Op basis van aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Commissie evalueerde het Rekenhof het terugbetalingsbeleid voor geneesmiddelen in België. Het hof legt een aantal pijnpunten bloot en formuleert aanbevelingen voor een "performanter terugbetalingssysteem".

Het Rekenhof beveelt onder meer aan om het besluitvormingsproces voor de terugbetaling van geneesmiddelen te herzien. Welke medicijnen worden terugbetaald, wordt beslist door de minister van Sociale Zaken op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) van het Riziv, waar de therapeutische werkzaamheid wordt geëvalueerd.

Het systeem zou volgens het Rekenhof meer toegespitst moeten worden op het stimuleren van innovatie en zou precieze en meetbare doelstellingen aan het vergoedingsbeleid moeten verbinden. Het Rekenhof vraagt ook een aanpassing van de stemregels in het CTG, dit om ervoor te zorgen dat "elk voorstel tot terugbetaling zou berusten op een stevige, volledig onafhankelijk tot stand gekomen consensus".

Het Rekenhof heeft ook nog andere kritische bemerkingen. Zo dringt het erop aan hogere eisen te stellen aan klinische studies om vergelijkingen tussen geneesmiddelen beter te onderbouwen en moeten gegevens over de kostprijs en winstmarges nauwkeuriger en betrouwbaarder gemaakt worden. Ook beveelt het de overheid aan meer personeel in te zetten voor de controle van farmaceutische marketing.

In 2011 heeft de Belgische staat 2,77 miljard euro uitgegeven voor de terugbetaling van in apotheken afgeleverde geneesmiddelen. Op 23 landen bekleedt België daarmee de vijfde plaats wat betreft de uitgaven per hoofd voor de aankoop van medicijnen.

Op basis van aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Europese Commissie evalueerde het Rekenhof het terugbetalingsbeleid voor geneesmiddelen in België. Het hof legt een aantal pijnpunten bloot en formuleert aanbevelingen voor een "performanter terugbetalingssysteem". Het Rekenhof beveelt onder meer aan om het besluitvormingsproces voor de terugbetaling van geneesmiddelen te herzien. Welke medicijnen worden terugbetaald, wordt beslist door de minister van Sociale Zaken op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen (CTG) van het Riziv, waar de therapeutische werkzaamheid wordt geëvalueerd. Het systeem zou volgens het Rekenhof meer toegespitst moeten worden op het stimuleren van innovatie en zou precieze en meetbare doelstellingen aan het vergoedingsbeleid moeten verbinden. Het Rekenhof vraagt ook een aanpassing van de stemregels in het CTG, dit om ervoor te zorgen dat "elk voorstel tot terugbetaling zou berusten op een stevige, volledig onafhankelijk tot stand gekomen consensus". Het Rekenhof heeft ook nog andere kritische bemerkingen. Zo dringt het erop aan hogere eisen te stellen aan klinische studies om vergelijkingen tussen geneesmiddelen beter te onderbouwen en moeten gegevens over de kostprijs en winstmarges nauwkeuriger en betrouwbaarder gemaakt worden. Ook beveelt het de overheid aan meer personeel in te zetten voor de controle van farmaceutische marketing. In 2011 heeft de Belgische staat 2,77 miljard euro uitgegeven voor de terugbetaling van in apotheken afgeleverde geneesmiddelen. Op 23 landen bekleedt België daarmee de vijfde plaats wat betreft de uitgaven per hoofd voor de aankoop van medicijnen.