"Een absolute stijging van het aantal personen met dementie is er zeker, gezien de toekomstige bevolkingsevolutie, maar de curve zal mogelijk iets minder steil zijn dan vroeger geraamd. Het blijft derhalve noodzakelijk om de ondersteuning en begeleiding van personen met dementie en hun mantelzorgers verder uit te bouwen", aldus de minister in antwoord op een schriftelijke vraag van Freya Saeys.

Hij verwijst hierbij naar een recente Engelse studie waaruit blijkt dat het aantal 65-plussers wegens de bevolkingstoename in absolute cijfers weliswaar stijgt, maar uitgedrukt in percentages daalt.

In het geactualiseerde 'Dementieplan Vlaanderen' dat hij in het voorjaar van 2016 zal lanceren, zal er ook aandacht zijn voor preventie. "Hierbinnen zal de promotie van een gezonde geest in een gezond lichaam een prioritaire plaats krijgen. De belangrijkste risicofactoren voor dementie zijn gebrek aan beweging, roken, depressies en een lage opleiding. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge ontdekten dat wereldwijd het aantal dementiepatiënten met 9 miljoen kan worden verminderd tegen 2050 als iedere risicofactor met 10 procent zou afnemen", aldus de minister.

"Een absolute stijging van het aantal personen met dementie is er zeker, gezien de toekomstige bevolkingsevolutie, maar de curve zal mogelijk iets minder steil zijn dan vroeger geraamd. Het blijft derhalve noodzakelijk om de ondersteuning en begeleiding van personen met dementie en hun mantelzorgers verder uit te bouwen", aldus de minister in antwoord op een schriftelijke vraag van Freya Saeys.Hij verwijst hierbij naar een recente Engelse studie waaruit blijkt dat het aantal 65-plussers wegens de bevolkingstoename in absolute cijfers weliswaar stijgt, maar uitgedrukt in percentages daalt. In het geactualiseerde 'Dementieplan Vlaanderen' dat hij in het voorjaar van 2016 zal lanceren, zal er ook aandacht zijn voor preventie. "Hierbinnen zal de promotie van een gezonde geest in een gezond lichaam een prioritaire plaats krijgen. De belangrijkste risicofactoren voor dementie zijn gebrek aan beweging, roken, depressies en een lage opleiding. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge ontdekten dat wereldwijd het aantal dementiepatiënten met 9 miljoen kan worden verminderd tegen 2050 als iedere risicofactor met 10 procent zou afnemen", aldus de minister.