Een longontsteking kan veroorzaakt worden door een virus, een bacterie of een schimmel. In een derde van de gevallen is de bacterie pneumokok de boosdoener. De eerste symptomen zijn: hoge koorts, een zware en droge hoest, en kortademigheid die de dagelijkse activiteiten verstoort. Gemiddeld duurt het twee weken om te herstellen, maar dat wordt vaak gevolgd door een langere rustperiode. Kwetsbare personen (oudere mensen, mensen met een verzwakte afweer,...) hebben enerzijds een verhoogd risico op een pneumokokken-infectie en anderzijds zijn de gevolgen van de infectie ook ernstiger.

Ongeveer 430 sterfgevallen door pneumokokken per jaar

Een infectie met pneumokokken is niet zo onschuldig als het lijkt, en al zeker niet bij 50-plussers. De infectie kan bij hen ernstige gevolgen hebben. Ze zorgt jaarlijks voor ongeveer 5800 ziekenhuisopnames en leidt tot ongeveer 430 sterfgevallen bij personen ouder dan 50. Dat brengt een jaarlijkse kost met zich mee van 33 miljoen euro voor de behandeling en de gevolgen van pneumokokkeninfecties bij 50-plussers. Bij personen ouder dan 85 jaar kan het sterftecijfer zelfs oplopen tot 40%. Nochtans kan vaccinatie bescherming bieden tegen de meest voorkomende vormen van bacteriële longontsteking.

Vaccinatie

"Het pneumokokkenvaccin verdient evenveel aandacht als het griepvaccin. De vaccinatiegraad is erg laag, slechts 12% van de volwassenen ouder dan 65 jaar laat zich vaccineren. Voor griep is dat bijna 40%. Longontstekingen blijven de kop opsteken...," vertelt Professor Matheï, Professor huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven. "Bij personen met een verhoogd risico (hartlijden, longlijden, diabetes, etc.) ouder dan 65 jaar zijn de verschillen nog opvallender: meer dan 60% laat zich vaccineren tegen de griep, terwijl slechts 27% zich laat vaccineren tegen pneumokokken. Het is hoog tijd om een tandje bij te steken... De arts kan het vaccin bovendien gelijktijdig toedienen met het griepvaccin, daar is geen enkel bezwaar tegen."

Het vaccin wordt in ons land echter niet terugbetaald. Sommige ziekenfondsen komen echter wel tussen in de aankoopprijs van het pneumokokkenvaccin.

Een longontsteking kan veroorzaakt worden door een virus, een bacterie of een schimmel. In een derde van de gevallen is de bacterie pneumokok de boosdoener. De eerste symptomen zijn: hoge koorts, een zware en droge hoest, en kortademigheid die de dagelijkse activiteiten verstoort. Gemiddeld duurt het twee weken om te herstellen, maar dat wordt vaak gevolgd door een langere rustperiode. Kwetsbare personen (oudere mensen, mensen met een verzwakte afweer,...) hebben enerzijds een verhoogd risico op een pneumokokken-infectie en anderzijds zijn de gevolgen van de infectie ook ernstiger.Een infectie met pneumokokken is niet zo onschuldig als het lijkt, en al zeker niet bij 50-plussers. De infectie kan bij hen ernstige gevolgen hebben. Ze zorgt jaarlijks voor ongeveer 5800 ziekenhuisopnames en leidt tot ongeveer 430 sterfgevallen bij personen ouder dan 50. Dat brengt een jaarlijkse kost met zich mee van 33 miljoen euro voor de behandeling en de gevolgen van pneumokokkeninfecties bij 50-plussers. Bij personen ouder dan 85 jaar kan het sterftecijfer zelfs oplopen tot 40%. Nochtans kan vaccinatie bescherming bieden tegen de meest voorkomende vormen van bacteriële longontsteking."Het pneumokokkenvaccin verdient evenveel aandacht als het griepvaccin. De vaccinatiegraad is erg laag, slechts 12% van de volwassenen ouder dan 65 jaar laat zich vaccineren. Voor griep is dat bijna 40%. Longontstekingen blijven de kop opsteken...," vertelt Professor Matheï, Professor huisartsgeneeskunde aan de KU Leuven. "Bij personen met een verhoogd risico (hartlijden, longlijden, diabetes, etc.) ouder dan 65 jaar zijn de verschillen nog opvallender: meer dan 60% laat zich vaccineren tegen de griep, terwijl slechts 27% zich laat vaccineren tegen pneumokokken. Het is hoog tijd om een tandje bij te steken... De arts kan het vaccin bovendien gelijktijdig toedienen met het griepvaccin, daar is geen enkel bezwaar tegen."Het vaccin wordt in ons land echter niet terugbetaald. Sommige ziekenfondsen komen echter wel tussen in de aankoopprijs van het pneumokokkenvaccin.