Courante mondproblemen als gevolg van een slechte mondhygiëne zijn tandbederf, tandsteen met tandvleesontstekingen en tandverlies.

Angst voor de prik

Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek: patiënten hebben het meest angst voor de verdoving en de pijn en dus niet voor de behandelingen zelf, zoals boren of het verwijderen van een tand. Uiteraard trachten de tandartsen angstige patiënten op hun gemak te stellen. Een kwart van de tandartsen maakt hiervoor een mopje en bijna allemaal gebruiken ze sussende taal om de patiënt op zijn gemak te stellen. Bij kinderen probeert ruim de helft van de tandartsen om de zitting zo kort mogelijk te houden. Wat verder opvalt is dat 13 procent geen onderscheid maakt in de behandeling van kinderen en volwassenen.

Lang wachten voor u bij uw tandarts terecht kunt?

Bij dringende problemen krijgen vooral bestaande patiënten voorrang (43 procent) bij hun tandarts, in iets mindere mate ook nieuwe patiënten, zonder voorrang op de bestaande patiënten (39 procent). De voornaamste reden waarom mensen met dringende problemen geen voorrang krijgen, is omdat patiënten al te vaak misbruik maken van de term 'dringend'. Ook zit de agenda van de tandarts vaak al vol en bovendien zetten sommige patiënten hun behandeling stop om dan nadien op te dagen met een acuut probleem.

Bij de helft van de Vlaamse tandartsen moet je tussen de één en drie weken vooraf een afspraak maken. Dertig procent van de tandartsen beschikt niet over een recall-systeem waardoor patiënten zelf moeten onthouden wanneer ze een nieuwe afspraak moet maken. Daar tegenover staat dan weer dat de helft digitale middelen (e-mail, sms) gebruikt om de patiënten te herinneren aan hun afspraak. Overigens neemt bijna negen op tien van de bevraagde tandartsen in Vlaanderen nog nieuwe patiënten aan.

Een tip: wees dus eerlijk of het al dan niet gaat om een dringend probleem en maak op tijd een afspraak voor uw zesmaandelijkse controle.

De tandarts als mondhygiëne-instructeur

Helaas gebeurt het nog dat patiënten bij de tandarts binnenkomen zonder vooraf hun tanden te poetsen. Twee derde van de tandartsen geeft hen vervolgens instructies over mondhygiëne en één op de vijf biedt hen de mogelijkheid om hun tanden te poetsen. Opvallend is dat bijna tien procent van de tandartsen er niets van zegt en gewoon aan de klus begint.

Toch zijn ook tandartsen geen heilige boontjes. Iets meer dan de helft van de tandartsen geeft toe zelf maar één keer per jaar op controle te gaan. Ze doen dat nagenoeg allemaal bij een bevriende tandarts of bij een collega uit de groepspraktijk. Bijna de helft voerde al eens een behandeling bij zichzelf uit: ze nemen röntgenfoto's, plaatsen vullingen of verwijderen tandsteen. Enkelen gaven zelfs toe dat ze bij zichzelf ook al wel eens een tand hadden verwijderd!

Courante mondproblemen als gevolg van een slechte mondhygiëne zijn tandbederf, tandsteen met tandvleesontstekingen en tandverlies.Een ander opvallend resultaat uit het onderzoek: patiënten hebben het meest angst voor de verdoving en de pijn en dus niet voor de behandelingen zelf, zoals boren of het verwijderen van een tand. Uiteraard trachten de tandartsen angstige patiënten op hun gemak te stellen. Een kwart van de tandartsen maakt hiervoor een mopje en bijna allemaal gebruiken ze sussende taal om de patiënt op zijn gemak te stellen. Bij kinderen probeert ruim de helft van de tandartsen om de zitting zo kort mogelijk te houden. Wat verder opvalt is dat 13 procent geen onderscheid maakt in de behandeling van kinderen en volwassenen. Bij dringende problemen krijgen vooral bestaande patiënten voorrang (43 procent) bij hun tandarts, in iets mindere mate ook nieuwe patiënten, zonder voorrang op de bestaande patiënten (39 procent). De voornaamste reden waarom mensen met dringende problemen geen voorrang krijgen, is omdat patiënten al te vaak misbruik maken van de term 'dringend'. Ook zit de agenda van de tandarts vaak al vol en bovendien zetten sommige patiënten hun behandeling stop om dan nadien op te dagen met een acuut probleem.Bij de helft van de Vlaamse tandartsen moet je tussen de één en drie weken vooraf een afspraak maken. Dertig procent van de tandartsen beschikt niet over een recall-systeem waardoor patiënten zelf moeten onthouden wanneer ze een nieuwe afspraak moet maken. Daar tegenover staat dan weer dat de helft digitale middelen (e-mail, sms) gebruikt om de patiënten te herinneren aan hun afspraak. Overigens neemt bijna negen op tien van de bevraagde tandartsen in Vlaanderen nog nieuwe patiënten aan.Een tip: wees dus eerlijk of het al dan niet gaat om een dringend probleem en maak op tijd een afspraak voor uw zesmaandelijkse controle.Helaas gebeurt het nog dat patiënten bij de tandarts binnenkomen zonder vooraf hun tanden te poetsen. Twee derde van de tandartsen geeft hen vervolgens instructies over mondhygiëne en één op de vijf biedt hen de mogelijkheid om hun tanden te poetsen. Opvallend is dat bijna tien procent van de tandartsen er niets van zegt en gewoon aan de klus begint.Toch zijn ook tandartsen geen heilige boontjes. Iets meer dan de helft van de tandartsen geeft toe zelf maar één keer per jaar op controle te gaan. Ze doen dat nagenoeg allemaal bij een bevriende tandarts of bij een collega uit de groepspraktijk. Bijna de helft voerde al eens een behandeling bij zichzelf uit: ze nemen röntgenfoto's, plaatsen vullingen of verwijderen tandsteen. Enkelen gaven zelfs toe dat ze bij zichzelf ook al wel eens een tand hadden verwijderd!