Het project, dat hart- en vaatziekten wil voorkomen bij hoogrisicopersonen, gaat uit van de Diabetes Liga vzw en zal tot midden 2015 lopen. De Vlaamse overheid steunt het project.

Concreet zal de huisdokter een individueel risicoprofiel opmaken op basis van een aantal onderzoeken, die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis uit binnen- en buitenland. Daartoe werd ook een computerprogramma ontwikkeld dat ondersteuning moet bieden aan de huisartsen in kwestie. Die huisartsen zullen telkens een advies op maat geven, waarin wordt gemeld hoe de betrokken personen hun leefstijl kunnen
aanpassen om gezondheidsrisico's te verminderen. Indien nodig zal ook professionele begeleiding voorzien worden.

Voor het project worden heel wat relevante actoren ingeschakeld: naast de lokale zorgverleners, zoals diëtisten en apothekers, zullen ook gemeentebesturen en socio-culturele verenigingen bij het project worden betrokken. De Vlaamse overheid ondersteunt het project ook in samenwerking met partnerorganisaties: Domus Medica, VIGeZ en Eetexpert. HALT2Diabetes kreeg de toestemming van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen na gunstig advies van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek.

Het project zal in Gent en Sint-Truiden ongeveer een jaar worden getest. Nadien volgt een evaluatie. Als blijkt dat de ontwikkelde strategie haalbaar en efficiënt is om diabetes type 2 te voorkomen, kan ze toegepast worden in heel Vlaanderen.

Het project, dat hart- en vaatziekten wil voorkomen bij hoogrisicopersonen, gaat uit van de Diabetes Liga vzw en zal tot midden 2015 lopen. De Vlaamse overheid steunt het project. Concreet zal de huisdokter een individueel risicoprofiel opmaken op basis van een aantal onderzoeken, die gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis uit binnen- en buitenland. Daartoe werd ook een computerprogramma ontwikkeld dat ondersteuning moet bieden aan de huisartsen in kwestie. Die huisartsen zullen telkens een advies op maat geven, waarin wordt gemeld hoe de betrokken personen hun leefstijl kunnen aanpassen om gezondheidsrisico's te verminderen. Indien nodig zal ook professionele begeleiding voorzien worden. Voor het project worden heel wat relevante actoren ingeschakeld: naast de lokale zorgverleners, zoals diëtisten en apothekers, zullen ook gemeentebesturen en socio-culturele verenigingen bij het project worden betrokken. De Vlaamse overheid ondersteunt het project ook in samenwerking met partnerorganisaties: Domus Medica, VIGeZ en Eetexpert. HALT2Diabetes kreeg de toestemming van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen na gunstig advies van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek. Het project zal in Gent en Sint-Truiden ongeveer een jaar worden getest. Nadien volgt een evaluatie. Als blijkt dat de ontwikkelde strategie haalbaar en efficiënt is om diabetes type 2 te voorkomen, kan ze toegepast worden in heel Vlaanderen.