Dat er een link is tussen sporten en hart- en vaatziekten staat vandaag vast. Interheart, een grootscheeps onderzoek op vijf continenten, heeft aangetoond dat geregeld - licht of matig intensief - bewegen een gunstige invloed heeft op het cardiovasculaire risicoprofiel. Lichaamsbeweging beschermt het hart en de bloedvaten evenzeer als een voedingspatroon met veel groenten en fruit en zuinig zijn op alcohol. "Lichaamsbeweging heeft een positieve impact op diverse fysiologische en biochemische processen", weet dr. Etienne Hoffer (diensthoofd cardiologie, CHR de la Citadelle, Luik). Geregeld sporten is bovendien prima voor de stollingsparameters en voor de activiteit van je autonome zenuwstelsel. Dat verklaart waarom iemand die sport, in rust doorgaans een lagere hartslag heeft dan iemand die een zittend bestaan leidt. "En we weten dat die eenvoudige fysieke parameter op 10 tot 20 jaar een goede voorspeller is voor de overleving en vooral voor het uitblijven van een cardiovasculair event", benadrukt dr. Hoffer.
...