De wetenschappelijke verenigingen dringen aan op meer preventie en op een herziening van de terugbetalingsmodaliteiten, aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke kennis.

Cardiovasculaire ziekten blijven wereldwijd de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden. Van alle mensen jonger dan 75 jaar die in Europa overlijden, vormen cardiovasculaire ziekten de oorzaak voor 42 procent van de vrouwelijke slachtoffers en 38 procent van de mannelijke slachtoffers.

In België zorgen de overlijdens door cardiovasculaire ziekten jaarlijks voor een totaal kostenplaatje voor de gemeenschap van 4,565 miljard euro. "Dat is een enorme kost", zegt professor Guy De Backer van het UZ Gent. "Wanneer een klein deel hiervan besteed zou worden aan preventie, kan dat een enorme besparing opleveren."

De professor roept de zorgverzekeraar ook op om de terugbetalingsmodaliteiten van geneesmiddelen voor cardiovasculaire ziekten te herbekijken. "Die dateren van 2003 en zijn niet meer aangepast aan de meest recente wetenschappelijke kennis waarover we beschikken."

De grootste risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten bij mensen zonder andere gezondheidsproblemen zijn roken, onvoldoende lichaamsbeweging en ongezonde eetgewoonten.

De wetenschappelijke verenigingen dringen aan op meer preventie en op een herziening van de terugbetalingsmodaliteiten, aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke kennis. Cardiovasculaire ziekten blijven wereldwijd de belangrijkste oorzaak van vroegtijdig overlijden. Van alle mensen jonger dan 75 jaar die in Europa overlijden, vormen cardiovasculaire ziekten de oorzaak voor 42 procent van de vrouwelijke slachtoffers en 38 procent van de mannelijke slachtoffers. In België zorgen de overlijdens door cardiovasculaire ziekten jaarlijks voor een totaal kostenplaatje voor de gemeenschap van 4,565 miljard euro. "Dat is een enorme kost", zegt professor Guy De Backer van het UZ Gent. "Wanneer een klein deel hiervan besteed zou worden aan preventie, kan dat een enorme besparing opleveren." De professor roept de zorgverzekeraar ook op om de terugbetalingsmodaliteiten van geneesmiddelen voor cardiovasculaire ziekten te herbekijken. "Die dateren van 2003 en zijn niet meer aangepast aan de meest recente wetenschappelijke kennis waarover we beschikken." De grootste risicofactoren voor cardiovasculaire ziekten bij mensen zonder andere gezondheidsproblemen zijn roken, onvoldoende lichaamsbeweging en ongezonde eetgewoonten.