Onderzoekers uit Princeton, Zürich en Antwerpen onderzochten het antibioticagebruik bij mensen in 76 landen. Ze stelden vast dat het tussen 2000 en 2015 wereldwijd is gestegen van 11,3 tot 15,7 standaarddagdosissen per 1.000 inwoners per dag. Het totale wereldwijde gebruik wordt geschat op 35 miljard standaarddagdosissen in 2015, een stijging van 65 procent tegenover 2000. "De stijging is vooral explosief in lage- en middeninkomenslanden", klinkt het.

Steeds minder bruikbare antibiotica

Dat is volgens wetenschappers een groot probleem. Overmatig antibioticagebruik maakt bacteriën resistent en bestaande antibiotica worden daardoor steeds minder bruikbaar. Een resistente bacterie op één plek kan zich internationaal verspreiden. De onderzoekers pleiten voor consequent wereldwijd toezicht en beleidsmaatregelen om onnodig antibioticagebruik in te perken.

En België doet het niet goed. "Het staat zevende gerangschikt en staat derde bij de hoge-inkomenslanden", zegt Herman Goossens. "Dankzij publiekscampagnes sinds 2000 is de consumptie tussen 2000 en 2007 gedaald, maar toen hield de daling op. Onze Belgische artsen schrijven dus nog steeds te veel antibiotica voor, bovendien in hoge dosissen. Deze twee fenomenen verklaren waarom wij aan de 'top' in de wereld staan. Campagnes alleen volstaan dus niet."

De studie toont volgens de onderzoekers wel aan dat het mogelijk is gebruik in te perken. "Het gebruik in hoge-inkomenslanden is in de loop van de onderzoeksperiode zelfs licht teruggelopen. Bovendien suggereert de aanzienlijke variatie in het gebruik in hoge-inkomenslanden dat er lessen te trekken zijn. We moeten op grote schaal daadkrachtig optreden", klinkt het.

Onderzoekers uit Princeton, Zürich en Antwerpen onderzochten het antibioticagebruik bij mensen in 76 landen. Ze stelden vast dat het tussen 2000 en 2015 wereldwijd is gestegen van 11,3 tot 15,7 standaarddagdosissen per 1.000 inwoners per dag. Het totale wereldwijde gebruik wordt geschat op 35 miljard standaarddagdosissen in 2015, een stijging van 65 procent tegenover 2000. "De stijging is vooral explosief in lage- en middeninkomenslanden", klinkt het.Dat is volgens wetenschappers een groot probleem. Overmatig antibioticagebruik maakt bacteriën resistent en bestaande antibiotica worden daardoor steeds minder bruikbaar. Een resistente bacterie op één plek kan zich internationaal verspreiden. De onderzoekers pleiten voor consequent wereldwijd toezicht en beleidsmaatregelen om onnodig antibioticagebruik in te perken.En België doet het niet goed. "Het staat zevende gerangschikt en staat derde bij de hoge-inkomenslanden", zegt Herman Goossens. "Dankzij publiekscampagnes sinds 2000 is de consumptie tussen 2000 en 2007 gedaald, maar toen hield de daling op. Onze Belgische artsen schrijven dus nog steeds te veel antibiotica voor, bovendien in hoge dosissen. Deze twee fenomenen verklaren waarom wij aan de 'top' in de wereld staan. Campagnes alleen volstaan dus niet."De studie toont volgens de onderzoekers wel aan dat het mogelijk is gebruik in te perken. "Het gebruik in hoge-inkomenslanden is in de loop van de onderzoeksperiode zelfs licht teruggelopen. Bovendien suggereert de aanzienlijke variatie in het gebruik in hoge-inkomenslanden dat er lessen te trekken zijn. We moeten op grote schaal daadkrachtig optreden", klinkt het.