Onder de geneesmiddelen die vandaag in prijs dalen, zijn er 516 originele geneesmiddelen. Deze 516 innovatieve geneesmiddelen zitten nu al in de referentieterugbetaling. Dit betekent dat er een generieke variant van beschikbaar is en dat ze reeds een substantiële prijsdaling hebben ondergaan. Voor deze geneesmiddelen gold tot nu toe een bijkomende trapsgewijze prijsdaling, gespreid over zes jaar. Die prijsdalingen gaan vanaf 1 april meteen van kracht zodra een geneesmiddel in de referentieterugbetaling komt. De prijs van geneesmiddelen uit categorie A, zoals kanker- en diabetesgeneesmiddelen, valt dan terug op een prijs die 60,73 procent lager ligt dan de originele prijs. De prijs van alle andere geneesmiddelen zakt dan met 54,35 procent.

Op 1 maart 2016 is er een regularisatie van alle geneesmiddelen die nu reeds in de referentieterugbetaling zitten, maar nog niet alle prijsdalingen doorgevoerd hebben. Dit leidt tot bijkomende prijsverlagingen die variëren van 6 tot 17,8 procent. Het gevolg daarvan is een besparing op jaarbasis van 11 miljoen voor de patiënten en 59,3 miljoen euro voor de ziekteverzekering

Generieke geneesmiddelen worden voortaan meteen aan de laagste prijs gecommercialiseerd. Gedaan met de opeenvolgende dalingen op 2, 4 en 6 jaar.

Onder de geneesmiddelen die vandaag in prijs dalen, zijn er 516 originele geneesmiddelen. Deze 516 innovatieve geneesmiddelen zitten nu al in de referentieterugbetaling. Dit betekent dat er een generieke variant van beschikbaar is en dat ze reeds een substantiële prijsdaling hebben ondergaan. Voor deze geneesmiddelen gold tot nu toe een bijkomende trapsgewijze prijsdaling, gespreid over zes jaar. Die prijsdalingen gaan vanaf 1 april meteen van kracht zodra een geneesmiddel in de referentieterugbetaling komt. De prijs van geneesmiddelen uit categorie A, zoals kanker- en diabetesgeneesmiddelen, valt dan terug op een prijs die 60,73 procent lager ligt dan de originele prijs. De prijs van alle andere geneesmiddelen zakt dan met 54,35 procent. Op 1 maart 2016 is er een regularisatie van alle geneesmiddelen die nu reeds in de referentieterugbetaling zitten, maar nog niet alle prijsdalingen doorgevoerd hebben. Dit leidt tot bijkomende prijsverlagingen die variëren van 6 tot 17,8 procent. Het gevolg daarvan is een besparing op jaarbasis van 11 miljoen voor de patiënten en 59,3 miljoen euro voor de ziekteverzekeringGenerieke geneesmiddelen worden voortaan meteen aan de laagste prijs gecommercialiseerd. Gedaan met de opeenvolgende dalingen op 2, 4 en 6 jaar.