België scoort, in vergelijking tot veel andere landen in Europa, relatief slecht wat betreft overlevers van hartstilstand. Elk jaar worden er in ons land ongeveer 11.000 mensen slachtoffer van een hartstilstand, ofwel een dertigtal Belgen per dag, waarvan minder dan 10% het zonder ernstige gevolgen overleeft. Van die 10% zal slechts de helft zonder enig restletsel overleven (ofwel minder dan 5% van het totaal). In veel Europese landen (Nederland, Zwitserland, Cyprus, Slovenië, Denemarken, Duitsland, Portugal, Spanje, Polen, ...) liggen de kansen om een hartstilstand te overleven een stuk hoger, soms tot 4 keer hoger dan in België. Er is dus een grote achterstand in te halen!

Een ding is zeker: duizenden extra levens zouden in ons land gered kunnen worden door een betere aanpak van hartstilstand. Een onmiddellijke en adequate tussenkomst is cruciaal: met elke minuut die verstrijkt nemen de kansen op overleven van een slachtoffer van hartstilstand immers met ongeveer 10% af. Een reanimatie met defibrillatie in de eerste minuten kan de kansen op overleving van 10% naar 50% doen stijgen!

De basishandelingen voor reanimatie

"De grootschalige publieksenquête* die we bij ruim 3.700 Belgen uitgevoerd hebben toont jammer genoeg aan dat ongeveer 2/3e van onze medeburgers nooit een basiscursus in reanimatie gehad heeft en dus niet in staat is de 'reddende handelingen' correct uit te voeren", verduidelijkt Dr. Yves Vandekerckhove, cardioloog aan het AZ Sint-Jan in Brugge en Voorzitter van de BeHRA. "Toch merken we dat onze landgenoten de juiste reactie in geval van hartstilstand 'in theorie' redelijk goed kennen. Dit is een duidelijk bewijs dat structurele veranderingen nodig zijn die iedereen toelaten een opleiding te volgen om een correcte basisreanimatie te kunnen toepassen."

Bovendien komt uit de enquête naar voor dat bijna de helft van de respondenten denkt nog nooit een automatische externe defibrillator (AED) gezien te hebben. Van zij die wel weten om welk apparaat het gaat, zouden velen het niet durven gebruiken in geval van nood. Wanneer de ondervraagden leren dat het toestel zelf luid en duidelijk instructies geeft, zouden een heel pak meer het durven gebruiken!

In het licht van deze alarmerende vaststellingen heeft de vereniging van cardiologen 24 gratis initiatiesessies in reanimatie en gebruik van een defibrillator georganiseerd over heel België. "We zijn begonnen door bijna 2.000 leerlingen uit de tweede cyclus secundair onderwijs verspreid over het hele land een basiscursus te geven", vervolgt Dr. Yves Vandekerckhove. "Tijdens de Week van het Hartritme organiseren we gelijkaardige sessies voor het grote publiek. Iedereen kan zich gratis inschrijven via www.mijnhartritme.be en zo de reddende handelingen leren voor een aandoening die meer overlijdens veroorzaakt dan AIDS, borst- en longkanker samen!"

België scoort, in vergelijking tot veel andere landen in Europa, relatief slecht wat betreft overlevers van hartstilstand. Elk jaar worden er in ons land ongeveer 11.000 mensen slachtoffer van een hartstilstand, ofwel een dertigtal Belgen per dag, waarvan minder dan 10% het zonder ernstige gevolgen overleeft. Van die 10% zal slechts de helft zonder enig restletsel overleven (ofwel minder dan 5% van het totaal). In veel Europese landen (Nederland, Zwitserland, Cyprus, Slovenië, Denemarken, Duitsland, Portugal, Spanje, Polen, ...) liggen de kansen om een hartstilstand te overleven een stuk hoger, soms tot 4 keer hoger dan in België. Er is dus een grote achterstand in te halen! Een ding is zeker: duizenden extra levens zouden in ons land gered kunnen worden door een betere aanpak van hartstilstand. Een onmiddellijke en adequate tussenkomst is cruciaal: met elke minuut die verstrijkt nemen de kansen op overleven van een slachtoffer van hartstilstand immers met ongeveer 10% af. Een reanimatie met defibrillatie in de eerste minuten kan de kansen op overleving van 10% naar 50% doen stijgen! "De grootschalige publieksenquête* die we bij ruim 3.700 Belgen uitgevoerd hebben toont jammer genoeg aan dat ongeveer 2/3e van onze medeburgers nooit een basiscursus in reanimatie gehad heeft en dus niet in staat is de 'reddende handelingen' correct uit te voeren", verduidelijkt Dr. Yves Vandekerckhove, cardioloog aan het AZ Sint-Jan in Brugge en Voorzitter van de BeHRA. "Toch merken we dat onze landgenoten de juiste reactie in geval van hartstilstand 'in theorie' redelijk goed kennen. Dit is een duidelijk bewijs dat structurele veranderingen nodig zijn die iedereen toelaten een opleiding te volgen om een correcte basisreanimatie te kunnen toepassen."Bovendien komt uit de enquête naar voor dat bijna de helft van de respondenten denkt nog nooit een automatische externe defibrillator (AED) gezien te hebben. Van zij die wel weten om welk apparaat het gaat, zouden velen het niet durven gebruiken in geval van nood. Wanneer de ondervraagden leren dat het toestel zelf luid en duidelijk instructies geeft, zouden een heel pak meer het durven gebruiken!In het licht van deze alarmerende vaststellingen heeft de vereniging van cardiologen 24 gratis initiatiesessies in reanimatie en gebruik van een defibrillator georganiseerd over heel België. "We zijn begonnen door bijna 2.000 leerlingen uit de tweede cyclus secundair onderwijs verspreid over het hele land een basiscursus te geven", vervolgt Dr. Yves Vandekerckhove. "Tijdens de Week van het Hartritme organiseren we gelijkaardige sessies voor het grote publiek. Iedereen kan zich gratis inschrijven via www.mijnhartritme.be en zo de reddende handelingen leren voor een aandoening die meer overlijdens veroorzaakt dan AIDS, borst- en longkanker samen!"