Wat is hartfalen?

Wanneer onze motor zijn pompfunctie niet meer naar behoren kan vervullen, is er sprake van hartfalen. Als deze aandoening ontspoort, krijg je last van extreme kortademigheid en gezwollen enkels en voeten. ...

Wanneer onze motor zijn pompfunctie niet meer naar behoren kan vervullen, is er sprake van hartfalen. Als deze aandoening ontspoort, krijg je last van extreme kortademigheid en gezwollen enkels en voeten. Meestal volgt dan een ziekenhuisopname. Tenzij dit fenomeen vooraf kan worden voorspeld.Hartfalen wordt quasi altijd voorafgegaan door een stijging van de druk in de longslagader. Een sensor die deze druk regelmatig opvolgt, is dus de ideale verklikker. Begin dit jaar werd zo'n toestel op punt gesteld en voor het eerst in ons land bij een mens geïmplanteerd.De piepkleine sensor wordt in de longslagader ingebracht en is om verschillende redenen vernieuwend. Zo werkt hij zonder batterij en gaat hij levenslang mee. De meting gebeurt door een extern toestel voor de borst te houden. Op die manier wordt de sensor opgeladen en voert hij continu metingen uit, die via een online platform meteen naar de arts worden doorgestuurd. Die kan dan snel een behandeling starten om erger te voorkomen.