Chronisch zieken en gehandicapten hadden vroeger regelmatig problemen met het afsluiten van een private hospitalisatieverzekering voor zichzelf en hun gezinsleden. Door hun gezondheidstoestand vormden zij een te hoog risico voor de verzekeraar en werden ze geweigerd. De wet Verwilghen, ingevoerd in juli 2007, bracht hier verandering in. Deze wet verleent hun het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen dezelfde premie als 'gezonde' mensen, op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 65 jaar. De verzekeraar mag evenwel alle medische kosten die verbonden zijn aan de chronische ziekte of handicap contractueel uitsluiten van de dekking.

Dit recht op een hospitalisatieverzekering werd door de wet beperkt in de tijd (tot juni 2012). Vooraleer de maatregel te verlengen wilde de wetgever een evaluatie laten uitvoeren door het KCE in samenwerking met Assuralia en patiëntenverenigingen.

De onderzoekers ondervroegen ongeveer 750 personen, waaronder bijna 300 chronisch zieken en gehandicapten. Er werden weinig problemen gemeld. 15% van de chronisch zieken of gehandicapten had een private verzekering. Slechts 2% van alle respondenten had geen hospitalisatieverzekering door een weigering in het verleden of uit schrik om geweigerd te worden.

Toegang voor iedereen jonger dan 65

Dat betekent niet dat er geen ruimte zou zijn voor verbetering. Momenteel wordt nergens omschreven wat een chronische ziekte of handicap is. En dat zorgt voor discussies. Kan bijvoorbeeld een genezen kankerpatiënt door de verzekeraar als een chronisch zieke worden beschouwd? Daarom zou iedereen jonger dan 65 een hospitalisatieverzekering moeten kunnen afsluiten, met het recht van de verzekeraar om de kosten i.v.m. bepaalde aandoeningen uit te sluiten.

De verzekeraars mogen aan chronisch zieken en gehandicapten geen hogere premie vragen, maar zijn inderdaad wel vrij in het bepalen van de omvang van de dekking, de vrijstelling, enz. Hiervoor zouden volgens het Kenniscentrum ook wettelijke minimumvoorwaarden moeten worden vastgelegd. Het KCE pleit ook voor meer transparantie m.b.t. deze voorwaarden, zodat de patiënt een beter geïnformeerde keuze kan maken tussen de verschillende contracten.

Meer informatie nodig

Uit het onderzoek bleek bovendien dat de bescherming door de wet Verwilghen slecht gekend is. Amper 15% van de chronisch zieken en gehandicapten is hiervan op de hoogte. Er is dus duidelijk meer informatie nodig over het bestaan van het recht op een hospitalisatieverzekering.

Chronisch zieken en gehandicapten hadden vroeger regelmatig problemen met het afsluiten van een private hospitalisatieverzekering voor zichzelf en hun gezinsleden. Door hun gezondheidstoestand vormden zij een te hoog risico voor de verzekeraar en werden ze geweigerd. De wet Verwilghen, ingevoerd in juli 2007, bracht hier verandering in. Deze wet verleent hun het recht om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen dezelfde premie als 'gezonde' mensen, op voorwaarde dat ze jonger zijn dan 65 jaar. De verzekeraar mag evenwel alle medische kosten die verbonden zijn aan de chronische ziekte of handicap contractueel uitsluiten van de dekking.Dit recht op een hospitalisatieverzekering werd door de wet beperkt in de tijd (tot juni 2012). Vooraleer de maatregel te verlengen wilde de wetgever een evaluatie laten uitvoeren door het KCE in samenwerking met Assuralia en patiëntenverenigingen.De onderzoekers ondervroegen ongeveer 750 personen, waaronder bijna 300 chronisch zieken en gehandicapten. Er werden weinig problemen gemeld. 15% van de chronisch zieken of gehandicapten had een private verzekering. Slechts 2% van alle respondenten had geen hospitalisatieverzekering door een weigering in het verleden of uit schrik om geweigerd te worden. Dat betekent niet dat er geen ruimte zou zijn voor verbetering. Momenteel wordt nergens omschreven wat een chronische ziekte of handicap is. En dat zorgt voor discussies. Kan bijvoorbeeld een genezen kankerpatiënt door de verzekeraar als een chronisch zieke worden beschouwd? Daarom zou iedereen jonger dan 65 een hospitalisatieverzekering moeten kunnen afsluiten, met het recht van de verzekeraar om de kosten i.v.m. bepaalde aandoeningen uit te sluiten.De verzekeraars mogen aan chronisch zieken en gehandicapten geen hogere premie vragen, maar zijn inderdaad wel vrij in het bepalen van de omvang van de dekking, de vrijstelling, enz. Hiervoor zouden volgens het Kenniscentrum ook wettelijke minimumvoorwaarden moeten worden vastgelegd. Het KCE pleit ook voor meer transparantie m.b.t. deze voorwaarden, zodat de patiënt een beter geïnformeerde keuze kan maken tussen de verschillende contracten. Uit het onderzoek bleek bovendien dat de bescherming door de wet Verwilghen slecht gekend is. Amper 15% van de chronisch zieken en gehandicapten is hiervan op de hoogte. Er is dus duidelijk meer informatie nodig over het bestaan van het recht op een hospitalisatieverzekering.