Dankzij dit initiatief kunnen personen met eern handicap een beroep doen op 12 begeleidingen per jaar aan huis of in een voorziening. Ook 24 dagen dagopvang en (maximaal) 12 nachtverblijven per jaar zijn mogelijk. Een combinatie kan ook, net als het opnemen van de hulp in halve dagen.
Met dat initiatief wil het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vooral de personen met een (vermoeden van) handicap die in de eigen, vertrouwde omgeving verblijven, tegemoet komen. Thuis wonen en leven lukt velen dankzij de ondersteuning en inzet van familie, buren of vrienden. Maar soms gaat dat toch zwaar wegen. Daarom kan de mogelijkheid van handicap-specifieke hulp al een grote ondersteuning zijn. Met de rechtstreeks toegankelijke hulp komt dat binnen bereik zonder veel administratie en aan een kleine bijdrage voor de persoon met een handicap.
Dankzij dit initiatief krijgen de persoon met een handicap en zijn netwerk meer mogelijkheden om even afstand te nemen van de dagelijkse situatie of om een korte vakantie te plannen. De rechtstreeks toegankelijke hulp kan dan de zelfredzaamheid en veerkracht van de persoon met een handicap en zijn sociale context vergroten.

Wie kan er gebruik van maken?

Het volstaat dat de persoon die een beroep wil doen op een of andere vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp, een vermoeden van handicap kan aantonen. Een aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH is niet nodig en daarmee evenmin het doorlopen van een hele reeks administratieve procedures.

Ook personen die al bij het VAPH zijn erkend als persoon met een handicap met een vraag naar zorg, maar deze nog niet gekregen hebben, kunnen een beroep doen op de rechtstreeks toegankelijk hulp. Er zijn wel enkele specifieke voorwaarden, zoals jonger zijn dan 65 jaar en verblijven in België. Wie al een ondersteuning krijgt van een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening, of beschikt over een persoonlijk assistentiebudget of persoonsgebonden budget, komt niet in aanmerking.

Wat is het? Wat kost het?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. Een gesprek kan thuis of bij een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening plaats vinden. Het kan daarbij gaan over heel verschillende onderwerpen. Enkele voorbeelden zijn de organisatie van het huishouden, het budget of de administratie, de werksituatie, relaties, leren zelfstandig wonen, opvoeding van kinderen,... Begeleiding is er ook voor kinderen. Bij hen is de begeleiding vooral gericht op aanvaarding van de handicap, leren omgaan met de handicap en hun toekomst. De ouders worden er ook bij betrokken. Zij krijgen dan psychosociale-en opvoedingsondersteuning. Bij het begin van een begeleiding is er vaak nood aan een intensieve ondersteuning. Daarom is de mogelijkheid gecreëerd om tot 48 begeleidingen te krijgen tijdens de eerste 24 maanden. Daarna wordt het aantal beperkt tot maximaal 12 begeleidingen per jaar.

De financiële bijdrage voor zo'n gesprek kost in 2013 maximaal 5 euro.

Bij dagopvang zorgt een VAPH-voorziening voor een zinvolle dagbesteding. Bijvoorbeeld: koken, creatieve activiteiten, zelfredzaam leren zijn of sociale vaardigheidstraining. Het wordt aangeboden tijdens de week en in het weekend. Je kan in halve dagen dagopvang nemen, wat neerkomt op maximaal 24 volle dagen of 48 halve dagen per jaar waarop de persoon met een handicap naar een voorziening kan gaan.

Een hele dag kost de persoon met een handicap in 2013 maximaal 9,50 euro.

Een verblijf betekent een overnachting in een VAPH-voorziening waarbij ook 's avonds en 's ochtends ondersteuning wordt geboden, tijdens de week of in het weekend. Dat kan maximaal 12 nachten per jaar.

De kost voor de persoon met een handicap is in 2013 maximaal 23,90 euro.

Tenslotte is er de mogelijkheid om de dagopvang, de begeleiding en/of het verblijf te combineren.

Waar?

Een aantal diensten en voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het VAPH, bieden de drie vormen van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aan. Anderen bieden er een of twee aan.

U kunt de gegevens van de voorzieningen die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden, vinden op de website van het VAPH: www.vaph.be.

Dit kan ook aangevraagd worden via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.

Dankzij dit initiatief kunnen personen met eern handicap een beroep doen op 12 begeleidingen per jaar aan huis of in een voorziening. Ook 24 dagen dagopvang en (maximaal) 12 nachtverblijven per jaar zijn mogelijk. Een combinatie kan ook, net als het opnemen van de hulp in halve dagen.Met dat initiatief wil het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vooral de personen met een (vermoeden van) handicap die in de eigen, vertrouwde omgeving verblijven, tegemoet komen. Thuis wonen en leven lukt velen dankzij de ondersteuning en inzet van familie, buren of vrienden. Maar soms gaat dat toch zwaar wegen. Daarom kan de mogelijkheid van handicap-specifieke hulp al een grote ondersteuning zijn. Met de rechtstreeks toegankelijke hulp komt dat binnen bereik zonder veel administratie en aan een kleine bijdrage voor de persoon met een handicap. Dankzij dit initiatief krijgen de persoon met een handicap en zijn netwerk meer mogelijkheden om even afstand te nemen van de dagelijkse situatie of om een korte vakantie te plannen. De rechtstreeks toegankelijke hulp kan dan de zelfredzaamheid en veerkracht van de persoon met een handicap en zijn sociale context vergroten.Het volstaat dat de persoon die een beroep wil doen op een of andere vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp, een vermoeden van handicap kan aantonen. Een aanvraag voor ondersteuning bij het VAPH is niet nodig en daarmee evenmin het doorlopen van een hele reeks administratieve procedures.Ook personen die al bij het VAPH zijn erkend als persoon met een handicap met een vraag naar zorg, maar deze nog niet gekregen hebben, kunnen een beroep doen op de rechtstreeks toegankelijk hulp. Er zijn wel enkele specifieke voorwaarden, zoals jonger zijn dan 65 jaar en verblijven in België. Wie al een ondersteuning krijgt van een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening, of beschikt over een persoonlijk assistentiebudget of persoonsgebonden budget, komt niet in aanmerking.Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.Begeleiding gebeurt in de vorm van individuele gesprekken met een begeleider. Een gesprek duurt 1 tot 2 uur. Een gesprek kan thuis of bij een VAPH-dienst of een VAPH-voorziening plaats vinden. Het kan daarbij gaan over heel verschillende onderwerpen. Enkele voorbeelden zijn de organisatie van het huishouden, het budget of de administratie, de werksituatie, relaties, leren zelfstandig wonen, opvoeding van kinderen,... Begeleiding is er ook voor kinderen. Bij hen is de begeleiding vooral gericht op aanvaarding van de handicap, leren omgaan met de handicap en hun toekomst. De ouders worden er ook bij betrokken. Zij krijgen dan psychosociale-en opvoedingsondersteuning. Bij het begin van een begeleiding is er vaak nood aan een intensieve ondersteuning. Daarom is de mogelijkheid gecreëerd om tot 48 begeleidingen te krijgen tijdens de eerste 24 maanden. Daarna wordt het aantal beperkt tot maximaal 12 begeleidingen per jaar.De financiële bijdrage voor zo'n gesprek kost in 2013 maximaal 5 euro.Bij dagopvang zorgt een VAPH-voorziening voor een zinvolle dagbesteding. Bijvoorbeeld: koken, creatieve activiteiten, zelfredzaam leren zijn of sociale vaardigheidstraining. Het wordt aangeboden tijdens de week en in het weekend. Je kan in halve dagen dagopvang nemen, wat neerkomt op maximaal 24 volle dagen of 48 halve dagen per jaar waarop de persoon met een handicap naar een voorziening kan gaan.Een hele dag kost de persoon met een handicap in 2013 maximaal 9,50 euro.Een verblijf betekent een overnachting in een VAPH-voorziening waarbij ook 's avonds en 's ochtends ondersteuning wordt geboden, tijdens de week of in het weekend. Dat kan maximaal 12 nachten per jaar.De kost voor de persoon met een handicap is in 2013 maximaal 23,90 euro.Tenslotte is er de mogelijkheid om de dagopvang, de begeleiding en/of het verblijf te combineren.Een aantal diensten en voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het VAPH, bieden de drie vormen van Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aan. Anderen bieden er een of twee aan.U kunt de gegevens van de voorzieningen die Rechtstreeks Toegankelijke Hulp aanbieden, vinden op de website van het VAPH: www.vaph.be.Dit kan ook aangevraagd worden via het gratis telefoonnummer 1700 van de Vlaamse Infolijn.