Dat blijkt uit een enquête van zelfstandigenorganisatie NSZ waaraan 588 beoefenaars van medische en paramedische beroepen hebben deelgenomen. Het cijfer ligt hoger dan twee jaar geleden, toen het slechts 5 procent was.

Gemiddeld lopen de (para)medici hierdoor volgens het NSZ wekelijks tussen de 100 en 250 euro mis. Opmerkelijk is dat steeds meer artsen, tandartsen, kinesisten hiervoor een 'verzuimvergoeding' aanrekenen als schadevergoeding voor het inkomstenverlies, zeker als het meerdere keren voorvalt bij dezelfde patiënt.

Negen op de tien (para)medici pleiten wel voor een duidelijke wettelijke regeling waarbij de schadevergoeding die kan worden aangerekend bij patiënten die niet komen opdagen, vastligt. 'De medische deontologische code die hierover nu bestaat, is veel te vaag', klinkt het.

Dat blijkt uit een enquête van zelfstandigenorganisatie NSZ waaraan 588 beoefenaars van medische en paramedische beroepen hebben deelgenomen. Het cijfer ligt hoger dan twee jaar geleden, toen het slechts 5 procent was.Gemiddeld lopen de (para)medici hierdoor volgens het NSZ wekelijks tussen de 100 en 250 euro mis. Opmerkelijk is dat steeds meer artsen, tandartsen, kinesisten hiervoor een 'verzuimvergoeding' aanrekenen als schadevergoeding voor het inkomstenverlies, zeker als het meerdere keren voorvalt bij dezelfde patiënt. Negen op de tien (para)medici pleiten wel voor een duidelijke wettelijke regeling waarbij de schadevergoeding die kan worden aangerekend bij patiënten die niet komen opdagen, vastligt. 'De medische deontologische code die hierover nu bestaat, is veel te vaag', klinkt het.