Dat heel wat kankerpatiënten afzien tijdens de behandelingen is vrij goed gekend. Veel minder aandacht is er voor de pijn die nadien vaak blijft. Naast vermoeidheid zet vooral chronische pijn een domper op de levenskwaliteit bij kankerpatiënten.

Europees onderzoek wees al uit dat maar liefst 40 % van alle kankerpatiënten met pijn nauwelijks of onvoldoende behandeld wordt hiervoor. Pijnspecialisten zien verschillende oorzaken voor deze onderbehandeling van pijn. Bepaalde types van pijn, zoals de neuropathische of zenuwpijnen, zijn met medicatie moeilijk onder controle te brengen. Maar aan andere obstakels valt wel degelijk wat te verhelpen.

Zoals het tekort aan tijd, onvoldoende kennis van de pijn of van de richtlijnen door de zorgverleners. Ook bij de kankerpatiënt en zijn familie kunnen misvattingen over pijn (vrees voor verslaving aan medicatie, angst voor nevenwerkingen, de foute opvatting dat pijn er nu eenmaal bij hoort...) de efficiënte behandeling ervan in de weg staan. Een pijnlijke zaak, die maakt dat vandaag nodeloos veel pijn wordt geleden', zegt patiëntenorganisatie Kom op tegen Kanker, de opvolger van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Want artsen zijn vandaag in staat om 80 tot 90 % van de pijn onder controle te brengen of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau maar in heel wat gevallen gebeurt het nog niet.

20 jaar

De miskenning en onderbehandeling van pijn is nochtans niets nieuw onder de zon. Onderzoek 20 jaar geleden legde de knelpunten voor pijnbehandeling in de zorg al bloot. Sindsdien zijn er al maatregelen genomen in ons land om tot een betere pijnbestrijding te komen. Maar die leverden tot nog toe onvoldoende resultaten op. Kom op tegen Kanker focust daarom in op de pijn en hoe die beter kan aangepakt worden.

De organisatie lanceert een oproep tot alle (ex)-kankerpatiënten om hun ervaringen met pijn te delen. Heeft u pijn gehad door kanker, de behandeling of na afloop van de therapie? Hoe werd daarop gereageerd? Was er voldoende aandacht voor deze klachten? Kom op tegen Kanker wil deze ervaringen bundelen om zo de pijnproblematiek in kaart te brengen en bij de overheid een betere zorg te bepleiten.

Deel uw ervaringen op www.kankermeldpunt.be of via het gratis nummer: 0800- 35 444.

Dat heel wat kankerpatiënten afzien tijdens de behandelingen is vrij goed gekend. Veel minder aandacht is er voor de pijn die nadien vaak blijft. Naast vermoeidheid zet vooral chronische pijn een domper op de levenskwaliteit bij kankerpatiënten.Europees onderzoek wees al uit dat maar liefst 40 % van alle kankerpatiënten met pijn nauwelijks of onvoldoende behandeld wordt hiervoor. Pijnspecialisten zien verschillende oorzaken voor deze onderbehandeling van pijn. Bepaalde types van pijn, zoals de neuropathische of zenuwpijnen, zijn met medicatie moeilijk onder controle te brengen. Maar aan andere obstakels valt wel degelijk wat te verhelpen.Zoals het tekort aan tijd, onvoldoende kennis van de pijn of van de richtlijnen door de zorgverleners. Ook bij de kankerpatiënt en zijn familie kunnen misvattingen over pijn (vrees voor verslaving aan medicatie, angst voor nevenwerkingen, de foute opvatting dat pijn er nu eenmaal bij hoort...) de efficiënte behandeling ervan in de weg staan. Een pijnlijke zaak, die maakt dat vandaag nodeloos veel pijn wordt geleden', zegt patiëntenorganisatie Kom op tegen Kanker, de opvolger van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Want artsen zijn vandaag in staat om 80 tot 90 % van de pijn onder controle te brengen of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau maar in heel wat gevallen gebeurt het nog niet.De miskenning en onderbehandeling van pijn is nochtans niets nieuw onder de zon. Onderzoek 20 jaar geleden legde de knelpunten voor pijnbehandeling in de zorg al bloot. Sindsdien zijn er al maatregelen genomen in ons land om tot een betere pijnbestrijding te komen. Maar die leverden tot nog toe onvoldoende resultaten op. Kom op tegen Kanker focust daarom in op de pijn en hoe die beter kan aangepakt worden.De organisatie lanceert een oproep tot alle (ex)-kankerpatiënten om hun ervaringen met pijn te delen. Heeft u pijn gehad door kanker, de behandeling of na afloop van de therapie? Hoe werd daarop gereageerd? Was er voldoende aandacht voor deze klachten? Kom op tegen Kanker wil deze ervaringen bundelen om zo de pijnproblematiek in kaart te brengen en bij de overheid een betere zorg te bepleiten.Deel uw ervaringen op www.kankermeldpunt.be of via het gratis nummer: 0800- 35 444.