RIZIV geeft individuele feedback aan alle huisartsen

RIZIV geeft individuele feedback aan alle huisartsen

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) geeft alle actieve huisartsen opnieuw individueel zicht op hun voorschrijfgedrag om de kwaliteit van de zorg aan hun patiënten te verbeteren.

Helft huisartsen stuurt getuigschrift digitaal naar ziekenfonds

Helft huisartsen stuurt getuigschrift digitaal naar ziekenfonds

Ruim de helft van het aantal actieve huisartsen in België maakte in januari 2019 gebruik van eAttest, een toepassing om getuigschriften digitaal naar het ziekenfonds van hun patiënten te versturen. De toepassing wordt nu stelselmatig uitgerold naar andere zorgverleners, te beginnen met de tandartsen in 2019.

Vanaf 9 februari unieke QR-code voor medicatie in België

Vanaf 9 februari unieke QR-code voor medicatie in België

Vanaf 9 februari zal er op de verpakkingen van geneesmiddelen ook in België een speciale QR-code staan. Dat heeft de Belgian Medicines Verification Organisation (BeMVO) bekendgemaakt. Met de QR-code wil men een extra zekerheid bieden op gebied van authenticiteit, veiligheid en kwaliteit voor alle geneesmiddelen op voorschrift.

Afschaffing maximumleeftijd om bloed te geven is een feit

Afschaffing maximumleeftijd om bloed te geven is een feit

De afschaffing van de maximumleeftijd van 70 jaar om bloed, plasma of bloedplaatjes te geven, was al langer aangekondigd. Nu is deze een feit! Door die beslissing kunnen ongeveer 8.000 donoren de komende jaren bloed blijven geven en levens redden.

In 2017 werd recordbedrag aan ereloonsupplementen betaald

In 2017 werd recordbedrag aan ereloonsupplementen betaald

Sinds augustus 2015 mogen mogen enkel bij opnames in eenpersoonskamers nog ereloonsupplementen worden aangerekend, ook bij dagopname. Heeft die maatregel de stijging van de ereloonsupplementen afgeremd? Allerminst!

Meeste vrouwen met borstkanker keren (snel) terug naar werkvloer

Meeste vrouwen met borstkanker keren (snel) terug naar werkvloer

Het grootste deel van de vrouwen met borstkanker keert terug naar werkvloer. Dat blijkt uit een studie van de Christelijke Mutualiteiten (CM). Een op de vier kreeg tijdens de ziekte zelfs geen ziekte-uitkering van de CM.

Partena biedt klanten vijf gratis telefonische sessies met psycholoog aan

Partena biedt klanten vijf gratis telefonische sessies met psycholoog aan

Klanten van Partena kunnen sinds deze maand gratis een psycholoog contacteren via de Luisterlijn. Ze hebben per jaar recht op 5 gratis gesprekken van 45 minuten tot een uur. Het ziekenfonds wil op die manier psychologische hulp bereikbaar maken voor iedereen en het taboe rond het zoeken van hulp doorbreken.

Gezond overwinteren

Gezond overwinteren

Heel wat mensen die de wintermaanden doorbrengen in warmer oorden voelen zich mentaal en fysiek beter. Hoe komt dit? En waar hou je best rekening mee als je onze koude, vochtige winter inruilt voor een zachte, zuiderse zeebries?

CT-scan met drukmeting spoort gevaarlijke slagadervernauwing op

CT-scan met drukmeting spoort gevaarlijke slagadervernauwing op

Slagaderverkalking komt bij 50-plussers frequent voor. Een nieuwe CT-scan met drukmeting (FFR-CT) brengt in beeld welke verkalking gevaarlijk is voor het hart. Cardioloog Pedro Brugada getuigde onlangs hoe dit zijn leven redde.

Eerstelijnszorgdecreet zet rond elke patiënt een eigen zorgteam

Eerstelijnszorgdecreet zet rond elke patiënt een eigen zorgteam

Als je in de toekomst naar je huisarts, kinesist of een andere hulpverlener gaat, dan zullen die je met meer onderlinge samenwerking en met meer inspraak van jou en jouw mantelzorger helpen. Dat zijn in een notendop de ambities van de hervorming van de eerste lijn.

Akkoord over artsenhonoraria voor volgend jaar

Akkoord over artsenhonoraria voor volgend jaar

De honoraria voor de klassieke huisbezoeken, consultaties of het globaal medisch dossier (GMD) stijgen vanaf januari met 3,3 procent. Omdat ook de terugbetaling evenredig mee stijgt, zal de patiënt hier weinig van voelen.

Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels

Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels

Van simpelweg solliciteren tot vlot pendelen. Voor wie af te rekenen heeft met ernstige slechtziendheid is werken helemaal niet zo evident. "Een van de grootste obstakels blijken nog steeds de vooroordelen en misvattingen over deze handicap", weet jobcoach Bart Verdickt van de Liga.

Mijngezondheid geeft je nu ook toegang tot jouw medicatievoorschriften

Mijngezondheid geeft je nu ook toegang tot jouw medicatievoorschriften

Via Mijngezondheid kan je vanaf nu de geneesmiddelenvoorschriften van je arts of tandarts digitaal bekijken en ook doorklikken naar de bijsluiters. Het is één van de nieuwe mogelijkheden van de personal health viewer die minister De Block begin mei lanceerde.

Binnenkort mag je ook bloed geven na 71 jaar

Binnenkort mag je ook bloed geven na 71 jaar

Wie bloed, plasma of bloedplaatjes geeft mag dat vandaag tot de dag voor zijn 71ste verjaardag. Door deze beperking moeten 8.000 donoren de komende jaren verplicht stoppen in ons land. Daar brengt minister Maggie De Block verandering in door de maximumleeftijd definitief af te schaffen. De kamercommissie zet daarvoor nu het licht op groen.

Zorgbudget voor ouderen moet zorg betaalbaar maken

Zorgbudget voor ouderen moet zorg betaalbaar maken

Meer dan 100.000 personen krijgen in Vlaanderen een zorgbudget voor ouderen dat deel uitmaakt van de Vlaamse sociale bescherming. Het zorgbudget voor ouderen levert een belangrijke bijdrage voor de betaalbaarheid en dus van de toegankelijkheid van de zorg voor 65-plussers.