Onderzoekers van het Amerikaanse CDC (Center for Disease Control and Prevention) wilden een manier vinden om duidelijk te maken dat chronisch slaaptekort een grote impact heeft op je hartgezondheid. Daarom analyseerden ze slaapgegevens van ruim 12 700 volwassenen tussen 30 en 74 jaar die voordien geen hartziekten hadden. Zij hielden gedurende 7 jaar bij hoeveel uur ze per nacht onder zeil waren. Ongeveer een derde van de groep sliep gemiddeld 7 uur per nacht. Zo'n 37 % sliep beduidend minder en een kwart was 8 uur per nacht in dromenland.

Hartleeftijd

Die gemiddelde slaapduur werd vervolgens gecombineerd met andere 'medische' info zoals bloeddruk, leeftijd, geslacht, rookgewoonten, cholesterol en diabetes om zo te komen tot een hart risico profiel. Dat profiel werd uitgedrukt in de zogeheten hartleeftijd. Mensen van wie de berekende hartleeftijd enkele jaren hoger uitviel dan hun echte biologische leeftijd, lopen immers het meeste kans op een hartaanval of een cardiovasculaire ziekte.

Deze aanpak zette ook de impact van slaapgewoonten op de hartleeftijd beter in de verf. Zo bleek dat wie gemiddeld 7 uur per nacht op de teller had, de minst verhoogde hartleeftijd had, en dus het best beschermd was tegen hartkwalen. Deze slapers scoorden een beduidend betere hartleeftijd dan wie 6 of 8 uur per nacht onder de wol doorbracht. Kortslapers - 5 uur per nacht of minder- kwamen er het meest bekaaid vanaf: zij hadden een hart dat gemiddeld 5 jaar ouder was dan hun biologische leeftijd.

"Dat komt omdat langdurige perioden van te weinig slaap allerhande lichaamsprocessen verstoren waaronder ook het cardiovasculair systeem", verklaart onderzoeker dr. Quanhe Yang aan Reuters Health. Chronisch slaaptekort grijpt verder ook in op metabole en hormonale functies, op ontstekingen en schade aan de bloedvaten waardoor het hart het zwaarder te verduren krijgt. Verdere studies moeten nu uitwijzen of het verlengen van de slaapduur tot 7 uur per nacht bij mensen met slaaptekorten ook effectief kan leiden tot een gezonder hart.

Onderzoekers van het Amerikaanse CDC (Center for Disease Control and Prevention) wilden een manier vinden om duidelijk te maken dat chronisch slaaptekort een grote impact heeft op je hartgezondheid. Daarom analyseerden ze slaapgegevens van ruim 12 700 volwassenen tussen 30 en 74 jaar die voordien geen hartziekten hadden. Zij hielden gedurende 7 jaar bij hoeveel uur ze per nacht onder zeil waren. Ongeveer een derde van de groep sliep gemiddeld 7 uur per nacht. Zo'n 37 % sliep beduidend minder en een kwart was 8 uur per nacht in dromenland. Die gemiddelde slaapduur werd vervolgens gecombineerd met andere 'medische' info zoals bloeddruk, leeftijd, geslacht, rookgewoonten, cholesterol en diabetes om zo te komen tot een hart risico profiel. Dat profiel werd uitgedrukt in de zogeheten hartleeftijd. Mensen van wie de berekende hartleeftijd enkele jaren hoger uitviel dan hun echte biologische leeftijd, lopen immers het meeste kans op een hartaanval of een cardiovasculaire ziekte. Deze aanpak zette ook de impact van slaapgewoonten op de hartleeftijd beter in de verf. Zo bleek dat wie gemiddeld 7 uur per nacht op de teller had, de minst verhoogde hartleeftijd had, en dus het best beschermd was tegen hartkwalen. Deze slapers scoorden een beduidend betere hartleeftijd dan wie 6 of 8 uur per nacht onder de wol doorbracht. Kortslapers - 5 uur per nacht of minder- kwamen er het meest bekaaid vanaf: zij hadden een hart dat gemiddeld 5 jaar ouder was dan hun biologische leeftijd. "Dat komt omdat langdurige perioden van te weinig slaap allerhande lichaamsprocessen verstoren waaronder ook het cardiovasculair systeem", verklaart onderzoeker dr. Quanhe Yang aan Reuters Health. Chronisch slaaptekort grijpt verder ook in op metabole en hormonale functies, op ontstekingen en schade aan de bloedvaten waardoor het hart het zwaarder te verduren krijgt. Verdere studies moeten nu uitwijzen of het verlengen van de slaapduur tot 7 uur per nacht bij mensen met slaaptekorten ook effectief kan leiden tot een gezonder hart.