De laatste jaren duiken steeds vaker vervalste geneesmiddelen op in de legale productie- en distributieketen. Dat is niet alleen een probleem naar volksgezondheid, maar heeft ook een economische impact. De Europese Commissie schat de kosten van de fraude op 9,5 miljard euro. Dat bedrag zou tegen 2020 kunnen oplopen tot liefst 116 miljard euro. Daarom werd de regelgeving op Europees vlak verstrengd.

De wettekst van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert een verplichte registratie in van alle operatoren in de productie en distributie en van het lotnummer van de geneesmiddelen over de ganse distributieketen. Ook komt er strenger toezicht op de kwaliteit van de producenten van de actieve bestanddelen die in derde landen van de Europese Unie gevestigd zijn.

Elke operator zal zich ervan moeten vergewissen dat zijn commerciële gesprekspartner geregistreerd is en/of over de nodige vergunning beschikt. Daarnaast moeten alle actoren elk vermoeden van vervalsing van geneesmiddelen bij de bevoegde instanties moeten aanmelden.

Om strenger toe te zien op de geneesmiddelenverkoop via internet, zullen websites die in ons land medicijnen mogen verkopen, een EU-logo moeten hebben om de wettelijke websites gemakkelijker te herkennen, alsook een link naar de website van het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Voor alle duidelijkheid: geneesmiddelen op voorschrift mogen in België niet online worden verkocht.

De laatste jaren duiken steeds vaker vervalste geneesmiddelen op in de legale productie- en distributieketen. Dat is niet alleen een probleem naar volksgezondheid, maar heeft ook een economische impact. De Europese Commissie schat de kosten van de fraude op 9,5 miljard euro. Dat bedrag zou tegen 2020 kunnen oplopen tot liefst 116 miljard euro. Daarom werd de regelgeving op Europees vlak verstrengd. De wettekst van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx voert een verplichte registratie in van alle operatoren in de productie en distributie en van het lotnummer van de geneesmiddelen over de ganse distributieketen. Ook komt er strenger toezicht op de kwaliteit van de producenten van de actieve bestanddelen die in derde landen van de Europese Unie gevestigd zijn. Elke operator zal zich ervan moeten vergewissen dat zijn commerciële gesprekspartner geregistreerd is en/of over de nodige vergunning beschikt. Daarnaast moeten alle actoren elk vermoeden van vervalsing van geneesmiddelen bij de bevoegde instanties moeten aanmelden. Om strenger toe te zien op de geneesmiddelenverkoop via internet, zullen websites die in ons land medicijnen mogen verkopen, een EU-logo moeten hebben om de wettelijke websites gemakkelijker te herkennen, alsook een link naar de website van het Federaal Agentschap voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Voor alle duidelijkheid: geneesmiddelen op voorschrift mogen in België niet online worden verkocht.