevallen en waren allemaal geëvolueerd naar een gezondere BMI. Iedereen gaf ook aan dat de levenskwaliteit en hun zelfvertrouwen erop vooruit zijn gegaan. Wie kanker doormaakt, is vaak het vertrouwen en de controle kwijt over zijn eigen lichaam. Positief is ook dat de meeste deelnemers na het bereiken van hun doel gewoon zijn blijven sporten, in sportclubs of met een buddy.''Tussenclubs'De positieve resultaten zijn alvast een stimulans om meer van dat soort tussentrajecten op poten te zetten. Via Go2sport trachten Rudi Frankinouille en Marc Peeters hierop in te spelen. Intussen zijn ze al aan de slag met een volgende lotgenotengroep die ze op weg helpen richting een sportief bestaan. 'We willen groepen van patiënten en buddy's de kans bieden om veilig te beginnen bewegen na hun ziekenhuisrevalidatie. Dat hoeft zeker geen triatlon te zijn. Ook samen zwemmen, wandelen, lopen, fietsen, muurklimmen of duursporten met dat tikje meer willen we organiseren. We willen wel telkens een jaarlijks doel vooropstellen om naartoe te trainen. Dat ondersteunt de motivatie ook tijdens lastige perioden. Op iets langere termijn denken we er zelfs aan om gelijkaardige initiatieven uit te dokteren voor andere chronische zieken, zoals diabetes- of transplantatiepatiënten.'www.go2sport.be