De VBT wil in aanloop naar de verkiezingen haar standpunten voor een efficiënte, betaalbare en kwaliteitsvolle mondzorg nogmaals benadrukken. "Een goede mondzorg heeft de maatschappij heel wat te bieden op het vlak van algemene gezondheid, tewerkstelling, innovatie en investeringen", zegt voorzitter Yann Van Hoecke.

De beroepsvereniging van de tandartsen bezorgt een eisenpakket met maatregelen aan alle voorzitters van de politieke partijen en de ziekenfondsen. Dat eisenpakket bevat een aantal werkpunten voor de toekomst. "We willen een hervorming van de nomenclatuur met als pijlers preventie, responsabilisering van de patiënt, betere transparantie en betaalbaarheid van een kwalitatieve mondzorg", verduidelijkt Van Hoecke.

Vorts is er volgens de tandartsen nood aan een effectief preventiebeleid in samenwerking met de verschillende actoren binnen de gezondheidszorg. "We willen ook dat er een bacheloropleiding Mondzorg komt zodat de eerste lichting mondhygiënisten in 2018 daadwerkelijk aan de slag kan. En we pleiten voor de invoering van een Digitaal Mondzorg Paspoort", aldus Van Hoecke.

De VBT is een onafhankelijke beroepsorganisatie die zich tot doel stelt de mondgezondheid van de bevolking te verbeteren en de belangen van haar leden te verdedigen. De VBT telt momenteel meer dan duizend leden.

De VBT wil in aanloop naar de verkiezingen haar standpunten voor een efficiënte, betaalbare en kwaliteitsvolle mondzorg nogmaals benadrukken. "Een goede mondzorg heeft de maatschappij heel wat te bieden op het vlak van algemene gezondheid, tewerkstelling, innovatie en investeringen", zegt voorzitter Yann Van Hoecke. De beroepsvereniging van de tandartsen bezorgt een eisenpakket met maatregelen aan alle voorzitters van de politieke partijen en de ziekenfondsen. Dat eisenpakket bevat een aantal werkpunten voor de toekomst. "We willen een hervorming van de nomenclatuur met als pijlers preventie, responsabilisering van de patiënt, betere transparantie en betaalbaarheid van een kwalitatieve mondzorg", verduidelijkt Van Hoecke. Vorts is er volgens de tandartsen nood aan een effectief preventiebeleid in samenwerking met de verschillende actoren binnen de gezondheidszorg. "We willen ook dat er een bacheloropleiding Mondzorg komt zodat de eerste lichting mondhygiënisten in 2018 daadwerkelijk aan de slag kan. En we pleiten voor de invoering van een Digitaal Mondzorg Paspoort", aldus Van Hoecke. De VBT is een onafhankelijke beroepsorganisatie die zich tot doel stelt de mondgezondheid van de bevolking te verbeteren en de belangen van haar leden te verdedigen. De VBT telt momenteel meer dan duizend leden.