Psychopaat, maniak, hysterisch... In ons dagelijks taalgebruik hanteren we tal van termen uit de psychiatrie, maar doen we dat wel correct?

Wie een positieve coronatest aflegt, moet niet meer automatisch zeven dagen in isolatie. Dat hebben de ministers van Gezondheid van ons land beslist. De afschaffing van de verplichte isolatieperiode is een gevolg van de gunstige evolutie van de pandemie. Voortaan wordt een infectie met Covid benaderd zoals griep.

Wie ouder is dan 50, mag bij knieproblemen niet meer zomaar onder het mes. Het Riziv legt orthopedisten een quotum op via het Staatsblad. Het is de eerste keer dat artsen op die manier een beperking krijgen opgelegd.

Eén op vijf Belgen heeft recht op de Verhoogde Tegemoetkoming (VT). Dat is een stijging van 54% ten opzichte van 2002. Opvallend: het percentage mensen dat hun sociale rechten niet opneemt, is alarmerend. Dat alles blijkt uit een onderzoek van CM Gezondheidsfonds naar het huidige profiel en de evolutie van VT-rechthebbenden.

Tegenwoordig worden alle vaccinaties geregistreerd in Vaccinnet (vaccinnet.be), ongeacht of ze worden toegediend door de huisarts, bedrijfsarts, pediater of andere vaccinatoren.

Sedert 1 februari kunnen patiënten, die hun gebruik van slaapmedicatie geleidelijk willen afbouwen, rekenen op een nieuw terugbetaald programma om hen daarbij te helpen. Door middel van magistrale bereidingen van hun apotheker, op voorschrift van hun arts, zullen zij hun gebruikelijke medicatie kunnen innemen, maar in een aangepaste dosering, die stapsgewijs zal worden verlaagd.

"Mijn kleinkind keerde terug van kamp met een hoofd vol luizen. In de apotheek vind je een massa producten, maar hoe bestrijd je die beestjes zonder te veel bijwerkingen? En moeten alle huisgenoten mee worden behandeld?"

Er komt een nieuwe terugbetalingsregeling voor raadplegingen op afstand door artsen. Het RIZIV zal telefonische en videoraadplegingen terugbetalen zonder beperking op het aantal consultaties, maar de patiënt betaalt voortaan remgeld. De nieuwe regeling zal op 1 augustus 2022 in werking treden.

Word jij ook helemaal gek van zoemende muggen? Dat is dan ook waar mensen zich in de zomer het vaakst aan ergeren. Hoe vermijd je ongemakken door muggenbeten?

Wie een hoorapparaat nodig heeft, betaalt daarvoor steeds meer uit eigen zak. Voor de meest gebruikte apparaten lopen de supplementen op tot 1.300 à 3.000 euro, afhankelijk van het type. 'Bovendien is het voor de patiënt allerminst duidelijk welk deel van de kosten voor het hoorapparaat is en welk deel voor de audicien', zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. 'De factuur moet transparanter.'

De Vlaamse regering heeft een nieuw mantelzorgplan uitgewerkt. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke. Mantelzorgers geven extra zorg aan familieleden of vrienden die tijdelijk of permanent hulpbehoevend zijn. Het plan, dat de komende twee jaar met de sector wordt uitgewerkt, focust op herkenning en erkenning van de mantelzorger.

De FOD Volksgezondheid en het FAGG lanceren een nieuwe informatiecampagne over donatie van organen en ander menselijk lichaamsmateriaal. Vanaf nu kunnen burgers zich met slechts een paar muisklikken registreren als orgaandonor.

De wet op de patiëntenrechten is dit jaar aan zijn 20ste verjaardag toe maar blijkt voor velen nog steeds een nobele onbekende. Amper een op de vijf weet wat die wet en de patiëntenrechten precies inhouden. Dat blijkt uit een bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform bij zo'n 700 patiënten, onder wie heel wat mensen met een chronische ziekte.

Zoals elk jaar brengt de Hoge Gezondheidsraad in het voorjaar een bijgewerkt advies uit voor het komende griepseizoen. Dit jaar zal er ook een griepvaccin met viermaal hogere dosis op de Belgische markt beschikbaar zijn. Dit vaccin zal momenteel enkel terugbetaald worden voor 65-plussers die verblijven in de residentiële zorg.

Een grote meerderheid van de artsen in heel België houdt zich aan het nieuwste tariefakkoord dat artsenvereniging en ziekenfondsen eind vorig jaar sloten. Volgens cijfers van het Riziv houdt 87,52 procent van de artsen zich aan het akkoord, zo meldt het Franstalige vakblad Le Spécialiste.

Bijna één op de twee Belgen weet niet wat verstaan wordt onder 'gezondheidsgegevens' en heeft nog nooit gehoord van het elektronisch medisch dossier. Opmerkelijke vaststellingen bij een bevraging over de kennis en het vertrouwen van Belgen wat betreft hun gezondheidsgegevens door Incidence, op vraag van de Koning Boudewijnstichting.

Het is de gezelligste tijd van het jaar. Buiten is het donker, binnen branden kaarsjes en klinken kerstliederen. Hoe zing je ontspannen mee? Logopedist Hanneke Bax geeft aanwijzingen en tips: zo gebruik je je stem op een gezonde manier.

Voortaan kan je zelf nagaan of een coronatest zinvol is aan de hand van de online "Self Assessment Testing"-tool. Wanneer dit het geval is, kan je een testcode aanmaken. Op die manier wil de overheid de druk op de huisartsen verlichten.

Vanaf ongeveer de herfstvakantie zal wie tot vijf dagen symptomen heeft van covid-19, ook bij de apotheek terechtkunnen voor het afnemen van een coronatest. Het gaat dan om een snelle antigeentest, waarvan je het resultaat binnen de 15 tot 30 minuten hebt. De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) is er klaar voor om meer testen uit te voeren, maar onderstreept dat niet alle apotheken de sneltesten zullen aanbieden.