En toch is, ook wanneer er een kies ontbreekt, niets doen geen optie. "Eén ontbrekende tand, waar dan ook in je mond, volstaat om het evenwicht van je tandboog te verstoren", waarschuwt Geoffrey Lecloux (hoofd parodon-tologie en tandchirurgie, universitair ziekenhuis van Luik). "De tanden naast de zone waar een of meer tanden ontbreken, hebben de neiging naar voren te komen en in het lege gat van de ontbrekende tand te kantelen. Met als gevolg dat ook die verschoven tanden dreigen los te komen."
...