Normaal gezien wordt het remgeldplafond volgens het KB van 7 mei 1991) jaarlijks geïndexeerd. Voor volgend jaar zou dit een indexering van 1,68% betekenen. Minister De Block heeft echter beslist dat de gezondheidszorgverzekering de kosten daarvoor op zich zal nemen. In het totaal gaat dit over een besparing voor de patiënt van 1,39 miljoen euro in 2018.

Vaak voorgeschreven geneesmiddelen waarvan het remgeld niet wordt geïndexeerd zijn bijv. bloeddrukverlagende geneesmiddelen (antihypertensiva), bloedverdunners (anticoagulantia), geneesmiddelen tegen astma en geneesmiddelen tegen schildklierpathologie. Dit zijn doorgaans medicijnen die mensen op dagelijkse basis moeten innemen. Bovendien gaat het vaak over patiënten die meer dan één geneesmiddel tezelfdertijd moeten innemen (multi- en comorbiditeit) en daardoor een zwaarder budget voor medicatie moeten uittrekken.

Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft dit voorstel gisteren 4 december goedgekeurd.

Normaal gezien wordt het remgeldplafond volgens het KB van 7 mei 1991) jaarlijks geïndexeerd. Voor volgend jaar zou dit een indexering van 1,68% betekenen. Minister De Block heeft echter beslist dat de gezondheidszorgverzekering de kosten daarvoor op zich zal nemen. In het totaal gaat dit over een besparing voor de patiënt van 1,39 miljoen euro in 2018.Vaak voorgeschreven geneesmiddelen waarvan het remgeld niet wordt geïndexeerd zijn bijv. bloeddrukverlagende geneesmiddelen (antihypertensiva), bloedverdunners (anticoagulantia), geneesmiddelen tegen astma en geneesmiddelen tegen schildklierpathologie. Dit zijn doorgaans medicijnen die mensen op dagelijkse basis moeten innemen. Bovendien gaat het vaak over patiënten die meer dan één geneesmiddel tezelfdertijd moeten innemen (multi- en comorbiditeit) en daardoor een zwaarder budget voor medicatie moeten uittrekken.Het Verzekeringscomité van het Riziv heeft dit voorstel gisteren 4 december goedgekeurd.